Sårbehandling

Med rätt kunskaper kan sårläkning främjas och vissa sår helt undvikas

Att vårda och behandla sår är en av de mest frekventa omvårdnadsuppgifterna inom alla vårdkontexter. Syftet med sårbehandling är att främja läkning, förebygga sårinfektioner, lindra besvär och underlätta vardagen för individen. Genom noggrann sårbehandling strävar vi efter att skapa en gynnsam miljö för läkningsprocessen, där såret kan läka effektivt och utan komplikationer. Genom att tillämpa lämpliga metoder och behandlingar minskar vi risken för infektioner och främjar samtidigt individens välbefinnande och livskvalitet.

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
5 oktober, 2023 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Mål med utbildningen

Under dagen kommer vi att ägna oss åt en noggrann genomgång och utforskning av olika metoder för att behandla olika typer av sår. Detta inkluderar sårvårdstekniker som är relevanta för en bred variation av skador, från de ytliga till de mer komplexa och djupa såren som kräver särskild uppmärksamhet.

Vi kommer att sätta fokus på att vara uppdaterade med de senaste rönen inom sårvårdsfältet. Forskningsframsteg inom detta område är avgörande för att förbättra våra behandlingsmetoder och öka effektiviteten i sårläkningsprocessen. Genom att diskutera och tillämpa den senaste vetenskapliga kunskapen kan vi säkerställa att våra sårpatienter får den bästa möjliga vården.

I våra diskussioner kommer vi att identifiera de mest effektiva strategierna för att hantera olika sårtyper. Detta innebär att vi kommer att titta på olika aspekter av sårvård, inklusive desinfektion, sårrengöring, användning av förband och möjligheter till avancerad terapi.

Främja en snabbare läkningsprocess

Sår utgör inte bara en källa till smärta och obehag för individen, utan har även ekonomiska konsekvenser. Genom att besitta korrekt kunskap kan vi påskynda läkningsprocessen för sår och till och med förebygga uppkomsten av vissa sår. Dock varierar förståelsen kring sår, dess behandling och förebyggande åtgärder betydligt mellan olika vårdinrättningar, och mycket är beroende av personalens engagemang.

Med ökad medvetenhet och adekvat utbildning kan vi förbättra vår förmåga att hantera sår effektivt. Genom att använda rätt tekniker och behandlingar kan vi främja en snabbare och mer framgångsrik läkningsprocess. Dessutom är förebyggande åtgärder av stor vikt för att minska såruppkomsten och därmed den tillhörande bördan för både patienten och vårdinrättningen.

Målgrupp

Utbildningen är till för sjuksköterskor och undersköterskor.

Utbildningens innehåll

Huden
 • Hudens uppbyggnad.
 • PH-värde.
Diagnoser
 • Vikten av diagnos.
 • Svårläkta sår eller sår med atypiskt utseende.
Sårläkningsprocessen
 • Sårläkning.
 • De olika faserna.
 • Val av förband och produkt.
Sårbedömning
 • Sårjournal.
Sårrengöring
 • Ren rutin.
 • Steril rutin.
Debridering
 • Upprensning.
 • Mjuk mekanisk debridering.
 • Autolytisk debridering.
 • Kirurgisk/skarp debridering.
 • Upprensande förband, produkter.
Infekterade sår
 • Kliniska tecken.
 • Sårodling.
 • Antibiotika.
 • Antiseptiska produkter och förband.
Utredning och diagnostisering av arteriella och venösa sår
 • Arteriella – utredning, tecken och behandling.
 • Venöst – utredning, tecken och behandling.
 • Dopplerundersökning.
Trycksår
 • Definition.
 • Kategorier.
 • Riskfaktorer.
 • Behandling.
 • Riskfaktorer.
IAD
 • Definition.
 • Kategorier.
 • Riskfaktorer.
 • Behandling.
Bedömning och utredning av nutrition
 • Utredning.
 • Riskidentifiering och riskbedömning.
 • Nutrition och sårläkning.

Utbildningens föreläsare

Susanne Dufva

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA INOM ONKOLOGISK VÅRD

Susanne Dufva arbetar på Sårcentrum, Södersjukhuset i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet kring sårbehandling och är ordförande i Sårsjuksköterskor i Sverige sedan 2009.

Sårbehandling

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07