×
 

VÅLD VID DEMENSSJUKDOM

Om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats

Våld vid demenssjukdom är vanligt. Personer med demens kan uppträda aggressivt, antingen fysiskt eller verbalt, och detta kan vara mycket påfrestande för personen och för personal inom äldrevård, familj och vänner. Mer än en tredjedel av människor som lever med demens har ibland uppträtt aggressivt.

Våld vid demenssjukdom är ett fenomen som studerats under flera år i många länder. Att kartlägga förekomsten av våld och demens är viktigt för att problemet ska tas på allvar och för att resurser ska sättas in.

Under denna utbildning får du kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats. Vad gör du om en våldssituation uppstår? Du får också praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende och hur du kan ge hjälp och stöd till anhöriga.

Innehåll

Om demens
 • Vad innebär det att bli drabbad av demens som drabbar våra mest komplicerade organ?
 • Vad händer i hjärnan?
 • Beteendeförändringar vid olika typer av demens
 • Anhörigstöd vid demenssjukdom
 • Vad innebär det för anhöriga?
 • Är det tillåtet att bli arg och ledsen om man utsätts för verbalt och även fysiskt övergrepp som anhörig?
 • Hur kan man läsa av de osagda orden i kommunikationen med anhöriga?
Rutiner och hantering av situationer med hot och våld
 • Vad kan orsaka konflikter? Hur kan personalen hjälpa de anhöriga?
 • Hur kan man hantera olika konfliktsituationer beroende på olika demensdiagnoser?
 • Vad kan man göra för att förebygga våld- och hotsituationer?
Att kommunicera med personer med demenssjukdom
 • Betydelsen av hur jag kommunicerar och samtalar?
 • Kroppsspråkets betydelse
Bemötande vid demens
 • Etik och bemötande demens
 • Professionellt förhållningssätt
 • Socialtjänstens ansvar

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
25 februari, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2795:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Amira Akhavan
LEG. DEMENSSJUKSKÖTERSKA
Lås mer om Amira Akhavan

 

Amira har även en påbyggnadsutbildning inom gerontologi. Amira arbetar som demenskoordinator och har en mångårig erfarenhet från vård av demenssjuka. Hon har också varit delaktig i at ta fram rutiner kring personer med demenssjuka och deras anhöriga i Solna stad

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg, äldrevård.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Pysslingen/Vittra: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privatperson: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Äldres munhälsa

Äldres munhälsa

kunskaper om hur du som sjuksköterska kan minska riskerna med oral hälsa.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Grupphandledar­utbildning

Grupphandledar­utbildning

Grupphandledarutbildning omfattar både teori och praktik. Du lär dig genom seminarier, teoretiska studier med litteraturläsning, gemensam reflektion samt övningar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare är en handledning med utbildningsinslag för biståndshandläggarna i en kommun/stadsdel.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att möta människor med missbruks­problematik

Att möta människor med missbruks­problematik

Möta människor med missbruksproblematik är inte ovanligt för personal i äldreomsorg. Det är viktigt att denna grupp får rätt stöd för att klara sin vardag

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal genomgå Lex Sarah webbutbildning i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats.

Utbildningstyp Webbutbildning

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss