Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare

En utbildning för dig som vill stärkas och utvecklas i rollen som ledare, pedagog och handledare

Idag är det många sjuksköterskor som i sitt arbete har någon form av ledarroll. Det kan handla om att vara ledare för en grupp, ett visst projekt eller kanske att man är handledare av något slag. Att regelbundet uppdatera personalens kunskaper ger förutsättning för ett omvårdnadsarbete där personalen arbetar mot gemensamma mål. Det kan handla om kunskap relaterat till enskilda personer, generella omvårdnadsproblem eller information vid personalmöten. Sjuksköterskan ska också kunna ge information och handledning till anhöriga till exempel vid anhörigträffar.

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
23 november, 2023 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Mål med utbildningen

I utbildningen Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare ligger fokus på att rusta sjuksköterskor med de färdigheter och kunskaper som krävs för att framgångsrikt navigera i den mångsidiga rollen som sjuksköterska inom vården. Det är en utbildning som adresserar flera kritiska aspekter av sjuksköterskans arbete.

En central del av utbildningen är att stärka sjuksköterskans ledarskapsförmågor. Det innebär att utveckla förmågan att fatta beslut, prioritera uppgifter och kommunicera effektivt med teammedlemmar för att säkerställa högkvalitativ vård. Dessutom betonas vikten av informationsöverföring, vilket är avgörande för att säkerställa att relevant information når patienter och kollegor.

Teoretiska och praktiska kunskaper

För att vara framgångsrik i sin ledarroll är det viktigt att utveckla pedagogiska färdigheter för att skapa en väl fungerande grupp i ett trivsamt och produktivt arbetsklimat. Denna utbildning ger dig kunskaper om bland annat delaktighet, återkoppling, känsliga samtal och konflikthantering.

Du får både faktakunskaper och praktiska färdigheter i ledarskap, teamutveckling, problemlösning och kommunikation.

Målgrupp

Utbildningen är till för sjuksköterskor inom kommunala hälso- och sjukvård och som vill stärkas och utvecklas i rollen som ledare.

Utbildningens innehåll

Sjuksköterskan som pedagog och handledare
 • Skillnader mellan undervisning och handledning
 • Förutsättningar för att kunna ge resp. ta emot ny kunskap, information
 • Arbetsprocesser
 • Formell och reell kompetens
 • Olika former av handledning
 • Lyssnandet, empati, normer och värderingar
 • Spegling, granskning, utvärdering, feed-back
 • Känslor som uppkommer i handledning
 • Försvarsmekanismer
 • Det icke verbala språket – Att tolka signaler
 • Att inta olika roller, maktpositioner
 • Att förbereda handledning, information, undervisning
 • Hur vet jag att information, handledning eller undervisningen nått fram till personalen, studenten eller den anhörige?
Sjuksköterskan som ledare
 • Sjuksköterska och ledare – utmaningar och möjligheter
 • Hur blir vi ett team
 • Förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang
 • Kommunikation, återkoppling och känsliga samtal
 • Att hantera och förebygga konflikter

Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07