×
 

DEMENSUTBILDNING GRUND

Hur arbetar du gentemot personer med demens?

Som personal måste man kunna se vad som inte syns och höra vad som inte sägs. Men man måste kunna förstå och göra sig förstådd också när orden fattas som det kan göra om man lider av demens.

Vi som kommer i kontakt med människor som har demens eller annan kognitivt funktionsnedsättning behöver ha gedigen kompetens för att det ska bli ett bra möte - Demensutbildning grund ger dig kunskapen du behöver.

Vi som vårdar har inte samma värld som en person med demenssjukdom. Utan kompetens är det svårt att förstå vilket leder till dåliga möten, missförstånd och konflikter och det kan bli beteendeproblem. Kunskap är nyckeln till förståelse!

Utbildningens innehåll följer de rekommendationer som anges i de Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. De innebär att man behöver ha kunskap om olika former av demenssjukdomar, hur du kan bemöta en person med demenssjukdom på ett professionellt sätt.

Innehåll

 • Olika demenssjukdomar utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv
 • Behandlingsmöjligheter eller symtomlindrande
 • Demensutredning och uppföljning
 • Professionellt förhållningssätt och bemötande
 • Riskfaktorer och friskfaktorer
 • Olika stöd- och hjälpformer
 • Olika hjälpmedel vid demenssjukdom
 • Begränsningsåtgärder – vad är Noll Vision?
 • Kan vi som personal skapa BPSD?
 • Olika metoder som påverkar vår arbetsmiljö men även skapar välbefinnande hos den demenssjuke
 • Hur gör jag när Kalle beter sig olämpligt? Hur gör jag när jag känner mig maktlös som personal?
 • Anhörigstöd

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
28 februari, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar eller kommer i kontakt med människor som lider av demens och kognitiv nedsättning (Under eller över 65 år). Politiker, verksamhetschefer, anhöriga, sjuksköterskor, baspersonal, rehab personal biståndshandläggare, Äldrevård, LSS, SOL

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Amira Akhavan
LEG. DEMENSSJUKSKÖTERSKA
Lås mer om Amira Akhavan

 

Amira har även en påbyggnadsutbildning inom gerontologi. Amira arbetar som demenskoordinator och har en mångårig erfarenhet från vård av demenssjuka. Hon har också varit delaktig i at ta fram rutiner kring personer med demenssjuka och deras anhöriga i Solna stad

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Etik, bemötande och förhållningssätt

Etik, bemötande och förhållningssätt

Etik, bemötande och förhållningssätt ger dig verktyg till att se vikten av helhetssyn och du får utveckla ditt professionella och personliga bemötande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Omvårdnad vid BPSD

Omvårdnad vid BPSD

Omvårdnad vid BPSD ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, omsorg och bemötande av personer som lider av BPSD. Ni får verktygen.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi och förflyttningsteknik går igenom grundläggande om anatomi och ergonomi. Du får kunskap om hur du skonsamt arbetar med den egna kroppen.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning gör personal inom omsorg ofta. Då är det viktigt att ha rätt kunskap och kompetens.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss