×
 

ATT ARBETA MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

Utifrån ett salutogent förhållningssätt

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Vi som personal måste därför ha rätt verktyg och inställning när vi arbetar med barnen som blivit helt ensamma i ett främmande land. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar?

Ett stort antal asylsökande barn och ungdomar anländer årligen till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare. Dessa barn utsätts ofta för olika stressrelaterade situationer både i ursprungslandet och på vägen till Sverige. Det kan handla om extremt traumatiserande händelser. Att barn ensamma ger sig iväg hemifrån på flykt till ett annat land är en för barnet omvälvande händelse. Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

Sveriges kommuner har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som vistats i kommunen får det stöd och den hjälp som de är i behov av. Även ensamkommande barn ska kunna få del av stödinsatser, varför kommunen har ett ansvar att utreda barnets behov, besluta om insatser och lämpligt boende samt se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Under utbildningsdagen diskuteras arbetsmetoder som skall stärka barn/ungdomars känsla av sammanhang, du får en ökad förståelse för varför barn och ungdomar reagerar starkare på händelser de utsätts för. Vidare diskuteras migrationsprocessen samt problematisering kring begreppet kultur.

Innehåll

 • Teorier om människors behov
 • Salutogent synsätt – hälsans ursprung-friskt och sjukt
 • Salutogena faktorer
 • Vad betyder KASAM? Känsla Av Samanhang
 • Centrala begrepp – begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet
 • Jämförelse mellan behovsteorier och perspektiv
 • Sambandet mellan synsätt och bemötande
 • Vad innebär det att arbeta salutogent?
 • Arbetsmetoder för att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för individen
 • Hur kan vi stärka ungdomarnas känsla av sammanhang?
 • Barn och ungdomars hjärnor och utveckling
 • Migrationsprocessen
 • Problematisering av begreppet kultur
 • Asylprocessen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

All personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Hur beställer jag en uppdragsutbildning?

Skicka förfrågan

Klicka på knappen ”Skicka en förfrågan till oss”

Fyll i uppgifter

Fyll i alla fälten med dina personuppgifter – Kom ihåg att skriva vilken utbildning det gäller.

Bekräftelsesida

Vänta på att bekräftelsesidan med TUMME UPP kommer upp på skärmen – Då har din förfrågan skickats iväg!

Vänta på svar

Svar på din förfrågan kommer i inkorgen till den mailadress du anger i formuläret. Kom ihåg att titta i skräpposten.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar inom förskola

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress - Känslan av stress skapas och uppstår i hög grad av mentala och känslomässiga påfrestningar.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Språkutveckling och språkstimulering i förskolan

Språkutveckling och språkstimulering i förskolan

Konkreta strategier för språkutveckling och språkstimulering för alla barn som är beprövade och går att använda både enskilt och i grupp

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Barn med särskilda rättigheter

Barn med särskilda rättigheter

Utbildningen barn med särskilda rättigheter belyser viktiga frågor som på olika sätt påverkar vår syn på barn i behov av särskilt stöd.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Hur påverkas barn av digitala levnadsvanor?

Hur påverkas barn av digitala levnadsvanor?

Påverkas barn av digitala levnadsvanor - Vad påverkar barn och ungas hälsa, lärande och utveckling? Hur ser barns digitala levnadsvanor ut?

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att samarbeta i team

Att samarbeta i team

Stora krav ställs på samarbete i arbetslag och att samarbeta i team för att bland annat erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Konflikthantering genom reparativa dialoger

Konflikthantering genom reparativa dialoger

Konflikthantering genom reparativa dialoger beskriver vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till värdegrund

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss