×

 

Äldreomsorgslyftet – yrkespaket för undersköterska eller vårdbiträde

Äldreomsorgslyftet är en av regeringens satsningar inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till undersköterska och vårdbiträde.

Målgrupp

Dessa utbildningar vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som undersköterska eller vårdbiträde. Men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket.

Upplägg på era villkor

Vi är flexibla och anpassar upplägg så att det passar just er verksamhet. Studierna kan exempelvis genomföras på distans med lektioner via digital teknik alternativt via lektioner på plats. Det går också utmärkt att kombinera digitala lektioner med lektioner på plats i lokal. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet.

Skolverkets yrkespaket

Våra yrkespaket består av kurser från vård- och omsorgsprogrammet enligt Skolverkets yrkespaket till undersköterska (1500 p) och vårdbiträde (800 poäng).

Validerande förhållningssätt

Vi kartlägger medarbetarens befintliga kunskaper och anpassar studieplanen därefter. Detta innebär att dina medarbetare inte behöver studera den hen redan kan, utbildningen individanpassas vilket leder till kortare studietid.

Betygsrätt

Kurserna som ingår i Yrkespaket till undersköterska är betygsgrundande och KUI har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. För att få tillstånd att sätta betyg förutsätts hög kvalitet i genomförande och bedömning.

Lärare med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg

På KUI arbetar engagerade och behöriga yrkeslärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Yrkessvenska webbutbildning

För medarbetare som har behov av ökade kunskaper i svenska språket erbjuder vi webbutbildning yrkessvenska.

Gör en förfrågan

Här kan du skicka en förfrågan till oss. Du förbinder dig inte för någonting om du skickar en förfrågan till oss.

Vänta på att bekräftelsesidan (tummen upp) visas efter att du tryckt på "skicka".

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Yrkespaket för undersköterska eller vårdbiträde

Undersköterska 1500 poäng

Utbildningen består av skolverkets nationella yrkespaket för formell kompetens som undersköterska – skyddad yrkestitel from 1 juli 2023.

Undersköterska

Vårdbiträde 800 poäng

Utbildningen består av skolverkets nationella yrkespaket för vårdbiträde – första delen av undersköterskeutbildningen.

Vårdbiträde

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet och samlad kompetens för att utbilda era medarbetare utifrån era behov och enligt bestämmelserna för Äldreomsorgslyftet. Vi genomför uppdrag i hela Sverige. Kontakta oss så kan vi ge förslag på hur utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet bäst kan organiseras för er arbetsplats.