Arbetsledning inom LSS

Som arbetsledare ska du stödja och leda arbetet med stöd och service till brukarna. Med hjälp av verktygen i denna utbildning kommer du att kunna skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn och samarbete för det gemensamma uppdraget.

Utbildningen Arbetsledning inom LSS ger dig som ledare konkreta verktyg utifrån Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), IBIC Individens Behov I Centrum kombinerat med ett salutogent och lågaffektivt förhållningssätt.

Som arbetsledare ska du ha kunskap för att bland annat ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande och att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används för att bland annat skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet.

Vad utbildningen ger dig

Denna utbildning utgör en grundläggande plattform för att förändra och förbättra hur du och din organisation arbetar mot en framtid där brukarna står i 100% centrum. Genom att investera tid och resurser i denna utbildning skapar du och ditt team inte bara möjligheter för er själva utan också för de människor ni arbetar gentemot.

Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling

För att uppnå 100% brukarfokus är det viktigt att kontinuerligt utbilda och öka medvetenheten inom organisationen om vikten av att prioritera brukarnas behov. Ni behöver arbeta med att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring där det är naturligt att söka efter sätt att optimera och anpassa verksamheten för att bättre tillgodose brukarnas behov. Detta kan uppnås genom att uppmuntra medarbetare att vara proaktiva och dela sina idéer för förbättring.

100% brukarfokus

Att sträva efter 100% brukarfokus innebär att varje beslut, varje innovation och varje insats i verksamheten är riktad mot att förbättra brukarupplevelsen. Det handlar om att vara lyhörd för deras behov och förväntningar och att kontinuerligt anpassa er för att möta dessa behov på bästa möjliga sätt. Det innebär också att vara beredd att ifrågasätta och ändra traditionella metoder om det gynnar brukarna.

När de tre aspekterna - brukarfokus, samsyn och samarbete - smälter samman, blir ni inte bara en professionell organisation utan också professionella hälsoskapare. Ni blir aktörer som inte bara följer trender och standarder, utan som sätter normerna och tar initiativ till förändring. Ni blir förebilder för andra organisationer och inspirationskällor för era kollegor och branscher.

Företagsutbildning

Längd: 2 dagar

Datum:
29 januari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )
13 februari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 5695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsutbildning

Längd: 2 dagar

Datum:
7 maj, 2024 ( 9:30 - 16:30 )
21 maj, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 5695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen är till för chefer inom LSS.

Utbildningens innehåll

 • Skapa god kvalitativ omsorg utifrån IVOS’s krav och förväntningar.
 • Systematiskt kvalitetsarbete: CARE, Create, Act, Reflect, Evolve och hur du får kvalitetshjulet att snurra.
 • Riskanalys till Möjlighetsanalys och uppmärksamma när det fungerar med Lex Victoria.
 • LEGO, Ledningen/ledarens ansvar, Egna ansvaret, Gruppens ansvar, Organisationens ansvar.
 • Salutogent och Lågaffektivt förhållningssätt i ditt ledarskap.
 • Medvetandesamtal och hur du som ledare utvärderar varje medarbetares insats.
 • Öka engagemang och motivation i teamet utifrån ansvar och delaktighet.
 • Lösningsorienterat förhållningssätt i arbetsgruppen.
 • ”Stödpersonen” som ledare av omsorgsprocessen.

Johan Appel

UTBILDARE, FÖRELÄSARE OCH HANDLEDARE INOM OMSORGEN

Johan utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan har bidragit med framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd, Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014) och i boken Relationsnycklar (Vårdförlaget 2016) beskriver han utifrån 10 st fallbeskrivningar effekten av att använda ett Salutogent förhållningssätt. När så sker blir varje medarbetare en professionell hälsoskapare.

 • Byt ämne/område

 • Byt utbildningsform

 • Återställ allt

Svåra samtal i skolan

Svåra samtal i skolan

Kunskap om hur du kan utveckla din förmåga att genomföra samtal på ett professionellt, tryggt och respektfullt sätt

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Schizofreni

Schizofreni

Vem drabbas av Schizofreni och av vilka orsaker? Kunskap om vårdprocess och stöd i det vardagliga livet för både den drabbade och närstående

UTBILDNINGSTID Individanpassad

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

NPF och tydliggörande pedagogik | LSS-verksamhet

NPF och tydliggörande pedagogik | LSS-verksamhet

NPF och tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom LSS verksamhet att få verktyg till att skapa en tydligare och mer tillgänglig miljö på boendet eller i verksamheten.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2024

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2024

Anmäl intresse idag och var först med att få information om program och föreläsare under 2024.

DATUM 10 april 2024

OMRÅDE Vård och omsorg, Äldreomsorg

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

Tecken som stöd

Tecken som stöd

Du får en introduktion och grundkunskaper om teckenkommunikation och får prova på att använda tecken som stöd.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Att arbeta som boendestödjare

Att arbeta som boendestödjare

Boendestöd är en central insats och i utbildningen får du kunskap och inspiration att utveckla din arbetsroll.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Artros och Osteoporos

Artros och Osteoporos

Om bakomliggande orsaker till artros och osteoporos, information om behandling, förebyggande åtgärder samt tips på aktiviteter

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Sårbehandling

Sårbehandling

Hur olika typer av sår skall behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

OMFATTNING 1 dag (9.30-16.30)

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Arbetsledning inom LSS

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vanliga frågor

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07