KVALITET INOM LSS

Engagemang och förhållningssätt!
» Med delaktighet i fokus.

Nu är bokningen till årets rikskonferens Kvalitet inom LSS 2023 öppen! Årets tema är ”Engagemang och förhållningssätt - med delaktighet i fokus”. Konferensen genomförs på Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, mitt i centrala Stockholm. Boka din plats idag!

Delaktighet är en mänsklig rättighet i enlighet med FN:s konvention, där engagemang och förhållningssätt är viktiga aspekter från omvärlden. Genom att arbeta mer med tillgänglighet och inkludering av och i samhället kan alla vara delaktiga och leva självständiga liv oavsett funktionsnedsättningar eller variationer. På årets konferens inom LSS tar inbjudna föreläsare upp olika former av engagemang och förhållningssätt, där delaktighet är en del av framgångsfaktorn. Genom evidensbaserad kunskap och konkreta exempel visar vi på möjligheter till att skapa ett gott liv i en inkluderande miljö.

Hör bland annat funkispappan och entreprenören Niclas Wennerlunds inspirerande väg till den ideella föreningen ”Bara Vanlig”. Få nya kunskaper kring VR och AI-teknik när Anna Ohlsén berättar om samarbetet mellan Rinkeby-Kistas dagliga verksamhet och Stockholms universitet. Ta del av filosofie doktor Susanne Larssons tankar om självbestämmande i LSS och låt dig uppfyllas av den positiva psykologins PERMA inom LSS med färgstarka Therese Waldenborg. 

Vi ser fram emot att tillsammans med dig kunna blicka framåt, byta tankar och inspireras av våra inbjudna föreläsare. Konferensen ger dig påminnelser om förhållningssätt, engagemangsglöd och tips på verktyg som du kan dig ta med dig till just din verksamhet.  

Välkommen.

Företagsutbildning

Datum:
8 november, 2023 ( 8:30 - 16:00 )

Pris: 3695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Norrtullsgatan 12N

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Anna Ohlsén har arbetat inom LSS-området större delen av sitt yrkesliv och under det senaste året som biträdande enhetschef på daglig verksamhet Rinkeby-Kista. Under några år arbetade hon med kompetensutveckling inom området och delaktighet för brukarna, främst på regional nivå.

Anette Hjalmarsson är pedagog, handledare och föreläsare med spetskompetens inom autismspektrum, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Hon arbetar nu som produktchef på Boet, men har dessförinnan över 20 års erfarenhet inom funktionshinderområdet. Först som pedagog inom olika specialpedagogiska verksamheter, senare som metodutvecklare inom LSS Bostad med särskild service.

Therese Waldenborg är leg. arbetsterapeut med en masterexamen i kriminologi som har arbetat i olika typer av verksamheter för personer med funktionsnedsättningar under flera år. Under 2022 släpptes hennes bok "Världens bästa jobb - en introduktion till dig som arbetar med det vardagsnära stödet inom LSS" som Therese skrivit tillsammans med Jeanette Johansson-Ånmark.

Niclas Wennerlund är funkispappan som sökte efter en aktivitet till sin dotter med kognitiv funktionsvariation. Efter ett besök på Hellasgården 2016 i Stockholm startade han idrottsföreningen Bara Vanlig, där löpargrupper med funktionsvariationer, får träna utefter sina egna villkor. 2021 prisades han på Idrottsgalan som Årets Peppare som delades ut av Generation Pep och Riksidrottsförbundet. Hör hans berättelse.

Susanne Larsson är filosofie doktor i socialt arbete och arbetar som lektor på Linköpings universitet där hon utbildar blivande socionomer och forskar om hästar i socialt arbete. Hon är även utbildad handledare och fortbildare inom LSS, äldreomsorg, socialpsykiatri, skola/vuxenutbildning.

Program 8 november 2023

Registrering, kaffe, frukostsmörgås och utställarbesök
Inledning av konferensen

Moderator George Rein

………………………………………………………………

George Rein

Handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

Självbestämmande i LSS
Personer med intellektuell funktionsnedsättning som t ex bor i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet har enligt lagen rätt till självbestämmande, men i praktiken är det en komplex fråga som påverkas av flera faktorer.

Susanne Larsson berättar mer utifrån sin avhandling ”Självbestämmande i LSS – En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Ur föreläsningen: 

 • Självbestämmandets historia och praktik.
 • Arbets- och förhållningssätt.
 • Organisation och yrkets karaktär.
………………………………………………………………

Susanne Larsson

Filosofie doktor i socialt arbete och arbetar som lektor på Linköpings universitet där hon utbildar blivande socionomer och forskar om hästar i socialt arbete. Hon är även utbildad handledare och fortbildare inom LSS, äldreomsorg, socialpsykiatri, skola/vuxenutbildning.

Kaffe, frukt och utställarbesök
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS
Hur kan vi främja delaktighet, inflytande och självbestämmande för brukaren och samtidigt underlätta för personalen? Här visas hur det digitala verksamhetsstödet Boet kan vara ett verktyg i detta arbete.

Ur innehållet:

 • Hur användandet kan öka kvalitén, reducera stress samt öka trygghet för både brukare och personal.
 • Självbestämmandet, inflytandet och delaktigheten för brukaren.
 • Stärka professionaliteten hos personalen – till gagn för brukaren.
………………………………………………………………

Anette Hjalmarsson

Anette är pedagog, handledare och föreläsare med spetskompetens inom autismspektrum, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Hon arbetar nu som produktchef på Boet, men har dessförinnan över 20 års erfarenhet inom funktionshinderområdet. Först som pedagog inom olika specialpedagogiska verksamheter, senare som metodutvecklare inom LSS Bostad med särskild service.

Kort paus och kaffepåfyllning
Från VR glasögon till AI-teknik inom LSS
För ett par år sedan tog daglig verksamhet Rinkeby-Kista kontakt med Stockholms universitet och det resulterade i ett samarbete kring AR och AI-teknik där brukarna är delaktiga i utvecklingen av olika digitala verktyg tillsammans med studenter från Stockholms universitet, allt från tv-spel till enkäter. Syftet är att främja inkludering och delaktighet för brukaren.

Anna Ohlsén drivs av att synliggöra målgruppen brukarna, både utifrån de utmaningar och möjligheter som faktiskt finns. Allt för att kunna skapa ett bättre samhälle för oss alla.

Ur innehållet:

 • Utmaningar och möjligheter.
 • Det digitala utanförskapet.
 • Kompetens hos personalen.
 • Universell utformning.
 • Brukarnas expertis och akademins intresse.
………………………………………………………………

Anna Ohlsén

Anna har arbetat inom LSS-området större delen av sitt yrkesliv och under det senaste året som biträdande enhetschef på daglig verksamhet Rinkeby-Kista. Under några år arbetade hon med kompetensutveckling inom området och delaktighet för brukarna, främst på regional nivå.

PERMA – Att skapa ett gott liv
I den här föreläsningen lyfts de olika delarna inom PERMA, hur vi kan använda den kunskapen och omsätta den till praktiska handlingar i vardagligt stöd för dem vi möter i våra verksamheter inom LSS.

Ur innehållet:

 • PERMAen modell för vilka fem områden som forskningen identifierat som de viktigaste för lycka och välbefinnande, för alla människor. 
 • Omsätta kunskap till praktiska handlingar och vardagligt stöd i verksamheten.   
 • Inspiration till att vara med och skapa ett gott liv.
………………………………………………………………

Therese Waldenborg

Therese är leg. arbetsterapeut med en masterexamen i kriminologi som har arbetat i olika typer av verksamheter för personer med funktionsnedsättningar under flera år. Under 2022 släpptes hennes bok ”Världens bästa jobb – en introduktion till dig som arbetar med det vardagsnära stödet inom LSS” som Therese skrivit tillsammans med Jeanette Johansson-Ånmark.

