×

 

Äldreomsorgslyftet – tag chansen att utbilda dina medarbetare

Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ger förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom att utbilda personal på betald arbetstid till vårdbiträde och undersköterska.

Utbildningarna vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som vårdbiträde eller undersköterska.

Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd.

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar årligen tusentals medarbetare inom både kommunala och privata verksamheter. KUI har lång erfarenhet av kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg.

Upplägg på era villkor

KUI skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet. Vi är flexibla och anpassar upplägg, lektioner, schema, examinationer mm i syfte att era medarbetare ska kunna kombinera arbete och studier. Vi kan utföra fysiska lektioner ute på er arbetsplats, på något av våra utbildningscenter eller också via digital teknik.

Betygsrätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har betygsrätt och utfärdar gymnasiebetyg efter avslutad kurs där kunskapskrav för betyg uppnåtts

Yrkeslärare

KUI erbjuder engagerade och behöriga yrkeslärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Validerande förhållningssätt

Först kartlägger vi dina medarbetares befintliga kunskaper och anpassar studieplanen därefter. Detta innebär att din medarbetare inte behöver studera den hen redan kan, utbildningen individanpassas vilket leder till kortare studietid.

Yrkessvenska

Om behovet finns får deltagaren kostnadsfritt tillgång till vår yrkessvenska webbutbildning. Utbildningen ger kunskaper om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre.

Gör förfrågan

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Undersköterska yrkesutbildning

KUI erbjuder yrkesutbildning inom Vård och omsorg. Denna yrkesutbildning består av de nya nationella yrkeskurserna från Vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska.

Undersköterska

Vårdbiträde yrkesutbildning

Utbildningen är uppbyggd så att du efter avslutad utbildning kan fortsätta vidare att studera till undersköterska. Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsmarknaden för vårdbiträden är god.

Vårdbiträde

SÅ SKAPAR VI VÄRDE

FÖR VÅRA DELTAGARE

Vi ger personer en kvalitativ yrkesutbildning för att arbeta inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet. Vi ger dessutom yrkesverksamma möjlighet att bredda och fördjupa sin kompetens för att utvecklas i sin yrkesroll.
Samhällskunskap 1a1

FÖR SAMHÄLLET

Våra utbildningar bidrar med kompetent arbetskraft till några av samhällets viktigaste områden. Med kompetenshöjande insatser ger vi dessutom verksamheter möjlighet att höja sin kvalitet, nå sina mål och ge sina kunder ett större värde

FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi erbjuder inspirerande och attraktiva uppdrag och arrangemang inom våra utbildningsområden. Dessutom har vi ett mycket gott rykte och ett varumärke som många gärna förknippas med.

Kontakta oss

​Vi genomför uppdrag i hela Sverige. Ring eller maila oss så kan vi ge förslag på hur utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet bäst kan organiseras för er arbetsplats: