SJÄLVSKADEBETEENDE

Varför man skadar sig själv och hur stödjer och förstår man den drabbande?

Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. För en person med självskadande beteende brukar detta vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan exempelvis handla om ångest, stress, förtvivlan eller tomhet.

Självskadebeteende vid utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar

Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadande beteende som kan ta sig i uttryck på många sätt. För att bemöta dessa människor är det absolut nödvändigt att ha en fast kunskapsmässig grund att stå på. Bemötandet är avgörande för en god vård.

Innehållet i utbildningen utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och föreläsarens kliniska erfarenheter av självskadande. Du får kunskap om hur självskadande beteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår den drabbande.

Innehåll

  • Vad är stereotypt självskadande beteende?
  • Vilka orsaker finns till det?
  • Hur kan man förstå och stödja?
  • Hur kan man samla information/registrera beteendet?
  • Hur kan man bemöta beteendet?
  • Hur kan man behandla beteendet?
  • Självskadebeteende och autism

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
21 november, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan

Utbildningens längd

1 heldag

Målgrupp

Personal och anhöriga inom LSS och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med stereotypt självskadebeteende.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teori varvas med fallbeskrivningar, diskussioner och övningar.

Utbildare

George Rein
HANDLEDARE, FÖRELÄSARE OCH LEG. PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING
Lås mer om George Rein

George har över 20 års erfarenhet av arbete med problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri, skolan och demensvården. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala och sedan dess på konsultbasis mot kommunala och privata verksamheter

Läs mer om George här »

Vanliga frågor

Tips på fler företagsutbildningar

Samsjuklighet

Samsjuklighet

Samsjuklighet förklaras utifrån båda perspektiven och hur förbyggande, upptäckande och utredning/behandling går till. Vi går också in på lagstiftning och gemensamt ansvar för region och kommun.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Lär dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt dokumentera förändringar i brukarens hälsotillstånd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Kunskap om sorg och sorgebearbetning och ett empatiskt bemötande.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

DATUM Se aktuella datum

Bara på lek är inte så bara

Bara på lek är inte så bara

Fokuserar på lekens betydelse för barn och integrerar forskning

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Utbildningen ger er konkreta förslag på hur ni kan planera ert dokumentations- och reflektionsarbete.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Kompetensutveckling inom psykiatri

Psykiatrin är ett område där kontinuerlig forskning ständigt utvecklar och förändrar området. Allt fler diagnoser, kopplingar och behandlingar upptäcks. Socialstyrelsen konstaterar dock att den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Psykisk ohälsa, främst i form av diagnoser som depression och ångestsyndrom, är en av våra stora folksjukdomar. Utbildning och kompetensutveckling i hur man bemöter och hanterar personer med psykiatriska sjukdomar är nödvändigt för att utveckla området och människors välmående på rätt sätt.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin psykiatri som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17