FÖRDJUPADE KUNSKAPER OM INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Minska, ta bort och förebygg svåra beteenden

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Personalens kunskap om funktionsnedsättningen, bemötande och förhållningssätt i samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning, det som tidigare kallades utvecklingsstörning, är avgörande för att skapa en miljö där personen kan fungera optimalt. Skaffa dig fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning via denna utbildning.

Denna utbildning skall bidra till att personer i närmiljön har fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning. Därmed förebyggs även utvecklingen av svåra beteenden som exempelvis självskadande, aggressivt eller passivt beteende. Sådana störningar uppkommer i de flesta fall på grund av brister i miljö och bemötande.

Utbildningen behandlar även metoder för att minska eller ta bort sådana oönskade beteenden om de föreligger.

Innehåll

  • Funktionshinderskunskap om intellektuell funktionsnedsättning
  • Motivation
  • Stimulans/aktivitet
  • Kommunikation
  • Struktur
  • Planering
  • Belöningssystem
  • Autentiska fall

Distansutbildning

Våra distansutbildningar hålls över digital länk i Microsoft Teams. Den enda du behöver är en internetuppkoppling - du deltar enkelt via en webbläsare. Har du bokat en plats får du en länk skickat till den e-post som du angav i bokningen. Via länken kan du ansluta till ett digitalt utbildningsrum och delta på föreläsningen.

Utbildning på plats

Är utbildningen på plats hålls den i företagsutbildningens utbildningssal på Drottningholmsvägen 37 på Fridhemsplan i Stockholm.

Skulle du föredra en distansutbildning? Hör av dig till oss och ange vilken utbildning du är intresserad av.

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss på hemsidan
Eller kontakta Företagsutbildningen