PROFESSIONELLT SAMARBETE MED VÅRDNADSHAVARE

Vårdnadshavares delaktighet och inflytande

Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten. Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och skapa ett så bra och samarbete som möjligt så att varje barn ges förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt. Under utbildningen stärker du dessa kunskaper.

Under utbildningen belyser vi viktiga punkter för att förtydliga och underlätta ett professionellt samarbete med vårdnadshavare. Du får med dig redskap som direkt kan omsättas i vardagen.

Pedagogers och vårdnadshavares samarbete ingår i pedagogens yrkesuppdrag, men vinsterna av samarbetet gynnar också alla parter inklusive barnen. Den goda relationen i det här sammanhanget kännetecknas, precis som en vänskaplig relation, av respekt, tillit och ärlighet. Det är en relation som tar tid att bygga upp då den inte är helt oproblematisk.

Som pedagog i förskolan har man många relationer på många olika plan, dels med sina kollegor och dels med barnen i förskolan och även deras vårdnadshavare. I alla relationer finns det faktorer som kan ”sätta käppar i hjulet” för samarbetet som t.ex. olika värderingar och kulturer och det är vanligt att ställas inför dessa dilemman. Det är viktigt som pedagog att då kunna hanterad dessa situationer.

Innehåll

  • Vad säger styrdokumenten?
  • Professionellt förhållningssätt
  • Professionell och privat
  • Vårdnadshavares delaktighet och inflytande
  • Krävande vårdnadshavare
  • Kommunikation
  • Det svåra samtalet

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
27 oktober, 2022 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Längd

3 timmar

Målgrupp

Alla som arbetar inom förskola och fritidshem.

Arbetsformer

Föreläsning

Utbildare

Petter Iwarsson
LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT OCH SOCIALPEDAGOG
Lås mer om Petter Iwarsson

Petter har även vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Vanliga frågor

Kompetensutveckling inom förskola

För att få en välfungerande och bra förskola samarbetar engagerade och kompetenta förskollärare, barnskötare och rektorer tillsammans med barnen och föräldrarna. Genom att utveckla oss själva och engagera varandra i fortbildning och lärande kan vi bygga en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin förskola som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Utbildningstips

Återfallsprevention – Grundutbildning

Återfallsprevention – Grundutbildning

Återfallsprevention (ÅP) är en evidensbaserad behandlingsmetod som har sin tradition i kognitiv beteendeterapi (KBT). Boka plats och delta på distans!

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS ger dig kunskaper om bland annat olika typer av mål och brukarens delaktighet i att fastställa mål.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Schizofreni

Schizofreni

Vem drabbas av Schizofreni och av vilka orsaker? Kunskap om vårdprocess och stöd i det vardagliga livet för både den drabbade och närstående

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan

I Läroplan för förskolan finns nya skrivningar om t.ex. barns integritet, hållbar utveckling och jämställdhet. Få en inblick i läroplanens uppdateringar.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Kvällstid

DATUM Se aktuella datum

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sömn inom LSS

Sömn inom LSS

Den normala sömnen och hur olika funktionsnedsättningar kan påverka den. Vi går igenom förekommande problematik och hur omvårdnadsåtgärder kan bidra till en förbättrad sömn.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum