Flerspråkighet i förskolan

Många förskolor i mångkulturella samhällen har barn som talar olika språk hemma. Det är viktigt att förskolan välkomnar och uppmuntrar denna språkliga mångfald, eftersom den berikar barnens kulturella erfarenheter. Det kan tex vara barn där en vårdnadshavare har utländsk bakgrund, nyanlända barn eller barn som pratar ett minoritetsspråk. Flerspråkighet är positivt för barns språkutveckling och bidrar till att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket.

Genom att erbjuda lärmiljöer och planera för projekt och teman som bjuder in till användning av flera språk stärker vi barnets identitetsutveckling. En god förberedelse och planering är därför viktig.  Att gemensamt göra en språkkarta i arbetslaget, se över vilka språk som finns bland barn och pedagoger på förskolan är en god start. 

Företagsutbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
21 november, 2023 ( 18:00 - 21:00 )

Pris: 1395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Att synliggöra modersmålet

Förskolan är en idealisk tidpunkt för barn att börja lära sig flera språk eftersom de är mottagliga för nya språk och ljud. Forskning visar att barn som utsätts för flera språk tidigt har en fördel när det gäller att utveckla flerspråkig kompetens. Vi vet dessutom att de barn som inte exponeras tillräckligt mycket för ett specifikt språk kommer ha svårt att ta till sig skolundervisning i språket senare.

Förskolan har därför en viktig roll i att synliggöra barnets modersmål i förskolans vardag och se flerspråkigheten som en tillgång som berikar alla barn. Modersmålet är grundläggande för barns identitet och självkänsla. Det kan också hjälpa barn att förstå och lära sig andra språk. Under utbildningen Flerspråkighet i förskolan får du bland annat kunskap om språkligt förhållningssätt när flera språk förekommer i barngruppen.

Mål med utbildningen

Under utbildningen kommer ni att få praktiska råd och strategier för att aktivt utveckla och främja ett inkluderande och stöttande förhållningssätt till flerspråkighet inom förskolemiljön. För att skapa en gynnsam inlärningsmiljö för barn som talar olika språk, är det avgörande att personalen på förskolor är välutbildad och medveten om bästa praxis inom flerspråkig utbildning.

En central del av utbildningen kommer att fokusera på kommunikation och interaktion med flerspråkiga barn. Ni kommer att lära er att skapa en kommunikativt rik miljö där barnen uppmuntras att använda sitt modersmål samtidigt som de introduceras till det svenska språket. Detta inkluderar att förstå vikten av att vara tålmodig och lyhörd i interaktion med barnen och att ge dem möjligheter att uttrycka sig och delta aktivt i samtal och aktiviteter.

Målgrupp

Utbildningen är till för personal och rektorer inom förskolan.

Utbildningens innehåll

 • Flerspråkighet, språklig sårbarhet och språkstörning – hur hänger de ihop?
 • Språkligt förhållningssätt när flera språk förekommer i barngruppen.
 • Samarbete med hemmet – hur får vi det att fungera?
 • Projekt och teman.
 • Flerspråkiga lärmiljöer.
 • AKK, bilder och kroppsspråk .
 • Planerade lekar och sagostunder – ord och begrepp.
 • Den flerspråkiga pedagogen.
 • Samarbete med hemmet.

Utbildningens föreläsare

Anna-Karin Arnald

LEGITIMERAD LOGOPED

Anna-Karin är legitimerad Logoped och driver idag Funka Mera Norden AB, som erbjuder hjälpmedel, pedagogiskt material och utbildningar, med inriktning språkutveckling och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anna-Karin har som logoped arbetat bland annat inom barnhabiliteringen, i språkklasser och språkförskola samt gjort läs- och skrivutredningar.

Högläsning i förskolan

Högläsning i förskolan

Du får en Introduktion i och grundkunskaper om hur du kan arbeta språkstimulerande med böcker och högläsning.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan

Hur ni kan arbeta med att utveckla arbetet kring flerspråkighet i förskolan.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Ätstörningar inom skolan

Ätstörningar inom skolan

Kompetens så att du på allra bästa sätt kan bemöta de svårigheter som en ätstörning hos en elev kan medföra.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Kunskap om hur du bemöter barn som inte vill äta. Kan valet av mat påverka den växande hjärnan?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

strategier och förhållningssätt för att stötta språk, kommunikation och samspel inom fritidsverksamhet

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Selektiv mutism i skolan

Selektiv mutism i skolan

Hur kan skolpersonal bemöta barnet på bästa vis och skapa en trygg relation?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik

Med odling och hållbar utveckling i fokus ger dig kunskaper kring utomhuspedagogik, kopplat till läroplanen.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

ADHD i förskolan

ADHD i förskolan

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnosen ADHD?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

REKOMMENDATION 97% rekommenderar utbildningen

Ergonomi på förskola

Ergonomi på förskola

God vetskap om arbetsmiljön och dess lagar.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Flerspråkighet i förskolan

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07