ANKNYTNING I FÖRSKOLAN

Vad innebär anknytning och hur hänger det ihop med hjärnans utveckling?

De flesta barn i Sverige börjar i förskolan när de är mellan ett och tre år gamla. Mammor och pappor låter sina barn gå till förskolan eftersom verksamheten där är stimulerande och utvecklande. Men för att det ska vara roligt på förskolan krävs det att barnen känner trygghet.

Anknytning innebär att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner trygghet och förtroende gentemot varandra. För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla. I förskolan har du som personal en viktig del i detta. Under utbildningen Anknytning i förskolan pratar vi bland annat om vad anknytning innebär.

Under föreläsningen får du får ta del av utbildarens egna erfarenheter, reda ut vad anknytning innebär och hur de olika anknytningarna ger sig i uttryck samt hur de hänger ihop med hjärnans utveckling. VI tar även upp hur du kan möta barn i det relationella samspelet, där anknytning spelar en stor roll, för att kunna stärka barnets självkänsla.

Kunskapen om anknytning är en viktig del för dig som förskolepersonal för att kunna möta barnen och ge dem det stöd de behöver. Under föreläsningen får du kunskap om anknytning och verktyg för att använda dessa i det dagliga arbetet. Anknytningsteorin är en förklaring till hur vi skapar relationsmönster i barndomen som följer med oss hela livet och påverkar hur vi samspelar och samarbetar med andra. 

Innehåll

  • Vad pratar om vad anknytning innebär
  • Utbildningen tar även upp hur anknytning hänger ihop med hjärnans utveckling
  • Vi tar också upp hur vi kan möta barn i det relationella samspelet för att stärka deras självkänsla

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss eller kontakta