Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 är en fördjupning av Utbildningens steg 1. En central del av utbildningen är att lära dig att prioritera dina första åtgärder i vanligt förekommande situationer inom äldreomsorgen, hemsjukvården och äldrevården. Genom att förstå och identifiera de mest brådskande behoven hos de äldre personerna kan du agera snabbt och effektivt för att säkerställa deras välbefinnande och trygghet.

I utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom bedömning och omhändertagande av äldre personer med försvårat hälsotillstånd. Syftet med utbildningen är att utrusta dig med förmågan att genomföra noggranna bedömningar och kunna rapportera till sjuksköterska eller läkare om hälsotillståndet utifrån valda behandlingar och resultaten av dessa.

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
18 mars, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Evidensbaserade metoder

En viktig aspekt av utbildningen är att kunna ge adekvata bedömningar baserat på valda behandlingar. Det innebär att du kommer att lära dig att utvärdera effekten av genomförda åtgärder och dra slutsatser om huruvida behandlingen har varit framgångsrik eller om det krävs ytterligare åtgärder. Förmågan att bedöma behandlingsresultat är central för att säkerställa att individer får den mest effektiva och individanpassade vården och stödet. Genom att använda evidensbaserade metoder och genomföra systematiska utvärderingar kan du bidra till att förbättra individens livskvalitet och uppfylla deras mål och behov på ett effektivt sätt.

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Under utbildningens steg 1 får du lära dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt dokumentera förändringar i brukarens hälsotillstånd. Syftet är att du ska kunna ge adekvat information till sjuksköterska eller läkare samt prioritera dina första insatser i situationer som är vanligt förekommande i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Utbildningen är till för baspersonal inom äldreomsorg, äldrevård och hemsjukvård.

Utbildningens innehåll

 • Bedömning av den äldres vitala parametrar
 • Luftvägs- och andningsrelaterade sjukdomar, omvårdnadsåtgärder
 • Infektioner och feber
 • Cirkulationsrelaterade sjukdomar, omvårdnadsåtgärder
 • Nutritionens betydelse
 • Sår och sårvård
 • Smärta och smärtbehandling
 • Beröring inom vården
 • Den palliativa vårdprocessen – hörnstenarna, grundprinciper och omvårdnaden
 • Bemötande av person med psykisk ohälsa

Utbildningens föreläsare

Eva Styrwoldt

ANESTESISJUKSKÖTERSKA OCH AMBULANSSJUKSKÖTERSKA

Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildare både för KompetensUtvecklingsInstitutet samt på SOS international.

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vanliga frågor

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07