×
 

ARBETSLAGSUTVECKLING

Skapa arbetslag som kan samarbeta och vara överens om hur uppdraget ska genomföras!

Mycket av det arbete som sker inom vård, skola och omsorg utförs idag i arbetslag. En orsak till detta är att arbetsuppgifterna ofta är så komplexa att de inte går att lösa av en enskild person. Arbetslaget är ett team som måste samarbeta och vara överens i stora drag om hur uppdraget ska genomföras. När detta lyckas är arbetet ofta lustfyllt.

Utbildningen Arbetslagsutveckling lär er hur ni lyckas med samarbetet i gruppen. Arbetslaget blir en källa till gemenskap, trygghet, glädje och inspiration – vi skapar förutsättningar för kollegialt lärande och hämtar styrka hos varandra. Med arbetslagsutveckling kan ni skapa arbetslag som kan samarbeta och vara överens om hur uppdraget ska genomföras.

Förändring och utveckling av verksamheten ställer nya krav på ett väl fungerande arbetslag. Det innebär att man behöver fokusera på att stärka samarbete och utveckling i arbetslaget. Även det gemensamma förhållningssättet behöver vårdas och stärkas. Vi erbjuder en utbildning som hjälper er att komma igång med arbetslagsutveckling, men vi kan givetvis också helt skräddarsy det utifrån era önskemål.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom förskola och fritidsverksamhet eller vård och omsorg.

Innehåll

  • Analys av hur arbetslaget och den pågående verksamheten fungerar
  • Möjligheter och utvecklingsområden
  • Att starta en utvecklingsprocess
  • Pedagogisk rådgivning och bollplank till verksamheten
  • Vikten av att ge och få feedback
  • Att hantera konflikter
  • Att långsiktigt arbeta med utveckling

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan även delas upp i fler tillfällen och kortare tid. Kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Arbetslagsutveckling

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef ger dig kunskaperna om hur du utvecklar medarbetare och grupper samt leder och utvecklar verksamheten.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling lär dig som chef att kunna motivera medarbetare för kompetensutveckling och lärande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Arbetslagsutveckling

Arbetslagsutveckling

Arbetslagsutveckling lär er hur ni lyckas med samarbetet i gruppen. Vård- och förskolearbeten sker idag i stor utsträckning i arbetslag.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Effektiva och meningsfulla möten

Effektiva och meningsfulla möten

Utbildningen ger dig verktyg så att du som chef kan bidra med effektiva och meningsfulla möten, både för dig och dina medarbetare.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda

Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda

Att introducera nyanställda på ett bra sätt är välinvesterade pengar för alla parter och ökar förutsättningarna för trivsel, engagemang och lojalitet

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss