KONTAKTMANNASKAP

Ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet

De flesta tillämpar kontaktmannaskap i dag men för många enheter och personal är arbetet otydligt och endast en pappersprodukt. Denna utbildningsdag syftar till att ge dig som deltagare verktyg för en fungerande modell.

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga. Kontaktmannaskapet innebär också att ansvara för att vårdtagares individuella genomförandeplan upprättas, följs upp och revideras

Inom omsorg är kontinuitet och kunskap oerhört viktigt för att skapa trygghet. Målet med kontaktmannaskap är att främja kontakten och bygga upp en trygg och hållbar relation mellan personal och vårdtagare och närstående.

Innehåll

 • Vad är syftet med kontaktmannaskapet?
 • Grunden och förutsättningar för kontaktmannaskapet
 • Vad innebär uppdraget som kontaktman?
 • Ansvar och befogenheter
 • Det första mötet – grunden för en god relation
 • Att planera och genomföra ett välkomstsamtal
 • Levnadsberättelsens betydelse
 • Skyldigheten att dokumentera omsorgsarbetet
 • Hur kan man arbeta med genomförandeplanen?
 • Planering av stöd och hjälp till den enskilde
 • Vikten av kommunikation och utveckling av relationen
 • Samarbete med närstående
 • Kontinuerliga uppföljningssamtal
 • När kontaktmannaskapet upphör.

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
13 september, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Längd

1 heldag

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Utbildare

Marie Wendin
KONSULT, FÖRELÄSARE, UTBILDARE OCH VÅRDLÄRARE
Lås mer om Marie Wendin

Marie har en bred kompetens och lång erfarenhet inom socialtjänstens olika verksamhets områden. Marie har tidigare arbetat som chef, utbildningshandläggare, strateg inom äldreomsorg och har som konsult arbetat med individer, grupper och organisationer som handledare, föreläsare inom offentlig och privat verksamhet som bedriver socialtjänstuppdrag.

Rekommenderar utbildningen

72%

72% rekommenderar denna utbildning till andra

Nytta av utbildningen

78%

78% kommer att ha nytta av utbildningens innehåll i sitt dagliga arbete

Nöjdhet

77%

77% är nöjda med utbildningen i sin helhet

Vanliga frågor

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17

Kompetensutveckling inom ledarskap

Att vara chef eller ledare handlar mycket om att bemästra de mjuka ämnena, som till exempel att leda, motivera och coacha dina medarbetare. För att lyckas bli en bra ledare behöver du utbildning och utveckling. Våra utbildningar leder till att du kan återvända till din arbetsplats med större insikt och konkreta verktyg att använda direkt i arbetet. Det gynnar inte bara din egen organisation, utan även samhället i stort.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin ledarskap som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Utbildningstips

Språkutveckling och språk­stimulering i förskolan

Språkutveckling och språk­stimulering i förskolan

Konkreta strategier för språkutveckling och språkstimulering för alla barn som är beprövade och går att använda både enskilt och i grupp

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Kvällstid

DATUM Se aktuella datum

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Copingorienterat självskade­beteende

Copingorienterat självskade­beteende

Copingorienterat självskadebeteende ger dig kunskap om hur självskadande beteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer personen

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Våld vid demenssjukdom

Våld vid demenssjukdom

Kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur du kan förebygga hot och våld på din arbetsplats

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

UTBILDNINGSTID Individanpassad

DATUM Se aktuella datum

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

Som sjuksköterska är det viktigt att sätta korrekta omvårdnadsdiagnoser (NANDA) som blir en förutsättning för att sätta in rätt åtgärd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Utbildningen att åldras med intellektuell funktionsnedsättning går igenom demensbegreppet och demenssjukdomar samt det normala åldrandet.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum