VÅLD VID DEMENSSJUKDOM

Om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats

Våld vid demenssjukdom är vanligt. Personer med demens kan uppträda aggressivt, antingen fysiskt eller verbalt, och detta kan vara mycket påfrestande för personen och för personal inom äldrevård, familj och vänner. Mer än en tredjedel av människor som lever med demens har ibland uppträtt aggressivt.

Våld vid demenssjukdom är ett fenomen som studerats under flera år i många länder. Att kartlägga förekomsten av våld och demens är viktigt för att problemet ska tas på allvar och för att resurser ska sättas in.

Under denna utbildning får du kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats. Vad gör du om en våldssituation uppstår? Du får också praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende och hur du kan ge hjälp och stöd till anhöriga.

Innehåll

Om demens
 • Vad innebär det att bli drabbad av demens som drabbar våra mest komplicerade organ?
 • Vad händer i hjärnan?
 • Beteendeförändringar vid olika typer av demens
 • Anhörigstöd vid demenssjukdom
 • Vad innebär det för anhöriga?
 • Är det tillåtet att bli arg och ledsen om man utsätts för verbalt och även fysiskt övergrepp som anhörig?
 • Hur kan man läsa av de osagda orden i kommunikationen med anhöriga?
Rutiner och hantering av situationer med hot och våld
 • Vad kan orsaka konflikter? Hur kan personalen hjälpa de anhöriga?
 • Hur kan man hantera olika konfliktsituationer beroende på olika demensdiagnoser?
 • Vad kan man göra för att förebygga våld- och hotsituationer?
Att kommunicera med personer med demenssjukdom
 • Betydelsen av hur jag kommunicerar och samtalar?
 • Kroppsspråkets betydelse
Bemötande vid demens
 • Etik och bemötande demens
 • Professionellt förhållningssätt
 • Socialtjänstens ansvar

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan