Utbildning för gruppledare

Att leda utan att vara chef

I vissa situationer förväntas du fatta beslut och agera som en ledare, med ansvaret att vägleda och organisera gruppen. Det handlar om att kommunicera klart och tydligt, fatta beslut baserat på analys och motivation samt lösa eventuella konflikter konstruktivt. I andra lägen ska du vara en i gruppen, ta dig tid för avslappning och småprat med kollegor eller vänner. Det innebär att visa empati, vara öppen för att lyssna och delta i informella samtal om allt från vädret till gemensamma intressen.

Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? Att vara gruppledare, samordnare eller sektionsledare i den egna arbetsgruppen ställer stora krav på ett gott ledarskap. I Gruppledarutbildning får du verktygen att bli en god ledare.

Mål med utbildningen

I utbildningen kommer du att fördjupa dig inom ledarskap. Men viktigast av allt, du kommer att träna och utveckla de praktiska färdigheterna som krävs för att hantera verkliga situationer som uppstår i din roll som gruppledare. Det innefattar att kunna skapa förtroende, motivera dina medarbetare, lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och kommunicera effektivt med ditt team. Under tre dagar blandas teori med praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du ha konkreta verktyg för ett tryggt och inspirerande ledarskap som berikar både dig själv och din grupp.

Vem är utbildningen för?

Denna gruppledarutbildning är anpassad för dig som strävar efter att växa och förbättra dig i rollen som gruppledare. Utbildningen är omfattande och praktisk, syftande till att utrusta dig med både teoretisk kunskap och konkreta färdigheter inom ledarskap, teamutveckling, problemlösning och kommunikation. Efter avslutad utbildning kommer du att vara väl rustad att agera som en effektiv och inspirerande gruppledare, även om du inte har en formell chefsposition.

Företagsutbildning

Längd: 3 dagar

Datum:
31 januari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )
1 februari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )
29 februari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 7900:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsutbildning

Längd: 3 dagar

Datum:
15 maj, 2024 ( 9:30 - 16:30 )
16 maj, 2024 ( 9:30 - 16:30 )
11 juni, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 7900:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Stockholms utbildningscenter, Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan.

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som är/ eller ska bli gruppledare, samordnare eller sektionsledare inom vård- och omsorg.

Utbildningens innehåll

Rollen som gruppledare

 • Salutogent ledarskap.
 • Ditt sammanhang.
 • Att vara ledare och del av gruppen.
 • Psykologisk trygghet och empatiskt ledarskap.
 • Professionellt förhållningssätt.

Att leda individer och gruppen

 • Grupputveckling.
 • Motivation.
 • Samtal och kommunikation.
 • Salutogen feedback och värdesättande uppskattning.
 • Svåra samtal.
 • Konflikthantering.
 • Samtal i grupper.

Maria Högberg

UTBILDARE

Maria Högberg är utbildad inom organisation och ledarskap, sociologi, ACT, handledning och är tränare inom motiverande samtal och författare till boken ”MI för chefer och ledare”. Hon har själv arbetat som arbetsledare och chef och utbildar och handleder idag chefer och ledare på olika organisatoriska nivåer kontinuerligt. Styrkan i Marias utbildningar är tydlig pedagogik med konkreta verktyg och praktiska övningar.

Gruppledarutbildning

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07