×
 

FRITIDSHEMMETS UPPDRAG UR ETT UNDERVISNINGSPERSPEKTIV

Undervisning i vardagspraktiken på fritidshemmet

Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv. I och med inskrivningen av kapitel 4 i läroplanen står begreppet undervisning numer i fokus också i fritidshemmets uppdrag. Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till?

Vad innebär det att komplettera skolan och ge eleverna en meningsfull fritid? Utbildningen Fritidshemmets uppdrag ger dig möjlighet att reflektera över hur du kan förstå begreppet undervisning i vardagspraktiken på fritidshemmet i relationen till olika aspekter av uppdraget.

Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för våra elever. För att lyckas behöver vi förhålla oss till såväl syfte som centralt innehåll.  Tyngdpunkten i fritidshemmets undervisande verksamhet kan vara socialt samspel, skapande, rörelse, musik och fri lek. Fritidshemmet kan även erbjuda ett forum för socialt samspel där eleverna rör sig fritt mellan olika grupperingar. I detta ges möjlighet att på ett naturligt sätt träna på olika sociala färdigheter som turtagning, argumentation, konfliktlösning etc. Detta bidrar till identitetsutveckling och social kompetens hos eleven.

Lär dig att:

  • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
  • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
  • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner

Innehåll

  • Undervisning på fritidshemmet
  • Planering av undervisning på fritidshemmet
  • Undervisning i relation till, exempelvis, lek och miljö

Öppen utbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
5 april, 2022 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Alla som arbetar i och leder fritidshemmets verksamhet.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Tre timmar, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Eva Kane
LEKTOR
Lås mer om Eva Kane

Arbetar som lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Där arbetar hon med Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Eva har bedrivit aktionsforskning om lek på fritidshem, om ”integrationsfritids” och har just påbörjat ett aktionsforskningsprojekt med fokus på hur man på fritidshemmet utgår från barns behov och intressen i det systematiska kvalitetsarbetet. Att bedriva aktionsforskning har för Eva inneburit att utforska fritidshemmets praktik tillsammans med de som arbetar där.

Utbildare

Anneli Hippinen Ahlgren
FRITIDSPEDAGOG, UNIVERSITETSADJUNKT OCH DOKTORAND
Lås mer om Anneli Hippinen Ahlgren

Anneli arbetar inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på Stockholms universitet. Den forskning som Anneli bedriver fokuserar på undervisning och didaktik på fritidshemmet samt miljöer och barn på fritidshemmet.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Hissad och dissad – om barns relationsarbete

Hissad och dissad – om barns relationsarbete

Hissad och dissad - I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Stöd till barn med kognitiv funktionsnedsättning

Stöd till barn med kognitiv funktionsnedsättning

Ökad kunskap om kognitivt stöd till barn och hur man kan tillämpa det i praktiken.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv

Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv

Fritidshemmets uppdrag - reflektera över begreppet undervisning i vardagspraktiken på fritidshemmet i relationen till olika aspekter av uppdraget

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Fritidshem

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar. Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Yrkesmässig grupphandledning

Yrkesmässig grupphandledning

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna utbildning för dig.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss