×

 

ADHD OCH ADD

Och vad betyder det?

ADHD och ADD är komplexa funktionsnedsättningar som påverkar varje individ på olika sätt och det är därför komplicerat för en pedagog att finna en väg att nå varje enskild individ på dess egna villkor.

För ett barn med ADHD och ADD kan funktionsnedsättningarna innebära att ha koncentrationssvårigheter som en konsekvens kan därför en samling vara outhärdlig, eftersom man sitter stilla länge.

Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om vad det innebär för ett barn att leva med ADHD eller ADD. Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnoserna?

Utbildningen ger dig kunskaper och kompetens så att du på allra bästa sätt kan bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra. Du får också en fördjupad kunskap och förståelse om ADHD – såsom orsaker, symtom, diagnos och bedömning.

Vi tittar närmare på hur barnet uppfattar världen med perception, impulskontroll och samspelet, det pedagogiska förhållningssättet samt metoder för att stimulera och belöna.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

Innehåll

 • Funktionsnedsättningskunskap om ADHD - I syfte att lära dig vad det innebär att leva med ADHD
 • Du får även lära dig vad ADHD och ADD är
 • Vi går också igenom orsaker, symtom, diagnos och bedömning
 • Hur påverkar miljön?
 • Vi pratar också om effektiv kommunikation och att inte överbelasta barnet
 • Att förstå och tolka barnets perspektiv
 • Autentiska fallbeskrivningar
 • Kontinuitet och bemötande
 • Socialt samspel
 • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 • Pedagogiskt förhållningssätt
 • Diagnoskriterierna enligt DSM-5

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar tre timmar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för ADHD och ADD

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
28 oktober, 2021 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1150:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Georg Rein
HANDLEDARE, FÖRELÄSARE OCH LEG. PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING
Lås mer om Georg Rein

Han har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvården. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala och sedan dess på konsultbasis mot kommunala och privata verksamheter.

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar

Barns lärande och utveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Barns lärande och utveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Barns lärande och utveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv fördjupar och utvecklar dina kunskaper utifrån den senast forskningen inom Specialpedagogik

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Underlätta ett professionellt samarbete mellan pedagogen och vårdnadshavare

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning, Uppdragsutbildning

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola är inte lätt. Mycket kan du som pedagog inte förändra, men det finns en hel del.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Digitalisering i förskolan

Digitalisering i förskolan

Vad innebär digitalisering i förskolan? Har du och dina kollegor samma upplevelse av digitaliseringens närvaro i verksamheten?

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss