TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ I FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Så får vi det att fungera för fler

I den här föreläsningen får ni tips och tricks som hjälper de barn och elever som behöver stöd samtidigt som det gynnar alla.

I Utbildningen går vi igenom hur man kan se över lärmiljön och använda tydliggörande pedagogik för att förskolan och fritidshemmet till platser där de barn vi ibland har svårt att nå kan utvecklas och växa. Utbildningen Tillgänglig lärmiljö i förskola och fritidshem ger dig bland annat kunskaper i tydliggörande pedagogik och struktur, schema och förberedelser för konkreta lärsituationer.

I arbetssättet med tydliggörande pedagogik ger vi barn och elever möjlighet att bli mer självgående. När vi tar ett specialpedagogiskt perspektiv och ser över verksamheten kan ofta små förändringar i lärmiljön göra stor skillnad.

Innehåll

  • Tydliggörande pedagogik, hur det praktiskt kan användas i verksamheten och hur ni kommer igång.
  • Struktur, schema och förberedelser, både för konkreta lärsituationer och vardagliga moment som påklädning och matsituationer.
  • Övergångar, när vi avbryter barn och elever för att byta aktivitet blir det ibland en svår situation, om hur vi kan förbereda och hantera övergångar.

Distansutbildning

Våra distansutbildningar hålls över digital länk i Microsoft Teams. Den enda du behöver är en internetuppkoppling - du deltar enkelt via en webbläsare. Har du bokat en plats får du en länk skickat till den e-post som du angav i bokningen. Via länken kan du ansluta till ett digitalt utbildningsrum och delta på föreläsningen.

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss på hemsidan
Eller kontakta Företagsutbildningen