KVALITET INOM FÖRSKOLAN

Rikskonferens i Stockholm 2022

Läsa, leka, lära!

- Språk, skärmar och spring i benen!

Årets förskolekonferens kommer att ha fokus på språk, lek och lärande. Språket finns med oss överallt, i läsning, lek och i vardagssituationer och redan i tidig ålder läggs grunden till språket. Ni pedagoger har därför en betydande roll i att uppmuntra till språkglädje och att tidigt erbjuda barn närhet till böcker och högläsning.

KUIs konferens inom förskola kommer i år att ge pris till årets språkinspiratör. Att ta på sig rollen som läsförebild är viktigt och hjälper till att tidigt göra barnen mer läsmedvetna och att skapa ett intresse för läsning. I förskolan finns det goda möjligheter att i litteraturen och i fantasins värld utveckla nyfikenhet för ord och berättande även för barn med olika språkliga förutsättningar.

På årets konferens inom förskola i Stockholm tar våra föreläsare upp olika vägar till språk. Genom evidensbaserad kunskap och konkreta exempel visas hur vi genom lek och i litteratur kan skapa en demokratisk och inkluderande miljö där språkliga skillnader jämnas ut.

Att ge barnen tid, rum och ro för lek och läsning är viktigt för att kunna lära.

Vi ser fram emot att träffa er alla!

Mycket bra

93%

42 av 45 fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Program 5 oktober

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Siv Sagerberg inleder rikskonferens kvalitet inom förskolan!

Siv Sagerberg
SIV SAGERBERG
En erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Lek, lärande och undervisning

Hur kan vi utforma en verksamhet som bidrar till att barn utvecklar och upptäcker nya lekar och lekroller samtidigt som de lär sig någonting av det som ligger utanför leken? Niklas Pramling presenterar i sin föreläsning ett nytt teoretiskt perspektiv på relationen mellan lek och undervisning i förskolan, lekresponsiv undervisning (LRU).

Bärande idéer förklaras och konkreta exempel från förskolan ges.

 

Ur föreläsningen:
 • Lekresponsiv undervisning
 • Spänningsfältet mellan fantasi och verklighet
 • Lek och lärande med skrift
Niklas Pramling
NIKLAS PRAMLING
Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek i förskolan, finansierat av Skolforskningsinstitutet.
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Hoppa, studsa, språka!

Att vistas utomhus i naturen är enligt forskningen det bästa sättet att locka barn till rörelse och lek. Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa och i leken övas även barns språkutveckling och lärande.

Under denna föreläsning delar personal från Pysslingens förskolor med sig av sitt arbete kring rörelse. Hur de med hjälp av naturen vävt ihop lek och fysisk aktivitet för att främja barnens språkutveckling.

Konkreta exempel kommer att ges för att ta med in i förskolans verksamhet.

 

Ur föreläsningen:
 • Rörelse med naturen som lärmiljö
 • Anpassade barn eller anpassad utbildning?
 • Ut med språket

AMANDA SJÖBERG & KAJSA NYSTRÖM
Amanda Sjöberg, utbildad förskollärare och specialpedagog. Arbetar idag som kvalitetsledare inom Pysslingen förskolor med en ständig drivkraft att utveckla, förändra och utforma förskolans utbildning för de barn som är i den. Kajsa Nyström arbetar som rektor inom Pysslingen Förskolor och är tillsammans med sitt ledningsteam ansvarig för tre förskolor. Under åren som rektor har hon ständigt i alla processer haft tanken om vad som blir bäst för barnen i fokus. Vårt sätt att arbeta måste grunda sig i hur vi förändrar vårt arbete för att möta varje barn och inte tvärtom.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Om språkundervisning i skolan

En föreläsning om barns språkanvändning i förskolan och hur språkundervisning kan stödja och utmana barns (fler)språkliga utveckling och lärande.

 

Ur föreläsningen:
 • Lekspråk och barns språkliga samspel
 • Svenska som andraspråk
 • En likvärdig språkundervisning
Polly
POLLY BJÖRK-WILLÉN
Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i förskola och hem.
Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inläsningstjänst, ILT Education och Pysslingen förskolor

ILT Education presenterar sin app Polyglutt som på ett lustfyllt och inkluderande sätt fått många barn, även med andra modersmål och behov av stöd, att läslyssna på böcker.

Pysslingen förskolor berättar om samarbetet med ILT Education och vikten av att hela förskolan har samma vision och mål kring användandet av appen.

Pyss och Ling      Pyss och Ling
POLY OCH GLUTT     PYSS OCH LING

Pysslingen förskolor

Helena Mattsson från Pysslingen förskolor berättar om arbetet kring implementering av Polyglutts tjänster i deras verksamhet.

 

Ur föreläsningen:
 • Så implementerade vi Polyglutt hos oss
 • Hur du kan använda Polyglutt tillsammans med barnen?
 • Vad har vi kunnat se hos barnen?
Helena Mattsson
HELENA MATTSSON
Helena har jobbat som förskollärare inom Pysslingen förskolor i snart tio år. Hon har även varit en av Pysslingens försteförskollärare under två omgångar.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Högläsning i förskolan

Högläsningen är ett viktigt redskap för att stärka barns språkutveckling. Genom högläsning ökar förståelsen för berättandet och barnet övar även sin sociala förmåga och känslan för ljud. Maria Heimer ger i sin föreläsning viktiga tips på hur högläsningen genom god planering kan bli en givande stund för alla barn.

 

Ur föreläsningen:
 • Att planera och genomföra högläsningen så att den gynnar varje barns språkutveckling
 • Att bredda läsrepertoaren
 • Att bygga broar mellan hem och förskola, för att få flera läsande förebilder runt varje barn
Maria Heimer
Fotograf: Sanna Dolck Wall
MARIA HEIMER
Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel, där hon svarar på frågor om barnlitteratur, berättande och högläsning.
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Johan Anderblad

Johan Anderblad, känd från barnprogrammet Bolibompa och tidigare läsambassadör arbetar för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Intresset för läsning läggs i tidig ålder och förskolans möjligheter att utjämna skillnader och skapa en demokratisk grund att stå på är unik.

Under föreläsningen bjuder han på mängder av peppande råd om hur vi alla på ett enkelt sätt kan arbeta för ett mer läsande samhälle och få fler att upptäcka böckernas underbara värld!

 

Ur föreläsningen:
 • Vi är alla läsambassadörer!
 • De tre bästa tipsen för att inspirera till läsning.
 • Skärmar och läsning hör ihop.
Johan Anderblad
JOHAN ANDERBLAD
Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare. Han medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon där han sprider läslust och tipsar om böcker för alla åldrar.

Nominerad språkinspiratör

– Johan Anderblad är prisutdelare!

En språkinspiratör är en person som arbetar fram olika metoder och arbetssätt som främjar språket. En person som arbetar för att utveckla språk och flerspråkighet i förskolan.

Bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och en demokratifråga.

Johan Anderblad
JOHAN ANDERBLAD
Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare. Han medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon där han sprider läslust och tipsar om böcker för alla åldrar.

Avslutning av Moderator

Siv Sagerberg sammanfattar och avslutar rikskonferens kvalitet inom förskolan!

Siv Sagerberg
SIV SAGERBERG
En erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Förskolekonferensens föreläsare

Niklas Pramling avlång

Niklas Pramling

Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek.
Polly avlång

Polly Björk-Willén

Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy.
Helena Mattsson avlång

Helena Mattsson

Helena har jobbat som förskollärare inom Pysslingen förskolor i snart tio år. Hon har även varit en av Pysslingens försteförskollärare under två omgångar.
Maria Heimer avlång

Maria Heimer

Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel
Johan Anderblad avlång

Johan Anderblad

Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare.
Amanda och Kajsa Avlång

Amanda och Kajsa

Amanda är utbildad förskollärare och specialpedagog. Kajsa arbetar som rektor inom Pysslingens förskolor och är tillsammans med sitt ledningsteam ansvarig för tre förskolor.
Intervju med Maria Heimer
4 maj, 2022 Konferens FSK

Intervju med Maria Heimer

Maria pratar om vikten av högläsning och var det kan ge för goda resultat i barns utveckli...

Intervju med Niklas Pramling
4 maj, 2022 Konferens FSK

Intervju med Niklas Pramling

Niklas berättar om hur viktigt det är att barn leker och hur de utvecklas och lär sig unde...

Intervju med Polly Björk-Willén
4 maj, 2022 Konferens FSK

Intervju med Polly Björk-Willén

Polly pratar om barns språk och hur viktigt det är. Hon berättar att leken är otroligt vik...

Vad får barn att läsa?

Johan Anderblad berättar.

Varför är det så viktigt att läsa?

Johan Anderblad berättar.

Vilken var din favoritbok som barn?

Johan Anderblad berättar.

Varför högläsning är så viktigt!

Maria Heimer berättar.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10. 45 stycken svar.

Vad var det bästa med konferensen?

Fritext svar från några av deltagarna om vad det bästa med konferensen var. Enbart ett fåtal urval.

Kortare föreläsningar med rikt innehåll, bra så att man orkar ta in mycket information under en enda dag. Bra grundläggande fakta och information för tex barnskötare. Duktiga föreläsare som var intressanta att lyssna till.

Forskning som presenterades och förklarades tillsammans med konkreta exempel. Exempel som kan förklaras för de medarbetare som inte var med och förverkligas inom snar framtid.

Intressant tema, fokus på ett ämne i olika vinklar. Bra blandning. Toppen att ha Johan sist. Vilken energi knippe. Så bra. Tack

Bra med en uppiggande/rolig föreläsare som sita föreläsare. Det gjorde att jag orkade lyssna även på slutet av dagen.

Bra lokaler, bra mat, bra innehåll, god struktur och planering. Mycket bra samordnare, moderator. Lagom antal deltagare. Bra föreläsare.

Bra upplägg, bra med pauser. Kände sig varmt välkommen. Intressanta föreläsare. God lunch. Bra dag i sin helhet

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Poängskala 1-10. 43 stycken svar.

Anmäl intresse

Anmäl intresse så håller vi dig uppdaterad om kommande konferenser inom våra områden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Alla nyhetsbrev är gratis och distribueras via e-post.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Våra utställare

Konferens förskola broschyr

BROSCHYR

Här kan du bläddra i konferensens broschyr digitalt, eller ladda ned i PDF-format.

Den digitala länken är delbar om du vill tipsa om konferensen till kollegor eller vänner i sociala medier.

#konferensforskola2022

Konferens för förskolan - Pojke med gul skateboard
Konferens för förskolan - Glad flicka på gul bakgrund
Glada barn hoppar
Konferens för förskolan - pojke åker på skateboard

Vanliga frågor och svar