×

 

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE I ÄLDREOMSORG

Hur hjälper man personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personen i affekt?

Personer med demenssjukdom kan i och med att sjukdomen utvecklas börja bete sig på ett annat sätt än tidigare. Beteenden som kan vara utmanande och stressande för personen själv och andra omkring dem. Beteende som kan påskynda flytten från ordinärt boende till särskilda boende.

Utbildningen Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg tar upp att vi behöver förstå oss på vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, för att kunna skapa en lugn och trygg miljö och hur vi med ett lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer. Det gäller att vara förbered och att inte bli överraskad.

Vad handlar föreläsningen om?
Under föreläsningen kommer vi att diskutera hur man ska hitta bakomliggande orsaker, diskutera praktiska metoder, olika förhållningssätt och även göra övningar som kan visa oss vägen för att förstå oss på hur en person med kognitiv nedsättning upplever världen. Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen och att vi som vårdar har ansvaret att se till att det bli ett bra möte.

Innehåll

  • Vad är lågaffektiv bemötande? Hur ska man tänka kring samband, orsak, beteende?
  • Vad kan vara dold bakom beteende som stör?
  • Hur ska man avleda?
    Kan jag som personal förvärra situationen när hot och våld uppstår? Hur skapar vi terapeutiska relationer?
  • Hur ska vi förebygga? Handlingsplaner för ett gemensamt språk
  • Hur skapar vi en trygg, säker och lugn miljö?

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
2 december, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2795:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorg och demensvård men även kan skräddarsys för LSS grupper som kommer i kontakt med demensproblematik.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Amira Akhavan
LEG. DEMENSSJUKSKÖTERSKA
Lås mer om Amira Akhavan

 

Amira har även en påbyggnadsutbildning inom gerontologi. Amira arbetar som demenskoordinator och har en mångårig erfarenhet från vård av demenssjuka. Hon har också varit delaktig i at ta fram rutiner kring personer med demenssjuka och deras anhöriga i Solna stad

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning ger kunskaper om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

Utbildningstyp Webbutbildning

Socialt innehåll – Att främja livsmening

Socialt innehåll – Att främja livsmening

Socialt innehåll – Att främja livsmening. Hur man med stöd i ett helhetstänkande kan förbättra det sociala innehållet för äldre personer.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Demensutbildning Grund

Demensutbildning Grund

Personal som möter människor som har demens behöver ha gedigen kompetens för att det ska bli ett bra möte.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen (Covid-19)

Att arbeta med smittspridning inom omsorgen (Covid-19)

Utbildningen Att arbeta med smittspridning inom omsorgen ger dig kunskaper om vad covid-19 egentligen är och hur sjukdomen fungerar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss