Bemöta ätstörningar inom LSS

Utbildningen fokuserar på att ge dig de nödvändiga kunskaperna och kompetenserna för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta de svårigheter som en ätstörning kan medföra. Du kommer att få en fördjupad förståelse för ätstörningar, inklusive deras orsaker, symtom, diagnos, bemötande och triggers. Utbildningen kommer också att fokusera på att identifiera och förstå symtomen och beteendemönster som är karakteristiska för ätstörningar. Du kommer att lära dig att känna igen varningstecken och tidiga indikationer på en ätstörning, vilket kan hjälpa till att snabbt erbjuda stöd och intervention till personer som drabbas.

Ätstörningar är potentiellt livshotande psykiska sjukdomar som kan innebära mångårigt lidande för brukaren och dess anhöriga.  Ätstörningar drabbar oberoende av kön, ålder, etnicitet, kroppsform, sexuell orientering och socioekonomisk bakgrund.  

Företagsutbildning

Längd: 3 timmar

Datum:
19 oktober, 2023 ( 13:00 - 16:00 )

Pris: 1595:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Vad är ätstörning?

Ätstörning är ett samlingsnamn på flera olika psykiatriska diagnoser kopplade till mat, vikt och kroppsuppfattning. För enskilda personer kan problemen ta sig olika uttryck, både fysiskt och mentalt. Men det finns också gemensamma symtom och problem som kan lösas på likande sätt. Ätstörningar kännetecknas av en persons ätbeteende. Exempelvis kan en person med en ätstörning äta långsamt och restriktivt, ha ett linjärt och decelererat ätande eller äta selektivt. Personer med en ätstörning kan även hetsäta med kontrollförlust och äta stora mängder mat på kort tid.

Epidemiologisk forskning

Epidemiologisk forskning från 2017 avslöjade att ett betydande antal individer i Sverige påverkas av olika former av psykisk ohälsa någon gång under sina liv. Denna forskning är av stor betydelse eftersom den ger oss en inblick i omfattningen av problemet och dess påverkan på samhället som helhet.

En central slutsats från denna epidemiologiska forskning är att uppemot 200 000 individer i Sverige kommer att uppleva psykisk ohälsa någon gång under sin livstid. Denna breda siffra understryker omfattningen av problemet och visar att psykisk ohälsa är en utmaning som berör många människor och deras närstående.

Målgrupp

Utbildningen är till för alla som arbetar inom LSS, assistans eller liknande verksamhet.

Utbildningens innehåll

  • Diagnoser och Forskning.
  • Bemötande och Triggers.
  • Samsjuklighet.
  • Ätstörningar som självskadadebeteende.
  • Samverka.
  • Upptäcka.

Utbildningens föreläsare

Karolina Palmberg

Filosofie Magister i Beteedevetenskap

#Ätstöringsexperten 

Bemöta ätstörningar inom LSS

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07