Kvalitet inom förskola

Utforska, undersöka, undervisa!
» Framtiden finns i förskolan

Barn är ofta naturligt nyfikna och i förskolan ges goda möjligheter till att ta till vara upptäckarglädjen och utmana lusten att utforska och undersöka. Du som pedagog har en viktig roll i att ge rum till att reflektera över, samtala kring, beskriva och även ifrågasätta omvärlden.

Med barnkonventionen i fokus och en gemensam samsyn i arbetslaget kan vi ge de bästa förutsättningarna till att alla barn utmanas och stimuleras i sin utveckling kring språk, lek och även kommunikation.

Välkomna att ta del av evidensbaserade föreläsningar från forskare och rektorer. Lyssna också till engagerade förskollärare som delar med sig av sina erfarenheter och vardagliga äventyr från förskolans vardag.

Mycket bra

88%

fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Deltagare svarar

”Sista föreläsaren fångade verkligen hela publiken. Jag vart inspirerad av de andra också på olika sätt.”

”Det var en stor bredd mellan föreläsarna och de höll hög kvalitet hela vägen. ”

”Mycket bra och intressanta föreläsare. Bra schema med lagom långa föreläsningar och pauser. God lunch.”

Program 4 oktober 2023

Kaffe, registrering och utställarbesök
Inledning av konferensen

Moderator Siv Sagerberg

Siv Sagerberg

Siv Sagerberg

Siv är en erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Utforskande undervisning för hållbar utveckling i förskolan
– Kreativitet, estetik och mening
Hållbarhetsfrågor berör oss alla och barn behöver få rika möjligheter att tänja på gränserna och hitta alternativa förslag på hur vi kan skapa en mer rättvis och hållbar värd. När barn på förskolan ges möjlighet till inflytande, kreativitet och utforskande kan oväntade språng och rent spektakulära nyheter ske. Cecilia delar med sig av sina erfarenheter från utforskande projekt, där naturmöten och estetik sätter fart på barnens upptäckarlust.

Hur föreställer sig barnen på förskolan nyheter och vad innehåller barnens bidrag med avseende på hållbarhet. Häng med bland magiska mygglarvstårtor, innovativa maskiner och nya gröna maträtter till djur och människor!

Fig 1. Spindelmamman hoppar hopprep med alla åtta benen. Fig 2. Spindelungarna leker i nätet, ”fast dom inte får göra så”, berättar förskolebarnen.

Cecilia Caiman

Cecilia är Filosofie Doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Cecilia har särskilt två forskarintressen 1) lärande för hållbarhetsfrågor och 2) estetikens roll i yngre barns naturvetenskapliga lärande. Hon är bland annat verksam i ett forskningsprojekt (2019–2022) finansierat av Vetenskapsrådet där syftet är att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Just nu är Cecilia också engagerad i frågor som berör barns röst i det offentliga rummet och hur de unga kan få mer inflytande i förskolan.

Läs mer om Cecilia Caiman »

Kaffe med smörgås och utställarbesök
Barn som förändrar världen
– Ett bokprojekt kopplat till hållbarhet
På Pysslingens förskolor har barnen med hjälp av ett bokprojekt fördjupat sig i olika frågeställningar kopplat till hållbarhet. Målet med projektet har varit att barnen ska få känslan av att själva kunna vara med och förändra världen till en mer hållbar värld. Boken har varit en grund för kunskapssökande som har lett till nya, oupptäckta vägar och samtal där fantasin fått flöda fritt och som gett alla på förskolorna nya tankeställare. I kunskapsutbyten mellan barnen och avdelningarna har barnen gång på gång visat oss att vi kan göra stora förändringar i det lilla.

Ur innehållet:

 • Hållbar förskola, vad innebär det för oss och hur har vi kunnat identifiera det tillsammans?
 • Hur har arbetet med en bok som projekt gått till?
 • Vilka effekter har projektet gett och vilka svårigheter har funnits på vägen?
 • Hur ser det ut i praktiken och hur får vi med alla mot samma mål?

Elise Sillevis Smitt och Mia Winborg

Elise arbetar som rektor för 4 förskolor inom Pysslingen Förskolor och har arbetat inom förskolans värld i 15 år – i barngrupp, i olika ledningspositioner och som fortbildare inom musik & rörelse. Mia arbetar som kvalitetsledare för 4 förskolor inom Pysslingen Förskolor och har arbetat som förskollärare sedan 1995.

Läs mer om Elise Sillevis Smitt »
Läs mer om Mia Winborg »

Kort paus med bensträckare och kaffepåfyllning
Normer, värdegrund och samsyn
– Med barnkonventionen som utgångspunkt
Paulina pratar om Barnkonventionen och förskolans värdegrund. Hur kan vi arbeta för att skapa samsyn med barnen, i arbetslaget och i samverkan med vårdnadshavare?

Med barnkonventionen och förskolans värdegrund har vi fått möjligheten att, tillsammans med barnen och i samverkan med vårdnadshavare forma ett framtida demokratiskt samhälle med jämställdhet, solidaritet och alla människors lika värde.

Ur innehållet:

 • Arbete med värdegrunden och barnkonventionen i tidig ålder – att forma ett framtida, demokratiskt samhälle. Hur pratar vi om barnets rättigheter och förskolans värdegrund med barnen?
 • Normer och värden i arbetslaget, utmaningar och möjligheter. Hur utvecklar vi en kollegial samsyn i arbetslaget, med gruppens och individens utgångsläge?
 • Värdegrund och barnkonventionen i samverkan med vårdnadshavare. Hur når vi vårdnadshavare för en gemensam samsyn? Hur kan det viktiga ”kapprumspratet” bli mer innehållsrikt? Hur får vi med oss vårdnadshavarna?

(Foto: Kajsa Stina Romin)

Paulina Gunnardo

Paulina föreläser och utbildar om barns utveckling, barnets rättigheter och barn som far illa. Hon har arbetat på barnrättsorganisation, förskola och forskningsprojekt om barns utveckling. Paulina är utbildad på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT, Motiverande samtal (MI) samt utbildad barnskötare.

Läs mer om Paulina Gunnardo »

En fungerande kommunikation i förskolan
– Pedagogens verktygslåda
Vardagen i förskolan bjuder på en mängd utmaningar. För barn med språklig sårbarhet eller NPF handlar många av dessa om kommunikation. Logopeden Anna-Karin Arnald berättar hur ni kan förebygga beteendeproblematik, stärka relationen med barnen och samtidigt hjälpa dem att lyckas i vardagen. Detta genom några enkla knep för att få kommunikationen att fungera. Det gagnar dessutom alla barn i gruppen – för det som är bra för barn med NPF är bra för alla barn.

Praktiska tips som kan användas direkt i vardagen.

Ur innehållet:

 • Hur anpassar vi vårt språkliga och kommunikativa förhållningssätt till barn med språklig sårbarhet eller NPF?
 • NPF-diagnoser och hur de påverkar språk och kommunikation.
 • Vad är språkstörning och språklig sårbarhet?
 • Anpassningar i vardagen.
 • Tydliggörande pedagogik – de sju frågorna.

Anna-Karin Arnald

Anna-Karin är leg. Logoped och driver idag Funka Mera Norden AB, som erbjuder hjälpmedel och pedagogiskt material med inriktning språkutveckling och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anna-Karin har som logoped arbetat bland annat inom barnhabiliteringen, i språkklasser och språkförskola samt gjort läs- och skrivutredningar.

Läs mer om Anna-Karin Arnald »

Fika och utställarbesök
Labba, slabba och flabba med Beppe
– Beppe Singer – Hjärnkontoret
Man skulle kunna säga att vi alla är forskare vid födseln. Men allt eftersom vi växer upp sätts fler och fler regler i vägen för denna naturliga lust att utforska världen vi lever i.

”Gör inte så”. ”Nej, släpp den där”. ”Häll inte i mer”.

Under denna workshop tänker Beppe strunta lite i dessa regler. Det är dags att kavla upp ärmarna och ha kul. Utforska. Häpnas. Förundras.

Beppe har i många år jobbat med att göra vetenskapen rolig för alla. Stora som små. Med enkla medel som är tillgängliga i er dagliga verksamhet ger Beppe mängder med tips och förslag på aktiviteter som både ni och era barn i verksamheten kommer att älska. Innan Beppe började göra TV-program och skriva böcker mm. jobbade han som lärare i flera år. Han såg snabbt att arbetet som pedagog medförde vissa begränsningar i det dagliga arbetet.

Ur innehållet:

 • Experimenten ska vara riskfria så till den grad att de kan utföras på förskolan eller i det egna hemmet tillsammans med vårdnadshavarna.
 • Experimenten skall bara innehålla material som går att hitta i det egna kylskåpet eller skafferiet.
 • Experimenten skall alltid innehålla ett ”tjusigt ord” som barnen stolt kan dela med sig av till andra.
 • Experimenten ska vara kul att utföra!

Benjamin ”Beppe” Singer

Benjamin har tidigare arbetat som kemist, lärare och rektor. För allmänheten har han blivit känd som programledare för några av barn-tv:s mest uppskattade vetenskapliga program, sedda av hundratusentals barn och vuxna. Han författar dessutom läromedel i naturvetenskap och produktutvecklar experimentlådor för barn och familjer. Som före detta »IG-barn« genomsyras allt Beppe gör av att på ett lustfyllt sätt väcka unga människors intresse för sin egen nyfikenhet och värde och han reser nu runt i Sverige och fortbildar pedagoger, skolledare och politiker.

Läs mer om Benjamin ”Beppe” Singer »

Prisutdelare: Beppe Singer
– Här uppmärksammar vi en medarbetare eller chef som arbetat extra mycket för språket.
Avslutning av konferensen

Moderator Siv Sagerberg

Siv Sagerberg

Siv Sagerberg

Siv är en erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

Anna-Karin Arnald är legitimerad Logoped och driver idag Funka Mera Norden AB.

För allmänheten är Benjamin "Beppe" Singer känd som programledare för några av barn-tv:s mest uppskattade vetenskapliga program, sedda av hundratusentals barn och vuxna.

Cecilia Caiman är engagerad i bl.a. frågor som berör barns röst i det offentliga rummet och hur de unga kan få mer inflytande i förskolan.


(Foto: Kajsa Stina Romin)

Paulina Gunnardo har en master i psykologi, i familjebehandling med KBT, Motiverande samtal (MI) samt utbildad barnskötare.

Elise Sillevis Smitt arbetar som rektor för 4 förskolor inom Pysslingen Förskolor och har arbetat inom förskolans värld i 15 år.

Mia Winborg arbetar som kvalitetsledare för 4 förskolor inom Pysslingen Förskolor och har arbetat som förskollärare sedan 1995.

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07