ATT ARBETA MED SMITTSPRIDNING INOM OMSORGEN (COVID-19)

Regler, riktlinjer och praktiska råd för personal inom äldreomsorg och LSS

För att förhindra smittspridning (Covid-19) inom omsorgen och arbeta på ett säkert sätt under rådande situation är det viktigt att du som arbetar inom hemtjänst, särskilt boende samt inom LSS-boende har god kunskap för att arbeta på ett tryggt och säker sätt, både brukarnas och din egna skull.

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen ger inte bara ökad livslängd och hälsa, utan även bättre arbetsmiljö för de anställda. Under denna utbildning får du kunskaper om vad covid-19 egentligen är, hur det fungerar och hur man kan förhindra smittspridning på ett professionells sätt. Du får kunskaper om nya regler och riktlinjer och praktiska råd som gäller inom hemtjänst och särskilda boenden.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

Innehåll

  • Allmänt om smitta och smittspridning
  • Vad är Covid-19?
  • Smitta smittspridning  specifikt kring Covid-19
  • Skyddsutrustning vid Covid-19
  • Praktiska övningar på-avklädning vid smitta
  • Specifika omvårdnadsbehov vid Covid-19
  • Vård vid livets slut

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att arbeta med smittspridning inom omsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17