Kaffe, kaka och utställarbesök
Från funkispappa till social entreprenör
Mitt kall och driv till Bara Vanlig grundar sig i att man ska se bakom funktionsvariationen och att se alla som människor med egna viljor och intressen. Niclas Wennerlund.

Ur innehållet:

 • Bakgrunden Bara Vanlig (den personliga historien).
 • Bara Vanlig – Idag.
 • Bara Vanlig – metoden.
 • Vad gör en Volontär.
………………………………………………………………

Niclas Wennerlund

Niclas är funkispappan som sökte efter en aktivitet till sin dotter med kognitiv funktionsvariation. Efter ett besök på Hellasgården 2016 i Stockholm startade han idrottsföreningen Bara Vanlig, där löpargrupper med funktionsvariationer, får träna utefter sina egna villkor. 2021 prisades han på Idrottsgalan som Årets Peppare som delades ut av Generation Pep och Riksidrottsförbundet. Hör hans berättelse.

Avslutning av konferensen

Moderator George Rein

………………………………………………………………

George Rein

Handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

Broschyr om konferensen

Här kan du bläddra i vår digitala broschyr om konferensen. Öppna PDF online och dela länken som den är till vänner och bekanta som kan vara intresserade. Du kan även ladda ned och skriva ut broschyren.

#kvalitetinomlss2023
#lsskonferens
#konferensstockholm

Detaljerad information

8 november 2023

Mellan klockan 08:30 – 16:00

Vill du boka plats?

Förutom att boka plats via länk på denna sida kan du även ringa, chatta eller maila oss för att få hjälp.

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress och organisationsnummer samt namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

Bokningsbekräftelse

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Sista bokning

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Betalning

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Tillgång till dokumentation

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Avbokning

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas till annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

Har du frågor?

Undrar du över någonting om vår konferens kontakta projektledare Zandramaria Käppi, se kontaktuppgifter nedan.

ZANDRAMARIA KÄPPI
zandramaria.kappi@kui.se
08-522 506 07

Ställa ut under konferensen?

Vill du vara med att ställa ut under för konferensen?
Kontakta Zandramaria Käppi, se kontaktuppgifter nedan.

ZANDRAMARIA KÄPPI
zandramaria.kappi@kui.se
08-522 506 07

“Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som föremål för åtgärder, utan skall ses som en individ med rättigheter”

Funktionshindrad kvinna med en ipad
Kvalitet inom LSS
Kvalitet inom LSS
Kvalitet inom LSS
Kvalitet inom LSS
Person med downs syndrome

Frågor och svar

Konferens LSS i Stockholm

KUI är specialister inom området vård och omsorg och erbjuder många olika utbildningar för dig som arbetar som skötare, stödassistent, personlig assistent och andra yrkestitlar inom LSS-verksamheter. Vår konferens inom LSS genomförs på plats i centrala Stockholm under 1 dag och det bjuds självklart på lunch, fika och även spännande utställningar som är relevanta för yrkesroller inom vård och omsorg. För er som inte bor i Stockholm är konferensen även ett ypperligt tillfälle att ta in resterande Stockholms sightseeing-vänliga aktiviteter såsom massor av olika museum, det natursköna Djurgården eller också en lugn promenad genom gamla stan.

Öppna- och uppdragsutbildningar

KUI Företagsutbildning erbjuder öppna utbildningar (bokningsbara), uppdragsutbildningar (för avdelningar eller företag) och även konferenser inom området förskola. Ni kan beställa färdiga utbildningskoncept från vår webb men vi kan även hjälpa er att bygga en egen anpassad utbildning som tillfredsställer just era behov - Vad ni behöver erbjuder vi! Våra utbildningar är till för företag, avdelningar men också privatpersoner.