Omsorgsfullt lärande för barn mellan 1-2 år

Undervisning i förskolan kan innefatta många olika aspekter och kan göras på många olika sätt. Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen görs genom lek. Leken ger både barn och personal möjlighet att tillsammans möta företeelser, miljö, material och inte minst varandra. Ni som arbetar med de yngsta barnen på förskolan har det viktigaste uppdraget på förskolan.

För de allra yngsta barnen är "här och nu" av största betydelse. Deras värld är fylld av ögonblickliga intryck och upplevelser som formar deras förståelse av omvärlden. Som pedagog är det därför av yttersta vikt att vara närvarande i stunden och anpassa sitt tillvägagångssätt efter varje barns individuella behov och utvecklingsnivå - att skapa ett omsorgsfullt lärande. Genom att göra det skapar man en grund för positivt lärande och därför även en stark självkänsla.

Företagsutbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
17 oktober, 2023 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Mål med utbildningen

I föreläsningen om Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen kommer deltagarna att få konkreta och praktiska råd om hur de kan tillämpa de grundläggande principerna för pedagogik och omsorg i sitt arbete på förskolan. Syftet är att skapa en positiv och givande lärandemiljö för de allra yngsta barnen.

En av de centrala aspekterna som kommer att behandlas är att skapa en trygg och stödjande miljö på förskolan. Det handlar om att skapa en atmosfär där barnen känner sig bekväma och uppmuntrade att utforska och lära. Det kan inkludera att inrätta lekområden som är säkra och utmanande samtidigt och att tillhandahålla resurser och material som är anpassade efter barnens ålder och utvecklingsnivå.

En annan viktig del av föreläsningen kommer att fokusera på att integrera språkutveckling i vardagssituationer. Språkutveckling är avgörande för barns kommunikationsförmåga och kognitiva utveckling. Därför kommer deltagarna att få tips om hur de kan främja språkutvecklingen genom att uppmuntra till samtal och interaktioner under olika aktiviteter, som måltider och lek. Det handlar om att vara medveten om de möjligheter som uppstår i vardagen för att stödja barnens språkliga framsteg.

En omsorgsfull och stimulerande förskolemiljö

En grundläggande aspekt av pedagogiskt arbete för de allra yngsta barnen är att kunna sätta ord på de händelser och situationer som de upplever i sin vardag och även under lek. Genom att verbalisera det som pågår ger man barnen möjligheten att knyta ord till sina upplevelser, vilket i sin tur stärker deras språkutveckling. Detta är en viktig komponent i att hjälpa dem att förmedla sina känslor, tankar och behov.

I en omsorgsfull och stimulerande miljö har barnen chansen att växa och lära på många sätt. En närvarande pedagog som ger barnen frihet att utforska och upptäcka på egen hand skapar en känsla av trygghet och tillåter dem även att utveckla sin självständighet. Genom att låta barnen vara aktiva deltagare i sin egen inlärningsprocess kan de utveckla kreativitet, problemlösningsförmåga och även få bättre självförtroende.

Målgrupp

Utbildningen är till för alla som arbetar med de yngsta barnen på förskolan.

Utbildningens innehåll

  • Att lägga grunden till språket och även utveckla stimulerande språkmiljöer.
  • Bygga självkänsla och självförtroende hos barn – Att prova på och våga på egen hand.
  • Motorikens ABC – att utveckla stimulerande motoriska miljöer.
  • Grundläggande värden – att förstå sig själv och även andra.
  • Viktiga frågor – Vad vi gör? Hur vi gör? Hur går vi vidare?

Utbildningens föreläsare

Elisabet Carlén Alfredson

KONSULT, UTBILDARE, FÖRELÄSARE, HANDLEDARE OCH FÖRSKOLECHEFSCOACH.

Elisabet har lång erfarenhet av arbete som förskollärare, förskolechef, utbildare, lärare på barnskötare utbildning och föreläsare. Är utbildad vid Svenska Institutet för Neurofysiologisk Psykologi. Har NLP Practitioner Certification, är Certifierad Investor in People IiP-rådgivare och ICF Diplomerad Coach samt Mindfulness instruktör. Arbetar som konsult, utbildare, föreläsare, handledare, chefscoach och även med arbetslagsutbildning. Elisabet omsätter både Pedagogisk- och hjärnforskning i det praktiska arbetet med barnen.

Utbildningstips

Selektiv mutism i skolan

Selektiv mutism i skolan

Hur kan skolpersonal bemöta barnet på bästa vis och skapa en trygg relation?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

Under föreläsningen kommer ni att få praktiska tips på hur ni kan arbeta på er förskola

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan

Hur ni kan arbeta med att utveckla arbetet kring flerspråkighet i förskolan.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Tecken som stöd – Fortsättning

Tecken som stöd – Fortsättning

Riktar sig till personer och verksamheter som redan använder tecken som stöd och vill få påfyllning i form av nya tecken.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik

Med odling och hållbar utveckling i fokus ger dig kunskaper kring utomhuspedagogik, kopplat till läroplanen.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

strategier och förhållningssätt för att stötta språk, kommunikation och samspel inom fritidsverksamhet

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Kunskap om hur du bemöter barn som inte vill äta. Kan valet av mat påverka den växande hjärnan?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Konkreta förslag på hur ni kan planera ert dokumentations- och reflektionsarbete.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Ergonomi på förskola

Ergonomi på förskola

God vetskap om arbetsmiljön och dess lagar.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Vanliga frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07