×

 

ARBETSGRUPPENS DYNAMIK

Utveckla och förändra arbetsgruppens dynamik i positiv riktning!

Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom olika former av störningar i arbetsgruppen. Utan ingående kunskaper om mekanismerna bakom de hindrande krafterna riskerar man att bli ett offer för dem, eller att försitta möjligheten att ta tillvara medarbetarnas kompetens på bästa sätt.

Vilka förutsättningar krävs för att arbete i grupp ska fungera på bästa sätt? Under utbildningen Arbetsgruppens dynamik får du lära dig att samspelet i en grupp inte alltid fungerar problemfritt.

Relationerna till arbetskamraterna är ofta skillnaden mellan att känna att det är roligt att gå till jobbet eller att längta bort ifrån det. Arbetsgruppen kan vara ett stöd och en hjälp för den egna utvecklingen. Men den kan också innebära förtal, långvariga konflikter och till och med mobbning.

Utbildningen Arbetsgruppens dynamik ger kunskaper om vanliga processer i grupper och skapar förståelse för dessa eftersom analys och insikt i arbetsgruppens dynamik är nödvändigt när det gäller att utveckla och förändra arbetsgrupper i positiv riktning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en arbetsledande befattning.

Innehåll

Att vara arbetsledare
 • Vi pratar om vad det innebär att vara arbetsledare
 • Vi tar även upp olika intressenters förväntningar på arbetsledaren
 • Utbildningen pratar också om olika roller och ledarstilar.
 • Du lär dig även att vara ledare men samtidigt en del av gruppen.
 • Du får även verktyg till att kunna ge och ta kritik
 • Vi pratar också om konflikthantering och om hur man förebygger konflikter
Att leda individer och gruppen
 • Grupputveckling och den effektiva arbetsgruppen
 • Vi pratar också om samarbetsfärdigheter och arbetsglädje
 • Att skapa motivation, delaktighet och engagemang
 • Du får även lära dig konsten att delegera och få självständiga medarbetare
Konflikthantering
 • Att kunna ge och ta kritik
 • Vi tar också upp konflikthantering och om hur man förebygger konflikter

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Utbildningsmaterial

I utbildningen ingår kursdokumentation.

Infoblad för utbildningen Arbetsgruppens dynamik

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

I arbetsgruppens dynamik får du lära dig att samspelet i en grupp inte alltid fungerar problemfritt. Friktioner och konflikter uppstår ofta.

Område Ledarskap

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Catharina Egnell
LEG SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA, VÅRDLÄRARE, UTBILDARE
Lås mer om Catharina Egnell

Catharina har en bakgrund som Leg Specialistsjuksköterska & Vårdlärare, Hon arbetar sedan många år med ledarskap i olika perspektiv bl.a. med utbildning och handledning av personalgrupper, teambuilding samt kris-och konflikthantering.

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar

Ledningsgruppens dynamik

Ledningsgruppens dynamik

Ledningsgruppens dynamik ger insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Processledarrollen

Processledarrollen

Processledarrollen ger dig kunskaper om hur du kan öka motivationen, skapa delaktighet och engagemang för din grupp.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Värdegrundat ledarskap

Värdegrundat ledarskap

Hur du använder värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning

Enhetschef inom äldreomsorgen

Enhetschef inom äldreomsorgen

Enhetschef inom äldreomsorgen ger dig chansen att utvecklas i din chefs- och ledarroll genom påfyllning av teori, konkreta verktyg samt tillfälle till fördjupad reflektion kring ditt chefsuppdrag.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård - Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss