×
 

ANHÖRIGSTÖD INOM OMSORGEN

Att vara anhörig till någon med demenssjukdom är något som leder till stora förändringar

Behovet av ökade kunskaper om hur du ska bemöta och hantera relationen med anhöriga är av stor vikt. Det är lättare att förstå mekanismerna bakom anhörigas situation för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp.

Utbildningen Anhörigstöd inom omsorgen vänder sig till dig som jobbar inom äldreomsorgen och vill veta mer om anhörigas behov. Du kanske själv är anhörig och vill lära dig mer om vad som erbjuds från samhället och att få kompetens om ämnet för att kunna lättare hantera och förstå situationer som kan uppstå när man är anhörig till en person med demenssjukdom.

Innehåll

 • Vi pratar om vad anhöriga vill ha?
 • Du får även delta i diskussionen om vem som har ansvaret för vad
 • Vad krävs från samhället för att äldre ska kunna fortsätta att leva sina självständiga liv?
 • Vi tar också upp psykisk ohälsa hos äldre och kopplingen till anhöriga
 • Anhöriga – En utnyttjad resurs i vården?
 • Vi pratar också om stressrelaterad ohälsa hos anhöriga
 • Kompetens om förhållningssätt och bemötande
 • Du får också praktiska tips för att hantera BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
 • Från tidiga tecken till diagnos vid demens
 • Vi tar även upp Anhörigsamtal/Olika former/Behovet styr
 • Fungerande vardagsliv, där jag som anhörig mår bra och bli sedd
 • Utbildningen pratar också om frågor om ekonomi och juridik
 • Konflikter och konflikthantering/ Anhöriga, resurs eller belastning
 • Vi tar dessutom upp ämnen som Anhörigträffar/Innehåll/Form/Att prova sig fram andra metoder

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Arbetsformer

Teoretisk genomgång som varvas med diskussioner, samtalsövningar och värderingsövningar. Deltagarna får dessutom under handledningen arbeta gruppvis med en handlingsplan för att förverkliga och genomföra förändringarna på arbetsplatsen.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Amira Akhavan
LEG. DEMENSSJUKSKÖTERSKA
Lås mer om Amira Akhavan

 

Amira har även en påbyggnadsutbildning inom gerontologi. Amira arbetar som demenskoordinator och har en mångårig erfarenhet från vård av demenssjuka. Hon har också varit delaktig i at ta fram rutiner kring personer med demenssjuka och deras anhöriga i Solna stad

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Jag vet mer nu hur jag kan samarbeta med de anhöriga på ett bra sätt

Deltagare

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar inom äldreomsorg

Artros och Osteoporos

Artros och Osteoporos

Om bakomliggande orsaker till artros och osteoporos, information om behandling, förebyggande åtgärder samt tips på aktiviteter

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Under Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg utforskar vi olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Biståndsbedömarens nya yrkesroll

Biståndsbedömarens nya yrkesroll

Biståndsbedömarens nya yrkesroll är komplex. Dels ska man tillgodose den äldres enskilda behov och dels klara av kommunens krav på att hålla budgeten.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper är ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Kultur, tradition och högtider inom äldreomsorgen

Kultur, tradition och högtider inom äldreomsorgen

Kultur tradition och högtider lär dig bakgrunden till svenska traditioner. Skapa ”guldstunder” med musik och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi - Under utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, LSS, Vård och omsorg

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss