×

 

AFFEKTIVA DIAGNOSER

Hur kommunicerar och bemöter du bäst en person med en affektiv diagnos?

Depressionssjukdomar är vanliga i olika skeden av livet, från tidig barndom till ålderdom. När man talar om depression avser man vanligtvis en nedstämd sinnesstämning, sorgmod och/eller likgiltighet som har hållit i sig en längre tid. Utgående från svårighetsgraden klassificeras depression som lindrig, medelsvår eller svår depression eller som en depression på psykosnivå. En deprimerad person kan även uppvisa psykossymtom.

Med affektiva diagnoser avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom som innebär att perioder av depression varvas med perioder av mani och symtomfria perioder.

Att drabbas att en affektiv diagnos innebär att personens stämningsläge förändras onormalt mycket. Det yttrar sig genom att antingen bli euforiskt eller nedstämd. Det kan även handla om att bli apatisk eller manisk. De har ofta en tendens att återkomma.

Förändringar i sinnesstämningen förekommer hos personer med bipolär sjukdom i form av perioder av höjd sinnesstämning, depressionsperioder och olika kombinationer av dessa. Även dessa har en tendens att återkomma. Vid bipolär sjukdom förekommer väldigt ofta olika grader av depressiva tillstånd.

Hur kommunicerar och bemöter du bäst med en person med en affektiv diagnos? Det är något av vad den här föreläsningen handlar om. Vi går även igenom vilka sjukdomar som ingår i affektiva diagnoser och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Begreppsbeskrivning

Affektiva störningar, förstämningssyndrom eller humörsvängningar, är psykiska störningar vilkas huvudsakliga symtom handlar om förändrade känslor (även kallat affekter) eller stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk.

Innehåll

  • Vi pratar om bipolära sjukdomar
  • Utbildningen tar även upp mani och hypomani
  • Depression
  • Personlighetssyndrom
  • Vi går också igenom effektiv kommunikation, bemötande och förhållningssätt
  • Vad finns det för behandling

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Denna föreläsning vänder sig till personal på en gruppbostad med brukare inom personkrets 1 med flera diagnoser.

Arbetsformer

Föreläsningen innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Hur beställer jag en uppdragsutbildning?

Skicka förfrågan

Klicka på knappen ”Skicka en förfrågan till oss”

Fyll i uppgifter

Fyll i alla fälten med dina personuppgifter – Kom ihåg att skriva vilken utbildning det gäller.

Bekräftelsesida

Vänta på att bekräftelsesidan med TUMME UPP kommer upp på skärmen – Då har din förfrågan skickats iväg!

Vänta på svar

Svar på din förfrågan kommer i inkorgen till den mailadress du anger i formuläret. Kom ihåg att titta i skräpposten.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar inom psykiatri

Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering går igenom hur rehabilitering av personer med psykiska funktionsnedsättningar i hög grad handlar om att återföra makt och ansvar

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

Motiverande samtal – fortsättning

Motiverande samtal – fortsättning

Syftet med Motiverande samtal – fortsättning är att repetera men främst utveckla tillämpningen av de färdigheter du lärt dig med koppling till din arbetssituation idag.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Emotionellt instabil personlighetsstörning EIPS

Emotionellt instabil personlighetsstörning EIPS

Emotionellt instabil personlighetsstörning ger dig ökade kunskaper om hur du upptäcker, känner igen symptom, kan förstå och bemöta

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Rättshaveristiskt beteende

Rättshaveristiskt beteende

Vad är det som leder till ett rättshaveristiskt beteende?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Psykiatri, Vård och omsorg

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss