×

 

SOCIAL DOKUMENTATION ENLIGT ICF FÖR CHEFER INOM ÄLDREOMSORGEN

Om att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.

Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att stödja införandet av modellen Individens behov i centrum i landets kommuner. Modellen ska stödja kommunerna att påbörja ett förändringsarbete och införa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation utifrån ICF. Välkommen med anmälan till Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen.

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF. Under utbildningen får du även idéer och inspiration till hur du kan stödja medarbetare i arbetet med dokumentation.

Målgrupp

Ansvariga chefer inom äldreomsorgen och utförare av äldreomsorg

Innehåll

 • Syftet med social dokumentation
 • Processinriktade biståndsbeslut – och insatser
 • Skillnad mellan insatsstyrd och behovsstyrd verksamhet
 • Terminologi enligt ICF, ett gemensamt språk
 • Olika aktörer och samarbetet kring den sociala dokumentationen
 • Tillämpning av social dokumentation och olika typer av dokumentation
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan man skriva?
 • Samtalsmetodik- vikten av att samtala
 • Professionellt förhållningssätt
 • Gott bemötande
 • Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Egen kontroll
 • Utredning av avvikelser
 • Att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Öppen föreläsning omfattar 1 heldag
För uppdragsbeställning kan den skräddarsys efter behov.

Infoblad för utbildningen Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Längd: 1 dag

Datum:
27 september, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Längd: 1 dag

Datum:
18 november, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2795:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Utbildare

Marie Wendin
KONSULT, FÖRELÄSARE, UTBILDARE OCH VÅRDLÄRARE
Lås mer om Marie Wendin

Marie har en bred kompetens och lång erfarenhet inom socialtjänstens olika verksamhets områden. Marie har tidigare arbetat som chef, utbildningshandläggare, strateg inom äldreomsorg och har som konsult arbetat med individer, grupper och organisationer som handledare, föreläsare inom offentlig och privat verksamhet som bedriver socialtjänstuppdrag.

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Rikstäckande forum utformad speciellt för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Datum Digital konferens 8-9 december 2021

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Konferens, Öppen utbildning

Våld i nära relationer – äldre personer

Våld i nära relationer – äldre personer

I Våld i nära relationer – äldre personer får du värdefulla verktyg i hur hela processen går till. Vi tittar på vad forskning säger och Socialtjänstens roll

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Introduktionsutbildning äldreomsorg

Introduktionsutbildning äldreomsorg

Speciellt anpassad för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning, Uppdragsutbildning, Webbutbildning

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Grundkurs i kommunikation och AKK

Grundkurs i kommunikation och AKK

Främja förutsättningarna för god kommunikation

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression

Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression

Det är viktigt att öka kunskaperna och förståelsen för vad dessa tillstånd innebär och hur man kan förhålla sig, ge stöd och ett bra bemötande.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss