LEDARSKAP I FÖRSKOLAN

En föreläsning för dig som har arbetsledande uppgifter inom förskola och fritidsverksamhet

Hur skapar man ett arbetsklimat där medarbetare kan göra sitt bästa och hur syns resultatet av det ledaren gör och vad ledaren får andra att göra? Under dagen kommer vi att belysa ett transformerande ledarskap och några av de hörnstenar som utgör grunden inom den modellen.

Det har skrivits åtskilliga böcker om temat ledarskap i förskolan och denna litteratur lyfter på olika sätt fram teorier kring vad som är ett framgångsrikt ledarskap. Ofta går det mode i teorierna och de byts ut med jämna mellanrum, men oavsett namn på modellen så är det vad som händer i det dagliga arbetet och det verkliga mötet som är av största vikt.

Förskolan är idag en betydelsefull organisation där en stor del av vår utveckling grundas. Ett väl fungerande ledarskap i förskolan främjar barnets utveckling och skapar trygga och harmoniska individer. Vi börjar skapa medvetenhet om oss själva och vår omvärld i redan i förskolan. Vi utvecklas som individer och lär oss samtidigt att fungera i grupper här.

Ledarskapet är ett första steg till att uppnå en lyckad förskola!

Innehåll

  • Föreläsningen tar upp ämnet att vara god modell och förebild
  • Vi pratar också om att inspirera och motivera
  • Att påverka utveckling
  • Att visa individuell omtanke
  • Du får även veta mer om att utmana processen
  • Vi berättar även hur du kan möjliggöra för andra

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Gör förfrågan