MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Att göra kroppen lugn och hjärnan trygg

Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för de vuxna.

Medkänslans pedagogik levandegör förskolans värdegrund. Självkännedom, empati och medkänsla är grundläggande färdigheter som behövs för att få barn att fungera bra tillsammans och med öppenhet visa respekt och ansvar. Att ge barn stöd att utveckla dessa färdigheter lägger grunden för fantasi, goda relationer och ett utforskande och lekfullt lärande.

Genom att lära sig att känna igen och prata om sina egna känslor är det också lättare att förstå andra. Maria-Pia Gottberg, författare och mental tränare, berättar om pedagogik där medkänsla och självmedkänsla är i fokus.

Innehåll

  • Emotionell utveckling med avstamp i anknytning och självkännedom
  • Empatitrött eller hög av medkänsla? Ta hand om dig själv – också!
  • Medkänslans pedagogik, att levandegöra värdegrunden. Praktiska modeller och konkreta exempel
  • Varför har en del barn ett större behov av att synas, höras och få sin vilja fram än andra?
    Om att tolka och möta olika barns olika beteenden
  • Självmedkänsla, att göra kroppen lugn och hjärnan trygg.

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Kvällstid

Gör förfrågan