Äldreomsorgslyftet

Yrkespaket för undersköterska, vårdbiträde eller specialistundersköterska

Äldreomsorgslyftet är en av regeringens satsningar inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till undersköterska, vårdbiträde eller specialistundersköterska.

Målgrupp

Utbildningarna på gymnasial nivå vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som undersköterska eller vårdbiträde. Även personer helt utan utbildning som kommer in som nya i yrket.

Du som har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens med våra utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Upplägg på era villkor

Vi är flexibla och anpassar upplägg så att det passar just er verksamhet. Studierna kan exempelvis genomföras på distans med lektioner via digital teknik alternativt via lektioner på plats. Det går också utmärkt att kombinera digitala lektioner med lektioner på plats i lokal. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet.

Lärare med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg

På KUI arbetar engagerade och behöriga yrkeslärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Yrkessvenska webbutbildning

För medarbetare som har behov av ökade kunskaper i svenska språket erbjuder vi webbutbildning yrkessvenska.

Vilka utbildningar ger rätt till stöd?

Våra yrkespaket består av kurser från vård- och omsorgsprogrammet enligt Skolverkets yrkespaket till Undersköterska 1500 poäng och Vårdbiträde 800 poäng.

Utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens består av Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre på 200 Yh-poäng, samt YH-Flex Specialistundersköterska.

Utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där du som har arbetat minst ett år som undersköterska eller motsvarande består av Palliativ vård 30 Yh-poäng.

Validerande förhållningssätt

Vi kartlägger medarbetarens befintliga kunskaper och anpassar studieplanen därefter. Detta innebär att dina medarbetare inte behöver studera den hen redan kan, utbildningen individanpassas vilket leder till kortare studietid. Så går en validering till »

Betygsrätt

Kurserna som ingår i Yrkespaket till undersköterska är betygsgrundande och KUI har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. För att få tillstånd att sätta betyg förutsätts hög kvalitet i genomförande och bedömning.

Att söka utbildningsmedel genom Äldreomsorgslyftet

Här hittar du mer information om vilka som omfattas av Äldreomsorgslyftet och vi har även sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Läs mer »

Intresseanmälan arbetsgivare

Vill du veta mer om hur KUI kan utbilda inom Äldreomsorgslyftet på er arbetsplats? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig

Det här formuläret är till för arbetsgivare som vill göra en förfrågan om utbildning för sina anställda inom ramen för äldreomsorgslyftet

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Kontakta oss direkt

Komvux / Vuxenutbildning

Marie Palmgren

VERKSAMHETSCHEF

Kat Kaur

REKTOR STOCKHOLM

Åsa Eriksson

AFFÄRSOMRÅDESCHEF SYD

Helena Krantz

AFFÄRSOMRÅDESCHEF/REKTOR NORR


Yrkeshögskola

Monica Gallon

AFFÄRSOMRÅDESCHEF YRKESHÖGSKOLA

Vanliga frågor och svar