KVALITET INOM FÖRSKOLAN

Rikskonferens i Stockholm 2022

Läsa, leka, lära!

- Språk, skärmar och spring i benen!

Årets förskolekonferens kommer att ha fokus på språk, lek och lärande. Språket finns med oss överallt, i läsning, lek och i vardagssituationer och redan i tidig ålder läggs grunden till språket. Ni pedagoger har därför en betydande roll i att uppmuntra till språkglädje och att tidigt erbjuda barn närhet till böcker och högläsning.

KUIs konferens inom förskola kommer i år att ge pris till årets språkinspiratör. Att ta på sig rollen som läsförebild är viktigt och hjälper till att tidigt göra barnen mer läsmedvetna och att skapa ett intresse för läsning. I förskolan finns det goda möjligheter att i litteraturen och i fantasins värld utveckla nyfikenhet för ord och berättande även för barn med olika språkliga förutsättningar.

På årets konferens inom förskola i Stockholm tar våra föreläsare upp olika vägar till språk. Genom evidensbaserad kunskap och konkreta exempel visas hur vi genom lek och i litteratur kan skapa en demokratisk och inkluderande miljö där språkliga skillnader jämnas ut.

Att ge barnen tid, rum och ro för lek och läsning är viktigt för att kunna lära.

Vi ser fram emot att träffa er alla!

Mycket bra

93%

42 av 45 fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Program 5 oktober

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Siv Sagerberg inleder rikskonferens kvalitet inom förskolan!

Siv Sagerberg
SIV SAGERBERG
En erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Lek, lärande och undervisning

Hur kan vi utforma en verksamhet som bidrar till att barn utvecklar och upptäcker nya lekar och lekroller samtidigt som de lär sig någonting av det som ligger utanför leken? Niklas Pramling presenterar i sin föreläsning ett nytt teoretiskt perspektiv på relationen mellan lek och undervisning i förskolan, lekresponsiv undervisning (LRU).

Bärande idéer förklaras och konkreta exempel från förskolan ges.

 

Ur föreläsningen:
 • Lekresponsiv undervisning
 • Spänningsfältet mellan fantasi och verklighet
 • Lek och lärande med skrift
Niklas Pramling
NIKLAS PRAMLING
Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek i förskolan, finansierat av Skolforskningsinstitutet.
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Hoppa, studsa, språka!

Att vistas utomhus i naturen är enligt forskningen det bästa sättet att locka barn till rörelse och lek. Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa och i leken övas även barns språkutveckling och lärande.

Under denna föreläsning delar personal från Pysslingens förskolor med sig av sitt arbete kring rörelse. Hur de med hjälp av naturen vävt ihop lek och fysisk aktivitet för att främja barnens språkutveckling.

Konkreta exempel kommer att ges för att ta med in i förskolans verksamhet.

 

Ur föreläsningen:
 • Rörelse med naturen som lärmiljö
 • Anpassade barn eller anpassad utbildning?
 • Ut med språket

AMANDA SJÖBERG & KAJSA NYSTRÖM
Amanda Sjöberg, utbildad förskollärare och specialpedagog. Arbetar idag som kvalitetsledare inom Pysslingen förskolor med en ständig drivkraft att utveckla, förändra och utforma förskolans utbildning för de barn som är i den. Kajsa Nyström arbetar som rektor inom Pysslingen Förskolor och är tillsammans med sitt ledningsteam ansvarig för tre förskolor. Under åren som rektor har hon ständigt i alla processer haft tanken om vad som blir bäst för barnen i fokus. Vårt sätt att arbeta måste grunda sig i hur vi förändrar vårt arbete för att möta varje barn och inte tvärtom.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Om språkundervisning i skolan

En föreläsning om barns språkanvändning i förskolan och hur språkundervisning kan stödja och utmana barns (fler)språkliga utveckling och lärande.

 

Ur föreläsningen:
 • Lekspråk och barns språkliga samspel
 • Svenska som andraspråk
 • En likvärdig språkundervisning
Polly
POLLY BJÖRK-WILLÉN
Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i förskola och hem.
Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inläsningstjänst, ILT Education och Pysslingen förskolor

ILT Education presenterar sin app Polyglutt som på ett lustfyllt och inkluderande sätt fått många barn, även med andra modersmål och behov av stöd, att läslyssna på böcker.

Pysslingen förskolor berättar om samarbetet med ILT Education och vikten av att hela förskolan har samma vision och mål kring användandet av appen.

Pyss och Ling      Pyss och Ling
POLY OCH GLUTT     PYSS OCH LING

Pysslingen förskolor

Helena Mattsson från Pysslingen förskolor berättar om arbetet kring implementering av Polyglutts tjänster i deras verksamhet.

 

Ur föreläsningen:
 • Så implementerade vi Polyglutt hos oss
 • Hur du kan använda Polyglutt tillsammans med barnen?
 • Vad har vi kunnat se hos barnen?
Helena Mattsson
HELENA MATTSSON
Helena har jobbat som förskollärare inom Pysslingen förskolor i snart tio år. Hon har även varit en av Pysslingens försteförskollärare under två omgångar.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Högläsning i förskolan

Högläsningen är ett viktigt redskap för att stärka barns språkutveckling. Genom högläsning ökar förståelsen för berättandet och barnet övar även sin sociala förmåga och känslan för ljud. Maria Heimer ger i sin föreläsning viktiga tips på hur högläsningen genom god planering kan bli en givande stund för alla barn.

 

Ur föreläsningen:
 • Att planera och genomföra högläsningen så att den gynnar varje barns språkutveckling
 • Att bredda läsrepertoaren
 • Att bygga broar mellan hem och förskola, för att få flera läsande förebilder runt varje barn
Maria Heimer
Fotograf: Sanna Dolck Wall
MARIA HEIMER
Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel, där hon svarar på frågor om barnlitteratur, berättande och högläsning.
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Johan Anderblad

Johan Anderblad, känd från barnprogrammet Bolibompa och tidigare läsambassadör arbetar för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Intresset för läsning läggs i tidig ålder och förskolans möjligheter att utjämna skillnader och skapa en demokratisk grund att stå på är unik.

Under föreläsningen bjuder han på mängder av peppande råd om hur vi alla på ett enkelt sätt kan arbeta för ett mer läsande samhälle och få fler att upptäcka böckernas underbara värld!

 

Ur föreläsningen:
 • Vi är alla läsambassadörer!
 • De tre bästa tipsen för att inspirera till läsning.
 • Skärmar och läsning hör ihop.
Johan Anderblad
JOHAN ANDERBLAD
Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare. Han medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon där han sprider läslust och tipsar om böcker för alla åldrar.

Nominerad språkinspiratör

– Johan Anderblad är prisutdelare!

En språkinspiratör är en person som arbetar fram olika metoder och arbetssätt som främjar språket. En person som arbetar för att utveckla språk och flerspråkighet i förskolan.

Bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och en demokratifråga.

Johan Anderblad
JOHAN ANDERBLAD
Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare. Han medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon där han sprider läslust och tipsar om böcker för alla åldrar.

Avslutning av Moderator

Siv Sagerberg sammanfattar och avslutar rikskonferens kvalitet inom förskolan!

Siv Sagerberg
SIV SAGERBERG
En erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Förskolekonferensens föreläsare

Niklas Pramling avlång

Niklas Pramling

Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek.
Polly avlång

Polly Björk-Willén

Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy.
Helena Mattsson avlång

Helena Mattsson

Helena har jobbat som förskollärare inom Pysslingen förskolor i snart tio år. Hon har även varit en av Pysslingens försteförskollärare under två omgångar.
Maria Heimer avlång

Maria Heimer

Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel
Johan Anderblad avlång

Johan Anderblad

Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare.
Amanda och Kajsa Avlång

Amanda och Kajsa

Amanda är utbildad förskollärare och specialpedagog. Kajsa arbetar som rektor inom Pysslingens förskolor och är tillsammans med sitt ledningsteam ansvarig för tre förskolor.
Mia Winborg
4 april, 2023 Konferens FSK

Mia Winborg

Mia Winborg arbetar som kvalitetsledare för 4 förskolor inom Pysslingen Förskolor och har ...

Elise Sillevis Smitt
4 april, 2023 Konferens FSK

Elise Sillevis Smitt

Elise Sillevis Smitt arbetar som rektor för 4 förskolor inom Pysslingen Förskolor och har ...

Paulina Gunnardo
4 april, 2023 Konferens FSK

Paulina Gunnardo

Paulina är utbildad på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT, Motivera...

Cecilia Caiman
4 april, 2023 Konferens FSK

Cecilia Caiman

Filosofie Doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hon är bl.a...

Benjamin "Beppe" Singer
4 april, 2023 Konferens FSK

Benjamin "Beppe" Singer

Benjamin, tidigare kemist, lärare och rektor, är känd för allmänheten som programledare fö...

Anna-Karin Arnald
4 april, 2023 Konferens FSK

Anna-Karin Arnald

Anna-Karin är legitimerad Logoped och driver idag Funka Mera Norden AB, som erbjuder hjälp...

Intervju med Maria Heimer
4 maj, 2022 Konferens FSK

Intervju med Maria Heimer

Maria pratar om vikten av högläsning och var det kan ge för goda resultat i barns utveckli...

Intervju med Niklas Pramling
4 maj, 2022 Konferens FSK

Intervju med Niklas Pramling

Niklas berättar om hur viktigt det är att barn leker och hur de utvecklas och lär sig unde...

Intervju med Polly Björk-Willén
4 maj, 2022 Konferens FSK

Intervju med Polly Björk-Willén

Polly pratar om barns språk och hur viktigt det är. Hon berättar att leken är otroligt vik...

Vad får barn att läsa?

Johan Anderblad berättar.

Varför är det så viktigt att läsa?

Johan Anderblad berättar.

Vilken var din favoritbok som barn?

Johan Anderblad berättar.

Varför högläsning är så viktigt!

Maria Heimer berättar.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10. 45 stycken svar.

Vad var det bästa med konferensen?

Fritext svar från några av deltagarna om vad det bästa med konferensen var. Enbart ett fåtal urval.

Kortare föreläsningar med rikt innehåll, bra så att man orkar ta in mycket information under en enda dag. Bra grundläggande fakta och information för tex barnskötare. Duktiga föreläsare som var intressanta att lyssna till.

Forskning som presenterades och förklarades tillsammans med konkreta exempel. Exempel som kan förklaras för de medarbetare som inte var med och förverkligas inom snar framtid.

Intressant tema, fokus på ett ämne i olika vinklar. Bra blandning. Toppen att ha Johan sist. Vilken energi knippe. Så bra. Tack

Bra med en uppiggande/rolig föreläsare som sita föreläsare. Det gjorde att jag orkade lyssna även på slutet av dagen.

Bra lokaler, bra mat, bra innehåll, god struktur och planering. Mycket bra samordnare, moderator. Lagom antal deltagare. Bra föreläsare.

Bra upplägg, bra med pauser. Kände sig varmt välkommen. Intressanta föreläsare. God lunch. Bra dag i sin helhet

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Poängskala 1-10. 43 stycken svar.

Konferens förskola broschyr

BROSCHYR

Här kan du bläddra i konferensens broschyr digitalt, eller ladda ned i PDF-format.

Den digitala länken är delbar om du vill tipsa om konferensen till kollegor eller vänner i sociala medier.

#konferensforskola2022