RIKSKONFERENS

KVALITET INOM ÄLDREOMSORG

24-25 MARS 2022

Ensam och stark, men sårbar!

Ensamhet som folkhälsoprojekt | Det ökande digitala utanförskapet | Äntligen förstår jag varför livet varit kaos

Hur kan vi öka förmågan att samtala och bemöta? Är alla äldre ensamma och hur är det att få en neuropsykiatrisk diagnos sent i livet?

Välkommen till Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorgen! För 15:e året i rad bjuder vi in till två lärorika dagar för dig som arbetar inom eller har ett intresse av ökad kunskap inom äldreomsorgen. Lyssna till inspirerande föreläsningar kring aktuella ämnen, ta del av levnadsberättelser, tankar framåt och det senaste inom  forskningen.

På grund av rådande restriktioner kommer årets Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorgen att hållas digitalt via live stream.

Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Information kommer

Klicka här för att se information om nästa års konferens inom äldreomsorg

Program 24 mars

Registrering digitalt. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg inleder rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg!

KRISTINA IRITZ HEDBERG

Hur påverkas vi av samhällets syn på äldre och medverkar samhällets syn på äldre till en ökad känsla av ensamhet? Är svenskarna ensammast i världen och hur kan samhället i så fall bidra.

Ur föreläsningen:

 • Ensamheten ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv
 • Det ökande digitala utanförskapet
 • Ensamhet som folkhälsoprojekt
Marianne Rundström
JOURNALISTMarianne Rundström är journalist med ett helt yrkesliv inom Public Service. Mest känd är hon för alla år som programledare i Morgonsoffa Sedan några år tillbaka är hon egenföretagare och har bl.a. skrivit boken Passé, de ofrivilliga pensionärerna. Hon är mycket aktiv i debatten om synen på äldre och åldrande och programleder podden Mogna röster.
En kort paus. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Vi läser överallt att vi är i en ensamhetsepidemi och att Sverige har världens ensammaste folk. Är det verkligen så? Är ALLA äldre ensamma? Och vad är egentligen ensamhet? Viktiga frågor som har många svar. Vad är och kan vår uppgift inom vården vara?

Ur föreläsningen:

 • Alla ”äldre” är inte ensamma
 • Ensamhet är ofta existentiell
 • All ensamhet är inte ofrivillig

 

Susanne Rolfner Suvanto
FMAG./LEG. SJUKSKÖTERSKA OCH FÖRFATTARESusanne har skrivit böcker om bl.a. äldre personers psykiska (o)hälsa. Hon ledde den statliga utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, 2015–2017. Susanne är idag verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Internationell forskning visar att strukturellt hållna samtal har en bättre och mer långsiktig effekt på den psykiska ohälsan jämfört med farmakologisk behandling. Föreläsningens syfte är att ge praktiska exempel och tips för att deltagarna själva ska kunna hålla goda samtal.

Ur föreläsningen:

 • Hur ska vi skapa ett värdigt bemötande?
 • Värdighetsbemötandemodellen
 • De olika stegen i samtal med äldre
 • När bör vi som personal söka hjälp?
Anna Törnquist

SOCIONOM OCH LEG. PSYKOTERAPEUT

Lunchdags. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Tack vare bättre munhälsa har de flesta personer som blir omsorgsberoende idag kvar sina egna tänder. Detta är både positivt och utmanande för omsorgspersonalen. Med skörhet och sjuklighet kommer tandsjukdomar såsom karies och tandlossning. En försämrad munhälsa kan leda till smärta och malnutrition och till och med lunginflammation.

Ur föreläsningen:

 • Vad händer i munnen vid åldrandet?
 • Hur påverkas munhälsan av sjukdomar och mediciner?
 • Hur kan du hjälpa till att bibehålla de äldres munhälsa?

 

CHARLOTTE ELLEBY

Tandläkare vid Folktandvårdens mottagning för Orofacial Medicin vid Stockholms sjukhem med inriktning mot äldre. Doktorand vid, Karolinska Institutet med ett projekt om skört åldrande. Kopplad till ACT, Akademiskt centrum för äldretandvård.

 

MARKUS HÖGLUND

Specialist i Orofacial medicin. Doktorand på Karolinska Institutet. Kopplad till kunskapsnavet för äldres munhälsa, region Östergötland samt akademiskt centrum för äldretandvård, Stockholm.

En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Tack vare bättre munhälsa har de flesta personer som blir omsorgsberoende idag kvar sina egna tänder. Detta är både positivt och utmanande för omsorgspersonalen. Med skörhet och sjuklighet kommer tandsjukdomar såsom karies och tandlossning. En försämrad munhälsa kan leda till smärta och malnutrition och till och med lunginflammation.

Ur föreläsningen:

 • Vad händer i munnen vid åldrandet?
 • Hur påverkas munhälsan av sjukdomar och mediciner?
 • Hur kan du hjälpa till att bibehålla de äldres munhälsa?
CHARLOTTE ELLEBY

Tandläkare vid Folktandvårdens mottagning för Orofacial Medicin vid Stockholms sjukhem med inriktning mot äldre. Doktorand vid, Karolinska Institutet med ett projekt om skört åldrande. Kopplad till ACT, Akademiskt centrum för äldretandvård.

 

MARKUS HÖGLUND

Specialist i Orofacial medicin. Doktorand på Karolinska Institutet. Kopplad till kunskapsnavet för äldres munhälsa, region Östergötland samt akademiskt centrum för äldretandvård, Stockholm.

Avslutning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg avslutar dag 1 på rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg!

KRISTINA IRITZ HEDBERG

Program 25 mars

Inledning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg inleder dag 2 rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg!

KRISTINA IRITZ HEDBERG

Monica Berglund talar om vikten av genomförandeplaner för att skapa en god omsorg om de äldre. Genomförandeplanen är ett viktigt instrument för att säkerställa att alla arbetar utifrån de äldres behov och önskemål. Levnadsberättelsen är ett instrument för att lära känna och skapa intresse för den äldre och se människan bakom sjukdomen (vid ex kognitiv svikt) samt ett utmärkt tillfälle till att skapa egentid (kvalitetstid) med personen.
Monica Berglund
KONSULT, VDÄr i grunden sjuksköterska, har gått den långa vägen och jobbat som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska och chef på olika nivåer i 35 års tid inom äldreomsorgen hela yrkeslivet. ”Mina drivkrafter är att göra skillnad för i första hand den äldre, att ge dem ett värdigt liv och välbefinnande till livets slut.”
En kort paus. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Är det värt att bry sig om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på ålderns höst? Vilka kunskaper har vi kring NPF hos de äldre och vilka verktyg finns för att ge ett bättre bemötande i det dagliga arbetet.

Ur innehållet:

 • Vad vet vi om äldre med NPF?
 • Vikten av rätt bemötandet av äldre med NPF.
 • Erfarenheter och vikten av ett livsloppsperspektiv vid NPF
Taina Lehtonen
FIL.DR. LEG PSYKOLOG OCH SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGITaina har flera års klinisk erfarenhet inom äldre- och vuxenpsykiatrin kring utredning, behandling och handledning. Hennes avhandling handlade om äldre med ADHD.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Det finns fortfarande föreställningar om att NPF först och främst är något som gäller barn och unga. Om äldre med problematiken har det däremot varit tyst. Riksförbundet Attention vill med det arvsfondsfinansierade projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD” ändra på den bilden. Projektledare Annika von Schmalensée berättar om resultatet från en studie där 470 äldre berättar om sina liv. Medverkar gör även Kajsa 69 år som fick diagnosen ADHD för bara några år sedan.

Ur innehållet:

 • Livet före diagnos, hur har det sett ut?
 • Att få en diagnos som äldre – eller att inte få
Annika von Schmalensée
PROJEKTLEDARE ÄLDRELYFTETAnnika von Schmalenée är projektledare för Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD hos Riksförbundet Attention. Annika har sedan tidigare många års erfarenhet att ha arbetat med bland annat bemötandefrågor. Senast som utredare/projektledare på Socialstyrelsen.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Med Annika von Schmalensée, Taina Lehtonen och Susanne Rolfner Suvanto
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens
Aron Andersson
ÄVENTYRARE OCH INSPIRATÖRAron Anderson är professionell äventyrare och uppskattad inspiratör och föreläsare. Han har antagit utmaningar som de flesta inte ens skulle drömma om. Och genomfört äventyr som kräver en exceptionell styrka, både fysiskt och mentalt. Hans fantastiska bedrifter inspirerar andra att inse sina möjligheter – oavsett svårigheter.

Avslutning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg avslutar rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg!

KRISTINA IRITZ HEDBERG

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om den digitala konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Vad var det bästa med konferensen?

Fritext svar från några av deltagarna om vad det bästa med konferensen var. Enbart ett fåtal urval.

Intressanta föreläsare som hade visioner som gav ett mer intresse

Jag tyckte första dagen var så bra. Marianne Rundström och Susanne var kanon :-)

Föreläsningen men Susanne Rolfner Suvanto, Monica Berglund och Tania Lehtonen

Intressanta och aktuella ämnesområden, inspirerande föreläsare, lagom med pauser. Den sista inspirationsföreläsaren var också mycket bra och tankeväckande. Kul med pausgympa och Mia.

Att den var digital

Bra och intressanta föredrag.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Poängskala 1-10.

Anmäl intresse

Anmäl intresse så håller vi dig uppdaterad om kommande konferenser inom våra områden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Alla nyhetsbrev är gratis och distribueras via e-post.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07