Att åldras med Intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre i dag. Det här innebär att även dessa personer kan drabbas av demenssjukdom. Vad är skillnaden på ett vanligt åldrande och vad är tecken på en begynnande demenssjukdom?

Du som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning behöver också känna till andra viktiga saker som skiljer sig vid åldrandet för de här personerna. Utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning ger dig verktygen för att underlätta och göra vardagen lättare för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Jag vill göra en förfrågan!

Fyll i formuläret så återkommer
vi till dig så snart vi kan.

Tidig diagnos och livslångt stöd

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har haft diagnosen sedan barndomen och har fått stöd under hela sitt liv. När de blir äldre kan det vara nödvändigt att anpassa och utöka detta stöd för att möta de förändrade behoven som kommer med åldrandet.

Precis som alla andra åldras även personer med intellektuell funktionsnedsättning. De kan uppleva åldersrelaterade fysiska och kognitiva förändringar som kan vara komplicerade att hantera. Det är viktigt att vara medveten om dessa förändringar och anpassa vården och stödet därefter.

Anpassad vård, stöd och en medvetenhet om deras specifika situation är avgörande för att säkerställa att de får en hög livskvalitet under äldre år. Det är också viktigt att arbeta för att skapa ett inkluderande samhälle som välkomnar äldre med intellektuell funktionsnedsättning och ger dem möjligheten att leva sina liv så självständigt som möjligt.

Demensbegreppet och demenssjukdomar

Under utbildningen får du en grundläggande översikt av vad demens är och de olika demenssjukdomarna som kan påverka äldre personer. För att förstå skillnaden mellan normalt åldrande och demens, diskuteras de naturliga åldringsprocesserna. Detta hjälper deltagarna att särskilja mellan vanliga åldersrelaterade minnesförändringar och demenssymptom.

Vi tar upp intellektuell funktionsnedsättning och demens samt DSD (downs syndrom demens) och BPSD (Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens). För att kunna stödja och underlätta åldrandet för dessa personer behövs också kunskap kring bemötande och förhållningssätt. Därför går vi också igenom miljöns betydelse, kommunikation och samverkan med anhöriga och gode män.

Målgrupp

Utbildningen är till för personal inom LSS, såsom habiliteringspersonal, sjuksköterskor, personliga assistenter samt personal inom primärvården.

Utbildningens innehåll

● Demensbegreppet och demenssjukdomar.
● Det normala åldrandet.
● Demensutredning.
● Intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom.
● Aktuell forskning.
● Downs syndrom demens – DSD.
● Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens – BPSD.
● Miljöns betydelse.
● Kommunikation.
● Hjälpmedel.
● Bemötande och förhållningssätt.
● Samverkan med anhöriga och gode män.

Utbildningens föreläsare

Amira Akhavan

LEGITIMERAD DEMENSSJUKSKÖTERSKA

Amira har även en påbyggnadsutbildning inom gerontologi. Amira arbetar som demenskoordinator och har en mångårig erfarenhet från vård av demenssjuka. Hon har också varit delaktig i at ta fram rutiner kring personer med demenssjuka och deras anhöriga i Solna stad

Att åldras med IF

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vanliga frågor

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07