ARBETSRÄTT OCH LEDARSKAP INOM VÅRD OCH OMSORG

En utbildning om lagar och regler som gäller vid, under och i samband med avslutande av en anställning

Vilka lagar och regler som gäller vid, under och i samband med avslutande av en anställning. Som chef kommer du att känna dig säkrare och tryggare i din roll efter kursdagen. Du får konkreta råd om vad du kan och ska göra när du ställs inför svåra personalärenden. Du kommer att kunna hantera utmaningar och konflikter på ett korrekt sätt.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg. Du kommer också att lära dig hur du kan leda, coacha och motivera dina medarbetare för att skapa engagemang, motivation och en god arbetsmiljö. Vilka regler finns i LAS och MBL? Vilka regler finns i Arbetstidslagen?  Vilka regler gäller på om jag behöver säga upp någon?  Hur går jag tillväga?

Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under utbildningen. Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska bli chef inom vård- och omsorg. Under dagen kommer vi att gå igenom grunderna i den arbetsrättsliga lagstiftningen och hur du ska agera som chef utifrån dina egna exempel och dilemman.

Innehåll

  • Medbestämmandelagen; MBL
  • Lag om anställningsskydd; LAS
  • Arbetsmiljölagen; AML
  • Arbetstidslagen; ATL
  • Allmänna anställningsvillkor
  • Kollektivavtal
  • Anställning och uppsägning av personal
  • Facklig samverkan

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Ledarskap

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Individanpassad

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss eller kontakta