×
 

PSYKISK OHÄLSA INOM LSS

Hur kan vi upptäcka att en person mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande?

Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet. Flera studier påvisar att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens funktionsnedsättning.

För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att ha kunskaper om vad psykisk ohälsa hos personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär. Det är speciellt viktigt att veta vilket som är symtom på psykisk ohälsa och vilket som inte är det. Utbildningen Psykisk ohälsa inom LSS ger dig bland annat kunskaper om diagnoser och symptom och även förebyggande insatser.

Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet
  • Diagnoser och symtom
  • Psykologisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
  • Beteendeproblematik
  • Förebyggande insatser
  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
  • Vikten av ett gott bemötande
  • Olika behandlingsinsatser

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
9 mars, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Stockholms utbildningscenter, Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan.,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans och primärvården.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller ett teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Johan Appel
UTBILDARE, FÖRELÄSARE OCH HANDLEDARE INOM OMSORGEN.
Lås mer om Johan Appel

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan har bidragit med framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd, Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014) och i boken Relationsnycklar (Vårdförlaget 2016) beskriver han utifrån 10 st fallbeskrivningar effekten av att använda ett Salutogent förhållningssätt. När så sker blir varje medarbetare en professionell hälsoskapare.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Assistentutbildning

Assistentutbildning

Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. Assistentutbildningen ger dig förståelse för villkoren med arbetet

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning

Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning

Utbildningen Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning får du kunskap om kognitivt stöd och hur man kan tillämpa det i praktiken

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning belyser sexuella och reproduktiva rättigheter med både dess glädjeämnen och komplikationer.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare är en handledning med utbildningsinslag för biståndshandläggarna i en kommun/stadsdel.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS ger dig kunskaper om bland annat olika typer av mål och brukarens delaktighet i att fastställa mål.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss