×
 

ATT TOLKA OCH BEHANDLA SMÄRTA INOM LSS

En utbildningsdag för personal inom LSS och psykiatri

Inom LSS-verksamhet är det inte självklart att alla kan uttrycka sin smärta på grund av bland annat intellektuell funktionsnedsättning. Det är något som ställer större krav på oss som personal att kunna tyda signaler och symtom för att kunna erbjuda adekvat behandling, samt att kunna utvärdera och även känna igen och se eventuella biverkningar.

Ungefär 20 % av vår befolkning går med långvarig smärta och med den akuta smärta inräknat så är det en av de vanligaste orsaker att söka vård för. Att tolka och behandla smärta inom LSS-verksamheter är oerhört viktigt för att öka livskvaliteten för människor med funktionsnedsättning. En underbehandlad smärta ger ju inte bara kvarstående smärtproblem utan skapar även ohälsa i form av sömnsvårigheter, depression, oro m.m. Vi som personal behöver även erbjuda stöd och hjälp till anhöriga, vilket ibland kan vara en utmaning.

Utbildningen ger dig ökad kunskap om smärta samt verktyg för att tolka och utvärdera smärtan, vilka hjälpmedel som finns och praktisk hantering av smärta.

Innehåll

 • Definition av smärta
 • Smärtskattning/ smärtanalys
 • Smärttyper, innefattar även nya smärtindelningen
 • Vikten av dokumentation
 • Akut/Långvarig smärta
 • Ökad beröringskänslighet – Central Sensitisering
 • Kommunikation/Kroppsspråk
 • Symtom/bemötande/behandling
 • Oro/ångest/psykisk ohälsa
 • Farmakologisk behandling, biverkningar & fallgropar
 • Komplementära behandlingar inklusive fysisk aktivitet
 • Omvårdnadsaspekter/Omvårdnadsåtgärder vid smärta.
 • Fallbeskrivningar

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

All personal inom LSS- verksamhet och psykiatrin. Utbildningen lämpar sig även för sjukgymnaster/fysioterapeuter, MAS, sjukvårdsbiträden och arbetsterapeuter som arbetar med människor som har en funktionsnedsättning.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Ulrika Thorsson
LEGITIMERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA OCH SMÄRTSKÖTERSKA
Lås mer om Ulrika Thorsson

Ulrika har 25 års klinisk erfarenhet utav svårigheter som uppkommer till följd av smärta och hur smärta påverkar livet för den drabbade. En flitigt anlitad föreläsare och kurshållare.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar inom LSS

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar

Utbildningen Neurologiska sjukdomar ger dig bland annat kunskaper om motorik och sensorik och lagstiftning.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Vård i livets slutskede i LSS-verksamhet

Vård i livets slutskede i LSS-verksamhet

Vård i livets slutskede i LSS-verksamhet handlar om hur man hanterar och ger omvårdnad i livets slutskede samt efterföljande sorgebearbetningen

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Assistentutbildning fördjupning

Assistentutbildning fördjupning

Ger en djupare kunskap och förståelse för de situationer i arbetet som kan vara komplicerade och utvecklande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss