Kvalitet inom förskolan

Läsa, leka, lära!

- Språk, skärmar och spring i benen!

Årets förskolekonferens kommer att ha fokus på språk, lek och lärande. Språket finns med oss överallt, i läsning, lek och i vardagssituationer och redan i tidig ålder läggs grunden till språket. Ni pedagoger har därför en betydande roll i att uppmuntra till språkglädje och att tidigt erbjuda barn närhet till böcker och högläsning.

Mycket bra

93%

fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Förskolekonferensens föreläsare

Niklas Pramling avlång

Niklas Pramling

Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek.
Polly avlång

Polly Björk-Willén

Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy.
Helena Mattsson avlång

Helena Mattsson

Helena har jobbat som förskollärare inom Pysslingen förskolor i snart tio år. Hon har även varit en av Pysslingens försteförskollärare under två omgångar.
Maria Heimer avlång

Maria Heimer

Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel
Johan Anderblad avlång

Johan Anderblad

Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare.
Amanda och Kajsa Avlång

Amanda och Kajsa

Amanda är utbildad förskollärare och specialpedagog. Kajsa arbetar som rektor inom Pysslingens förskolor och är tillsammans med sitt ledningsteam ansvarig för tre förskolor.

Program 5 oktober

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Siv Sagerberg inleder rikskonferens kvalitet inom förskolan!

Siv Sagerberg
SIV SAGERBERG
En erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Lek, lärande och undervisning

Hur kan vi utforma en verksamhet som bidrar till att barn utvecklar och upptäcker nya lekar och lekroller samtidigt som de lär sig någonting av det som ligger utanför leken? Niklas Pramling presenterar i sin föreläsning ett nytt teoretiskt perspektiv på relationen mellan lek och undervisning i förskolan, lekresponsiv undervisning (LRU).

Bärande idéer förklaras och konkreta exempel från förskolan ges.

 

Ur föreläsningen:
 • Lekresponsiv undervisning
 • Spänningsfältet mellan fantasi och verklighet
 • Lek och lärande med skrift
Niklas Pramling
NIKLAS PRAMLING
Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek i förskolan, finansierat av Skolforskningsinstitutet.
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Hoppa, studsa, språka!

Att vistas utomhus i naturen är enligt forskningen det bästa sättet att locka barn till rörelse och lek. Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa och i leken övas även barns språkutveckling och lärande.

Under denna föreläsning delar personal från Pysslingens förskolor med sig av sitt arbete kring rörelse. Hur de med hjälp av naturen vävt ihop lek och fysisk aktivitet för att främja barnens språkutveckling.

Konkreta exempel kommer att ges för att ta med in i förskolans verksamhet.

 

Ur föreläsningen:
 • Rörelse med naturen som lärmiljö
 • Anpassade barn eller anpassad utbildning?
 • Ut med språket

AMANDA SJÖBERG & KAJSA NYSTRÖM
Amanda Sjöberg, utbildad förskollärare och specialpedagog. Arbetar idag som kvalitetsledare inom Pysslingen förskolor med en ständig drivkraft att utveckla, förändra och utforma förskolans utbildning för de barn som är i den. Kajsa Nyström arbetar som rektor inom Pysslingen Förskolor och är tillsammans med sitt ledningsteam ansvarig för tre förskolor. Under åren som rektor har hon ständigt i alla processer haft tanken om vad som blir bäst för barnen i fokus. Vårt sätt att arbeta måste grunda sig i hur vi förändrar vårt arbete för att möta varje barn och inte tvärtom.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Om språkundervisning i skolan

En föreläsning om barns språkanvändning i förskolan och hur språkundervisning kan stödja och utmana barns (fler)språkliga utveckling och lärande.

 

Ur föreläsningen:
 • Lekspråk och barns språkliga samspel
 • Svenska som andraspråk
 • En likvärdig språkundervisning
Polly
POLLY BJÖRK-WILLÉN
Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i förskola och hem.
Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inläsningstjänst, ILT Education och Pysslingen förskolor

ILT Education presenterar sin app Polyglutt som på ett lustfyllt och inkluderande sätt fått många barn, även med andra modersmål och behov av stöd, att läslyssna på böcker.

Pysslingen förskolor berättar om samarbetet med ILT Education och vikten av att hela förskolan har samma vision och mål kring användandet av appen.

Pyss och Ling      Pyss och Ling
POLY OCH GLUTT     PYSS OCH LING

Pysslingen förskolor

Helena Mattsson från Pysslingen förskolor berättar om arbetet kring implementering av Polyglutts tjänster i deras verksamhet.

 

Ur föreläsningen:
 • Så implementerade vi Polyglutt hos oss
 • Hur du kan använda Polyglutt tillsammans med barnen?
 • Vad har vi kunnat se hos barnen?
Helena Mattsson
HELENA MATTSSON
Helena har jobbat som förskollärare inom Pysslingen förskolor i snart tio år. Hon har även varit en av Pysslingens försteförskollärare under två omgångar.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Högläsning i förskolan

Högläsningen är ett viktigt redskap för att stärka barns språkutveckling. Genom högläsning ökar förståelsen för berättandet och barnet övar även sin sociala förmåga och känslan för ljud. Maria Heimer ger i sin föreläsning viktiga tips på hur högläsningen genom god planering kan bli en givande stund för alla barn.

 

Ur föreläsningen:
 • Att planera och genomföra högläsningen så att den gynnar varje barns språkutveckling
 • Att bredda läsrepertoaren
 • Att bygga broar mellan hem och förskola, för att få flera läsande förebilder runt varje barn
Maria Heimer
Fotograf: Sanna Dolck Wall
MARIA HEIMER
Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel, där hon svarar på frågor om barnlitteratur, berättande och högläsning.
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Johan Anderblad

Johan Anderblad, känd från barnprogrammet Bolibompa och tidigare läsambassadör arbetar för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Intresset för läsning läggs i tidig ålder och förskolans möjligheter att utjämna skillnader och skapa en demokratisk grund att stå på är unik.

Under föreläsningen bjuder han på mängder av peppande råd om hur vi alla på ett enkelt sätt kan arbeta för ett mer läsande samhälle och få fler att upptäcka böckernas underbara värld!

 

Ur föreläsningen:
 • Vi är alla läsambassadörer!
 • De tre bästa tipsen för att inspirera till läsning.
 • Skärmar och läsning hör ihop.
Johan Anderblad
JOHAN ANDERBLAD
Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare. Han medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon där han sprider läslust och tipsar om böcker för alla åldrar.

Nominerad språkinspiratör

– Johan Anderblad är prisutdelare!

En språkinspiratör är en person som arbetar fram olika metoder och arbetssätt som främjar språket. En person som arbetar för att utveckla språk och flerspråkighet i förskolan.

Bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och en demokratifråga.

Johan Anderblad
JOHAN ANDERBLAD
Johan var tidigare programledare i SVT:s Bolibompa men är numera barnboksförfattare på heltid. Han var utsedd av Kulturrådet till läsambassadör 2017–2019 och har därefter verkat som föreläsare, läsinspiratör och författare. Han medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon där han sprider läslust och tipsar om böcker för alla åldrar.

Avslutning av Moderator

Siv Sagerberg sammanfattar och avslutar rikskonferens kvalitet inom förskolan!

Siv Sagerberg
SIV SAGERBERG
En erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07