×

 

VÄRDEGRUNDAT LEDARSKAP

Vad innebär det att som ledare arbeta värdebaserat?

Att utöva ett bra ledarskap är utmanande på flera olika sätt. Det gäller dels att motsvara de förväntningar som finns prestations- och resultatmässigt men också att hålla ihop gruppen av individer som alla har olika behov, drivkrafter och arbetssätt.

Ett värdegrundat ledarskap handlar om hur du som ledare använder en värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla, både chefer och medarbetare, oavsett profession och befattning.

Den här utbildningen handlar om hur du som ledare använder värdegrunden som ett led- och styrverktyg. Det värdegrundade ledarskapet ger positiva effekter i verksamheten och i arbetslaget, och vi tittar på vilka.

Innehåll

 • Hur skapas en värdegrundad verksamhet?
 • Utgå och bygg verksamhet utifrån kärnvärden i gällande lagstiftning, nationella värdegrunden, SOL, LSS, HSL
 • Vård och omsorg handlar om att skapa tjänster till skillnad från produkter. Vad säger tjänsteforskningen om olika tjänster och kan det vara en hjälp?
 • Vad innebär kärntjänst, bitjänst och stödtjänst?
 • Hur kan man definiera tjänster inom omsorgen?
 • Värdegrunden – vilken? De trender som råder idag är:
 • Den salutogena teorin
 • Personcentrerad vård och omsorg
 • Varför vara ledare och chef, vilka drivkrafter finns?
 • Vad innebär det att som ledare arbeta värdebaserat?
 • Vad är målet med ett värdebaserat ledarskap och en tydlig värdegrund?
 • Hur påverkar det mig som ledare? Medarbetare? Kunderna?

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
15 november, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Personal som arbetar inom äldreomsorg & hemtjänst, LSS & funktionsvariationer

Arbetsformer

Föreläsning med dialog och reflektion.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Monica Berglund
KONSULT, VD
Lås mer om Monica Berglund

Är i grunden sjuksköterska, har gått den långa vägen och jobbat som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska och chef på olika nivåer i 35 års tid inom äldreomsorgen hela yrkeslivet.

”Mina drivkrafter är att göra skillnad för i första hand den äldre, att ge dem ett värdigt liv och välbefinnande till livets slut. Även för personalen vill jag göra skillnad, i en sektor som har låg status gäller det att skapa goda arbetsplatser där man får ha roligt på jobbet och ges möjlighet att utvecklas och växa i sitt yrke.”

Avslutar sitt yrkesliv på Tre Stiftelser till årsskiftet och fortsätter därefter som konsult i eget företag.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Chef till medarbetare med utländsk bakgrund ger dig kunskaper om organisering och utveckling i arbetet med fokus på kulturell mångfald.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Coaching – individuellt eller i grupp

Coaching – individuellt eller i grupp

Coaching – individuellt eller i grupp ger chefer på olika nivåer professionellt stöd för förändring och utveckling för arbetsresultat och livsbalans.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper

Förändring och förnyelse för grupper är ett utvecklingsprogram för arbetslag som kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Ledningsgruppens dynamik

Ledningsgruppens dynamik

Ledningsgruppens dynamik ger insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Lösningsfokuserat arbetssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt ger dig bland annat kunskaper om samtalsmetodik, intervjuteknik och att uppmärksamma framgångar.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss