×
 

RIKSKONFERENS

KVALITET INOM ÄLDREOMSORG

24-25 MARS 2022

Ensam och stark, men sårbar!

Ensamhet som folkhälsoprojekt | Det ökande digitala utanförskapet | Äntligen förstår jag varför livet varit kaos

Hur kan vi öka förmågan att samtala och bemöta? Är alla äldre ensamma och hur är det att få en neuropsykiatrisk diagnos sent i livet?

Välkommen till Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorgen! För 15:e året i rad bjuder vi in till två lärorika dagar för dig som arbetar inom eller har ett intresse av ökad kunskap inom äldreomsorgen. Lyssna till inspirerande föreläsningar kring aktuella ämnen, ta del av levnadsberättelser, tankar framåt och det senaste inom  forskningen.

På grund av rådande restriktioner kommer årets Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorgen att hållas digitalt via live stream.

Missa inte Marianne Rundström

Det årsrika samhället

Hur påverkas vi av samhällets syn på äldre och medverkar samhällets syn på äldre till en ökad känsla av ensamhet? Är svenskarna ensammast i världen och hur kan samhället i så fall bidra.

Konferens

Längd: 2 dagar

Datum:
24 mars, 2022 ( 8:30 - 17:00 )
25 mars, 2022 ( 8:30 - 13:00 )

Pris: 4480:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Konferens

Ensam och stark, men sårbar.

Datum 24-25 mars 2022

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Konferens, Öppen utbildning


Ladda ned broschyr

Ladda ned din broschyr eller dela länken för att tipsa om konferensen till andra du tror kan vara intresserade!

Program

24 mars 2022

Här kan du se programmet för konferensens första dag. Ladda ned separat programblad längst ned.

8.30 - 9.00

Registrering

9.00 - 9.10

Inledning

Kristina Iritz Hedberg

9.10 - 10.00

Det årsrika samhället

Marianne Rundström

Är svenskarna ensammast i världen och hur kan samhället i så fall bidra.

10.00 - 10.30

Paus

10.30 - 11.45

Tre viktiga saker om ensamhet!

Susanne Rolfner Suvanto

Ensamhetsepidemi – är det verkligen så? Är ALLA äldre ensamma? Och vad är egentligen ensamhet?

11.45 - 12.00

Paus

12.00 - 13.00

Samtalens betydelse inom äldreomsorg

Monica Lundqvist, Anna Törnquist och Eva Styrwoldt

Föreläsningens syfte är att ge praktiska exempel och tips för att deltagarna själva ska kunna hålla goda samtal.

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 15.00

Äldres munhälsa – utmaningar och möjligheter

Charlotta Elleby och Markus Höglund

Tack vare bättre munhälsa har de flesta personer som blir omsorgsberoende idag kvar sina egna tänder.

15.00 - 15.20

Paus

15.20 - 16.20

Fortsättning Äldres munhälsa – utmaningar och möjligheter

Charlotta Elleby och Markus Höglund

16.20 - 17.00

Sammanfattning och avslut

Moderator Kristina Iritz Hedberg
Programblad 24 mars

Program

25 mars 2022

Här kan du se programmet för konferensens andra dag. Ladda ned separat programblad längst ned.

8.30 - 8.35

Inledning

Kristina Iritz Hedberg

8.35 - 9.25

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldre i ett livsloppsperspektiv

Taina Lehtonen

Är det värt att bry sig om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på ålderns höst?

9.25 - 09.45

Paus

9.45 - 10.10

Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos

Attention, Annika von Schmalensée

Att få en diagnos som äldre – eller att inte få

10.10 - 10.15

Paus

10.15 - 10.30

Frågestund

Med Annika von Schmalensée, Taina Lehtonen och Susanne Rolfner Suvanto

10.30 - 10.40

Paus

10.40 - 11.40

Kvalitetssäkra verksamheten för ett ökat välbefinnande hos de äldre

Monica Berglund

Genomförandeplanen är ett viktigt instrument för att säkerställa att alla arbetar utifrån de äldres behov och önskemål.

11.40 - 11.50

Paus

11.50 - 12.50

Inspirationsföreläsning

Aron Andersson

12.50 - 13.00

Sammanfattning och avslut

Moderator Kristina Iritz Hedberg
Programblad 25 mars
Det årsrika samhället

Hur påverkas vi av samhällets syn på äldre och medverkar samhällets syn på äldre till en ökad känsla av ensamhet? Är svenskarna ensammast i världen och hur kan samhället i så fall bidra.

Ur föreläsningen:

Ensamheten ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv
Det ökande digitala utanförskapet
Ensamhet som folkhälsoprojekt

 

Föreläsning av Marianne Rundström

Marianne Rundström

JOURNALIST

Marianne Rundström är journalist med ett helt yrkesliv inom Public Service. Mest känd är hon för alla år som programledare i Morgonsoffa Sedan några år tillbaka är hon egenföretagare och har bl.a. skrivit boken Passé, de ofrivilliga pensionärerna. Hon är mycket aktiv i debatten om synen på äldre och åldrande och programleder podden Mogna röster.

Tre viktiga saker om ensamhet!

Vi läser överallt att vi är i en ensamhetsepidemi och att Sverige har världens ensammaste folk. Är det verkligen så? Är ALLA äldre ensamma? Och vad är egentligen ensamhet? Viktiga frågor som har många svar. Vad är och kan vår uppgift inom vården vara?

Ur föreläsningen:

Alla ”äldre” är inte ensamma
Ensamhet är ofta existentiell
All ensamhet är inte ofrivillig

Föreläsning av Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto

FMAG./LEG. SJUKSKÖTERSKA OCH FÖRFATTARE

Susanne har skrivit böcker om bl.a. äldre personers psykiska (o)hälsa. Hon ledde den statliga utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, 2015–2017. Susanne är idag verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet

Samtalets betydelse inom äldreomsorg

Internationell forskning visar att strukturellt hållna samtal har en bättre och mer långsiktig effekt på den psykiska ohälsan jämfört med farmakologisk behandling. Föreläsningens syfte är att ge praktiska exempel och tips för att deltagarna själva ska kunna hålla goda samtal.

Ur föreläsningen:

Hur genomförs ett meningsfullt samtal
Det sokratiska samtalet
Learning by doing

 

Föreläsning av Anna Törnquist, Eva Styrwoldt och Monica Lundqvist

Anna Törnquist, Eva Styrwoldt och Monica Lundqvist

Anna Törnquist

SOCIONOM OCH LEG. PSYKOTERAPEUT

 

Eva Styrwoldt

LEG. SJUKSKÖTERSKA MED.MAG. UNIVERSITETSADJUNKT

 

Monica Lundqvist

SOCIONOM OCH LEG. PSYKOTERAPEUT

Äldres munhälsa

Tack vare bättre munhälsa har de flesta personer som blir omsorgsberoende idag kvar sina egna tänder. Detta är både positivt och utmanande för omsorgspersonalen. Med skörhet och sjuklighet kommer tandsjukdomar såsom karies och tandlossning. En försämrad munhälsa kan leda till smärta och malnutrition och till och med lunginflammation.

Ur föreläsningen:

Vad händer i munnen vid åldrandet?
Hur påverkas munhälsan av sjukdomar och mediciner?
Hur kan du hjälpa till att bibehålla de äldres munhälsa?

 

Föreläsning av Charlotta Elleby och Markus Höglund

Charlotta Elleby och
Markus Höglund

Charlotte Elleby

Tandläkare vid Folktandvårdens mottagning för Orofacial Medicin vid Stockholms sjukhem med inriktning mot äldre. Doktorand vid, Karolinska Institutet med ett projekt om skört åldrande. Kopplad till ACT, Akademiskt centrum för äldretandvård.

 

Markus Höglund

Specialist i Orofacial medicin. Doktorand på Karolinska Institutet. Kopplad till kunskapsnavet för äldres munhälsa, region Östergötland samt akademiskt centrum för äldretandvård, Stockholm.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldre

Är det värt att bry sig om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på ålderns höst? Vilka kunskaper har vi kring NPF hos de äldre och vilka verktyg finns för att ge ett bättre bemötande i det dagliga arbetet.

Ur innehållet:

Vad vet vi om äldre med NPF?
Vikten av rätt bemötandet av äldre med NPF.
Erfarenheter och vikten av ett livsloppsperspektiv vid NPF

Föreläsning av Taina Lehtonen

Taina Lehtonen

FIL.DR. LEG PSYKOLOG OCH SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI

Taina har flera års klinisk erfarenhet inom äldre- och vuxenpsykiatrin kring utredning, behandling och handledning. Hennes avhandling handlade om äldre med ADHD.

Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos

Det finns fortfarande föreställningar om att NPF först och främst är något som gäller barn och unga. Om äldre med problematiken har det däremot varit tyst. Riksförbundet Attention vill med det arvsfondsfinansierade projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD” ändra på den bilden. Projektledare Annika von Schmalensée berättar om resultatet från en studie där 470 äldre berättar om sina liv. Medverkar gör även Kajsa 69 år som fick diagnosen ADHD för bara några år sedan.

Ur innehållet:

Livet före diagnos, hur har det sett ut?
Att få en diagnos som äldre – eller att inte få

Föreläsning av Annika von Schmalensée i samarbete med Attention

Annika von Schmalensée

PROJEKTLEDARE ÄLDRELYFTET

Annika von Schmalenée är projektledare för Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD hos Riksförbundet Attention. Annika har sedan tidigare många års erfarenhet  att ha arbetat med bland annat  bemötandefrågor.  Senast som utredare/projektledare på Socialstyrelsen.

Kvalitetssäkra verksamheten för ett ökat välbefinnande hos de äldre

Monica Berglund talar om vikten av genomförandeplaner för att skapa en god omsorg om de äldre. Genomförandeplanen är ett viktigt instrument för att säkerställa att alla arbetar utifrån de äldres behov och önskemål. Levnadsberättelsen är ett instrument för att lära känna och skapa intresse för den äldre och se människan bakom sjukdomen (vid ex kognitiv svikt) samt ett utmärkt tillfälle till att skapa egentid (kvalitetstid) med personen.

Föreläsning av Monica Berglund

Monica Berglund

KONSULT, VD

Är i grunden sjuksköterska, har gått den långa vägen och jobbat som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska och chef på olika nivåer i 35 års tid inom äldreomsorgen hela yrkeslivet. ”Mina drivkrafter är att göra skillnad för i första hand den äldre, att ge dem ett värdigt liv och välbefinnande till livets slut.”

 

Aron Andersson

ÄVENTYRARE OCH INSPIRATÖR

Aron Anderson är professionell äventyrare och uppskattad inspiratör och föreläsare. Han har antagit utmaningar som de flesta inte ens skulle drömma om. Och genomfört äventyr som kräver en exceptionell styrka, både fysiskt och mentalt. Hans fantastiska bedrifter inspirerar andra att inse sina möjligheter – oavsett svårigheter.

Intressanta föreläsare, olika ämnen men ändå en röd tråd genom helheten.

Deltagare Rikskonferens 2020

Tydligt och bra koordinator, bra upplagd tidsmässigt, flera bra föreläsare med intressanta föreläsningar

Deltagare Rikskonferens 2020

Aktuella frågor belystes. En lugn och harmonisk takt. Kompetenta föreläsare.

Deltagare Rikskonferens 2020

Konferens

Längd: 2 dagar

Datum:
24 mars, 2022 ( 8:30 - 17:00 )
25 mars, 2022 ( 8:30 - 13:00 )

Pris: 4480:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Detaljerad information

24-25 mars 2022

Konferensen kommer att hållas digitalt

Boka-tidigt-pris: 5080 kr ex moms Gäller om ni bokar innan 5/2

Ordinarie Pris: 5280 kr ex moms

Chefer, personal och andra intressenter inom äldreomsorg och hemtjänst

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se