RÄTTSHAVERISTISKT BETEENDE

Hur möter vi personer som ofta känner sig felaktighet och orättvist behandlade?

Människor med ett rättshaveristiskt beteende leder till känslor av vanmakt, frustration och rädsla. En sådan person är ofta missnöjd med någonting – precis som vi alla kan vara ibland. Men rättshaveristen kan inte släppa det och gå vidare, utan fastnar och låter missnöjet fylla sitt liv.

Som handläggare och chef möter vi ibland personer som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra omständigheter. Kontakt och samarbete är mycket svårt, personen kan också bli hotfull och våldsam. Hur kan vi arbeta på ett professionellt sätt i dessa sammanhang? Utbildningen Rättshaveristiskt beteende ger dig bland annat kunskap om vad som leder till ett sådant beteende och varför personen agerar som den gör.

Man möter rättshaveristiskt beteende inom områden som berör förluster och separation, när det gäller relationer, arbete och hälsa, men också tillsyn, tillstånd och inspektion.

Innehåll

  • Vad är det som leder till ett rättshaveristiskt beteende?
  • Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta sätt?
  • Varför agerar personen som den gör?
  • Hur bemöta och vad tänka på?
  • Att bli utsatt för hot om anmälan, sociala media och fysiska hot
  • Vad ska jag göra enligt lagen ?
  • Hur hanterar jag en våldsam person?
  • Samtal och strategi – Förhållningssätt och bemötandemodeller ex. lågaffektivt bemötande

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
27 oktober, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan