EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING EIPS

Hur man vi känna igen, bemöta och sätta gränser på ett professionellt sätt? 

I nyare forskning beskrivs EIPS ofta som känslornas ADHD med alla de svårigheter det innebär med kontrollförlust, impulsivitet och lidande. Färdigheter för egen hållbarhet i yrket ingår i utbildningen. Vad bör du vara uppmärksam på om du arbetar ensam eller i ett team?

En individ med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare Borderline)  kännetecknas av impulsivitet, emotionell instabilitet och svårigheter att bedöma både sig själv och andra. De kan växla snabbt mellan känslor och kan uppleva stark oro, ångest och nedstämdhet. Detta påverkar både individen och närstående. Personer i omgivningen kan ha svårt att hänga med i känsloskiftningarna.

Utbildningsdagen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med emotionellt instabil personlighetssyndrom. Under utbildningsdagen får du ökade kunskaper om hur du upptäcker, känner igen symptom, kan förstå och bemöta. Du får också verktyg för att inte dras med i känslostormar utan vara det stöd din brukare/patient behöver.

Målet med utbildningen är att ditt bemötande ska präglas av ett professionellt förhållningssätt och att du ska känna dig trygg.

Innehåll

  • Teoretisk bakgrund om diagnosen
  • Kort beskrivning av behandling
  • Tecken som bör uppmärksammas
  • Professionellt bemötande
  • Hållbart bemötande
  • Långsiktiga mål

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Dagtid

Gör förfrågan