Taktil stimulering | En introduktion

Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppens ”lugn- och rosystem”. Idag används Taktil Stimulering med framgång i vård och omsorg för att inge lugn, smärtlindring och trygghet.

Behovet av beröring är en fundamental mänsklig upplevelse, och det ökar ofta hos personer som drabbas av sjukdomar, skador och funktionshinder. Taktil stimulering har blivit en värdefull resurs för att möta dessa behov och har anpassats för att vara särskilt effektiv för en bred grupp av individer, inklusive barn och vuxna med t.ex. rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor m.m. Dess betydelse sträcker sig även till palliativ vård, där det kan ge tröst och lindring i en ofta krävande miljö.

Utbildningen ger dig insikter i flera centrala områden:

 • Hudens uppbyggnad: Du kommer att förstå hudens komplexa struktur och hur olika hudlager och receptorer interagerar för att uppfatta beröring. Detta är avgörande för att kunna utföra taktil stimulering på ett sätt som är anpassat till individens behov.
 • Receptorer och deras funktion: Du kommer att lära dig om de olika typer av receptorer som är involverade i att känna och tolka beröring. Denna kunskap är central för att anpassa stimuleringen och skapa en positiv upplevelse för personen som mottar den.
 • Hjärnans svar på beröring: Taktil stimulering har en djupgående inverkan på hjärnan. Du kommer att utforska hur hjärnan reagerar på beröring och hur denna reaktion kan vara terapeutisk och stärkande, särskilt i terapeutiska sammanhang.

Genom att integrera dessa kunskaper i din praktik som vårdgivare, särskilt inom områden som palliativ vård, kan du erbjuda ett kompletterande verktyg för att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet för de personer du vårdar. Taktil stimulering blir då en värdefull del av vårdfilosofin som strävar efter att skapa en mer empatisk, medkännande och individanpassad vårdmiljö.

När används taktil stimulering?

Taktil Stimulering används bl.a. inom förskola, särskola/träningsskola, fritidsverksamhet, dagcenter, rehabilitering, mödravård, sjukhem, servicehus, smärtbehandling, hospice. På senare år har taktil massage kommit att användas inom demensvården. Den mjuka beröringen lugnar, tröstar och minskar smärta. Dessutom får den sjuke en stund av uppmärksamhet.

Denna utbildningsdag är en introduktion i beröring med praktiska övningar blandat med teoretiska avsnitt.

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
15 januari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Stockholms utbildningscenter, Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan.

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
13 maj, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Stockholms utbildningscenter, Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan.

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen är till för personal inom vård och omsorg.

Utbildningens innehåll

 • Hudens uppbyggnad.
 • Hudens receptorer.
 • Hjärnans svar på beröring.
 • Beröringens kroppsliga och psykiska aspekter.
 • Beröringens betydelse vid olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar.
 • Att använda Taktil Stimulering i det dagliga vård- och omsorgsarbetet – praktiska övningar.

Utbildningens föreläsare

Gunilla Birkestad

REKTOR FÖR ”SKOLA FÖR BERÖRING”

Sedan 1990 har jag bedrivit utbildning i beröring under namnet Taktil Stimulering. Jag har en liten mottagning med bl.a. beröring. Mestadels utbildar jag beröringspedagoger och lärare samt leder lärararbetet i Taktil Stimulering både i Sverige och utomlands. Mitt arbete genomsyras av den positiva känsla beröringen ger och vid varje utbildning och vid varje enskilt möte med människor ser jag den djupa kraft beröringen har!

Taktil stimulering - Introduktion

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Vanliga frågor

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07