Kvalitet inom förskola

2 oktober i Stockholm

Att arbeta med barns fysiska aktivitet och motorik i förskolan är viktigt av flera anledningar. För det första spelar fysisk aktivitet en central roll i barns övergripande fysiska hälsa och välbefinnande. Dessutom har forskning visat att fysisk aktivitet och motorisk utveckling har en nära koppling till barns kognitiva förmågor och inlärning. Genom att uppmuntra till regelbunden fysisk aktivitet och integrera lekfulla rörelseaktiviteter i förskolans verksamhet kan barnens motoriska färdigheter förbättras samtidigt som deras kognitiva förmågor stimuleras. Detta bidrar till en mer holistisk utveckling hos barnen och skapar en dynamisk och engagerande lärandemiljö.

Tema lärande utveckling genom lek och fysisk aktivitet

Genom att engagera sig i lekfulla rörelseaktiviteter stärker barnen inte bara sin motorik utan även sin förmåga att koncentrera sig, lösa problem och utforska sin omgivning. Kombinationen av rörelse och inlärning skapar en holistisk lärandemiljö där barnen kan utveckla sig på alla nivåer: fysiskt, mentalt och emotionellt.

Under vår konferens har du möjlighet att ta del av aktuell och värdefull kunskap om hur vi med pulshöjande aktivitet, lek, motorik och utomhuspedagogik främjar barns fysiska och mentala välbefinnande. Dessutom kommer du att få insikter samt praktiska tips och råd från ledande forskare och praktiker om hur du kan integrera mer rörelse i vardagen på förskolan och skapa förutsättningar för en mångsidig utvecklings- och inlärningsmiljö.

Vi ser fram emot en spännande dag med diskussioner och övningar!

Dela på Facebook

Boka-tidigt rabatt fram till 1 september!

Lekfullt lärande med rörelse

En aktiv vardag för barns välbefinnande

Boka-tidigt-pris: 3695:-
Gäller fram till 1 september 2024
Därefter gäller ordinarie pris: 5495:-
Datum: 2 oktober 2024
Plats: Centralt i Stockholm
Har du frågor eller funderingar?
Kontakta KUI Företagsutbildning
08-522 506 90

liv.hoglund@kui.se


Ladda ned programblad i A4 »
Ladda ned affischer »


Program den 2 oktober 2024


08:30
– Kaffe & smörgås, registrering och utställarbesök

09:00 – Moderator Siv Sagerberg och KUI hälsar välkommen och inleder konferensen

09:10 – Daniel Berglind: Fysisk aktivitet hos barn – utveckling i samhället, förskolans roll, utmaningar och åtgärder som har effekt

10:15 – Riskful play: Lekfullhet på barnens villkor

10:45 – FIKAPAUS MED UTSTÄLLARBESÖK

11:15 – Petter Iwarsson Lek som verktyg för lust, lärande och läkande

12:15 – LUNCH

13:15 – Stina Lindblad: Närmiljö som lärmiljö – Utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling

14:00 – KORT PAUS

14:10 – Sara Wikander – Motorikens påverkan i utveckling och inlärning

15:00 – FIKAPAUS OCH UTSTÄLLARBESÖK

15:30 – Sara Wikander – forts. Motorikens påverkan i utveckling och inlärning

16:15 – Moderator Siv Sagerberg sammanfattar och avslutar dagen.

Daniel Berglind - Fysisk aktivitet hos barn

Hur är det med barns fysiska aktivitet i dagens samhälle? Vilka faktorer i samhället kan påverka barns hälsa och hur fysiskt aktiva de är? Daniels föreläsning innefattar dels evidens om vad som faktiskt fungerar; och tar även upp mer praktiska tips om hur olika aktörer i samhället kan arbeta för att öka nivåerna av fysisk aktivitet hos barn på populationsnivå.

Ur innehållet
 • En samlad bild av hur barn rör sig i Sverige och internationellt.
 • Vilka faktorer i samhället som påverkar barns fysisk aktivitet.
 • Hur förskolan med enkla medel kan arbeta för att öka fysisk aktivitet hos förskolebarn.
 • Hur kan en förskolegård och skolgård som främjar fysisk aktivitet kan se ut.

Riskful play - Lekfullhet på barnens villkor

Barn borde få ta mer risker i leken. Lyssna till Melika och Xinga från kunskapsorganisationen Riskful Play berätta om varför vi som vuxna behöver ha mer tillit till barnen och skapa en miljö som möjliggör och stödjer barn i att utforska, ta risker och utvecklas. Riskfylld lek uppmuntrar barn att utforska leken, utveckla självförtroende och öka sin riskbedömningsförmåga. Genom att möta risker lär sig barn att navigera i osäkra situationer och ta informerade beslut om hur de ska agera. Detta kan i sin tur bidra till att barnen utvecklar en känsla av kompetens och tillit till sina egna förmågor - resiliens.

Ur innehållet
 • Vad är riskfylld lek?
 • Hur kan lek och rörelseglädje skapa låga trösklar för barn att utforska sin omgivning och utveckla sina motoriska färdigheter.
 • Riskful Play – Eftersnack: Hur kan du integrera Riskful Play i ditt arbete?

Petter Iwarsson - Lek som verktyg för lust, lärande och läkande

Om det hade funnits en medicin med så många fördelar som lek hade denna betraktats som en underkur. Leken är inte bara barnens egen favoritsysselsättning utan bidrar bland mycket annat till självkänsla, motorik, språkutveckling, och psykisk hälsa. Den här föreläsningen fokuserar på lekens betydelse för barn och integrerar forskning samt klinisk erfarenhet från utvecklingspsykologi, pedagogik och barnpsykoterapi. Föreläsningen vill bidra med kunskap och inspiration för dig som arbetar med barn och lek.

Ur innehållet
 • Hur kan vi förstå och förklara lekens oanade möjligheter?
 • Vad säger forskningen?
 • Hur kan vi som vuxna stödja och utveckla lek?

Stina Lindblad - Närmiljö som lärmiljö

Att leka och lära utomhus aktiverar alla våra sinnen och skapar förutsättningar för såväl fysisk aktivitet som ämneskunskaper. Hör Stina berätta konkret om lärande för hållbar utveckling och vad det innebär för både barnen, pedagogen och förskolan i stort.

Ur innehållet
 • Förmågor för ett lärande för hållbar utveckling (LHU).
 • Utomhuspedagogik som gör teoretisk kunskap konkret och ökar fysiskt och psykiskt välbefinnande.
 • Vad som sker när vi lär känna naturen i vår närmiljö och får chans att uppleva med alla våra sinnen.
 • Utvecklingsprojekt i förskolan med koppling till LHU och fysisk aktivitet.

Sara Wikander - Motorikens påverkan i utveckling och inlärning

Det finns många fördelar med att hjälpa barn och unga till bättre kroppskontroll, mer rörelse och motorik. När man befäst sina motoriska grunder blir läroprocessen enklare, koncentrationen bättre, självkänslan ökar och det blir lättare att delta i lekar, gemenskap och idrott. Lyssna till Sara Wikander berätta om vilka grundrörelser som ingår i begreppet motorik och hur brister kan påverka barns vardag samt vad du kan göra för att skapa stimulerande miljöer som underlättar och tränar.

Ur innehållet
 • Vad är motorisk utveckling och hur skiljer det sig från annan fysisk aktivitet?
 • Praktiska motoriska övningar som ni kan använda utan någon planering i barngruppen.
 • Hur du kan bygga in motoriska och rörelserika moment i era barns vardag.
 • Sprid vikten av motorik till kollegor och föräldrar.

Daniel Berglind

Docent i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och handläggare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm. Hans forskningsintresse rör bland annat hur strukturella förändringar i samhället kan öka fysisk aktivet på populationsnivå och hur det påverkar folkhälsan samt hur förbättrade ute- och innemiljöer på förskolor och skolor kan öka barns fysiska aktivitet.

Melika Ilanto

Legitimerad förskollärare och Pedagogista med en magisterexamen i förskoledidaktik. Hon är verksam processledare för Salems kommunala förskolor och arbetar med strategisk förskoleutveckling, handledning och fortbildning och som föreläsare & fortbildare på Riskful Play.

Xinga Li

Xinga Li är utvecklingsledare och aktivitetsdesigner på Riskful Play och arbetar även som arkitekt på X2 Architects.

Petter Iwarsson

Petter är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Stina Lindblad

Stina är biolog och utomhuspedagog samt kursledare inom lärande för hållbar utveckling.  Hon har tidigare varit ordförande i Naturskoleföreningen och vice ordförande i Naturskyddsföreningen. Stina har lång erfarenhet av att arbeta gentemot förskolan genom fortbildning för pedagoger, nätverksbyggande och utveckling av läromedel. Hon har författat metodlitteratur inom utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Sara Wikander

Sara Wikander är hälsocoach, stresspedagog, personlig tränare för barn och ungdomar och driver verksamheterna Balanserade Barn och Träning i Livet som strävar efter att på olika sätt skapa en mer rörelserik vardag för barn och unga.

Får jag en bokningsbekräftelse?

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Vad är betalningsvillkoren?

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Får jag tillgång till föreläsningarna i efterhand?

Efter konferensens slut kommer du att få tillgång till nedladdningsbar dokumentation (i PDF-format). En länk till sidan där du kommer åt dokumentationen skickas ut till din e-post. Du har därefter tillgång till länken en vecka efter konferensens slut.

Har du problem med nedladdningen av dokumentationen? Vänligen kontakta liv.hoglund@kui.se, 08-522 506 90 eller chatta med oss på kui.se.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas till annan person. Meddela detta till: liv.hoglund@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet förbehåller sig rätten att ställa in en konferens vid sjukdom hos arrangören eller om det har kommit in för få anmälningar. Om konferensen ställs in meddelar vi de anmälda deltagarna senast tre veckor före tillfället.

Vill du ställa ut?

Vill du vara med att ställa ut under för konferensen? Kontakta Liv Höglund, se kontaktuppgifter nedan.


LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

KONFERENSENS MODERATOR

Siv Sagerberg

Siv Sagerberg är en erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola där hon har mångårig erfarenhet både som pedagog och verksamhetschef.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna.

Plattform för att möta andra yrkesverksamma

En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiva och engagerande

Vi strävar efter att skapa en interaktiv och engagerande miljö där deltagarna aktivt kan delta och vara en del av diskussionen.

Konferens förskola 2024

Välkommen till vår spännande konferens inom förskola! Är du redo att vara en del av en unik och tankeväckande händelse som fokuserar på de senaste framstegen och utmaningarna inom barns utveckling och lärande? Då har du kommit rätt!

Vi är stolta över att erbjuda en inspirerande konferens som samlar ledande experter, beslutsfattare och innovatörer för att dela insikter, diskutera bästa praxis och utforska framtida trender. Vår målsättning är att skapa en dynamisk och interaktiv miljö där deltagarna kan utbyta idéer och erfarenheter för att främja innovativa lösningar och höja standarden för barnens utveckling.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vår konferens om förskola är designad för att ge dig möjlighet att nätverka med likasinnade och få värdefulla insikter som kan bidra till att förbättra barns utveckling, lärande och miljön i förskolan. Oavsett om du är en förskollärare, barnskötare, rektor, eller en intresserad allmänhet, kommer vår konferens att erbjuda dig en unik plattform för lärande och utbyte av idéer.

Boka din plats för en dag fylld av engagerande diskussioner, intressanta presentationer och möjligheter att forma framtidens förskola. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnens utveckling och välbefinnande. Missa inte chansen att vara en del av denna betydelsefulla händelse.