LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE I ÄLDREOMSORG

Hur hjälper man personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personen i affekt?

Personer med demenssjukdom kan i och med att sjukdomen utvecklas börja bete sig på ett annat sätt än tidigare. Beteenden som kan vara utmanande och stressande för personen själv och andra omkring dem. Beteende som kan påskynda flytten från ordinärt boende till särskilda boende.

Utbildningen Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg tar upp att vi behöver förstå oss på vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, för att kunna skapa en lugn och trygg miljö och hur vi med ett lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer. Det gäller att vara förbered och att inte bli överraskad.

Vad handlar föreläsningen om?
Under föreläsningen kommer vi att diskutera hur man ska hitta bakomliggande orsaker, diskutera praktiska metoder, olika förhållningssätt och även göra övningar som kan visa oss vägen för att förstå oss på hur en person med kognitiv nedsättning upplever världen. Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen och att vi som vårdar har ansvaret att se till att det bli ett bra möte.

Innehåll

  • Vad är lågaffektiv bemötande? Hur ska man tänka kring samband, orsak, beteende?
  • Vad kan vara dold bakom beteende som stör?
  • Hur ska man avleda?
    Kan jag som personal förvärra situationen när hot och våld uppstår? Hur skapar vi terapeutiska relationer?
  • Hur ska vi förebygga? Handlingsplaner för ett gemensamt språk
  • Hur skapar vi en trygg, säker och lugn miljö?

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
15 november, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan