Kvalitet inom äldreomsorg

Vi är glada att kunna erbjuda en exklusiv möjlighet för dig som är verksam inom eller intresserad av äldreomsorgen, att öka din kunskap och utveckla er verksamhet. Årets konferens fokuserar på hälsofrämjande insatser för såväl äldre som för personal och synergieffekterna mellan dessa områden.

Under vår konferens inom äldreomsorg kommer du att få insikter, tips och råd från ledande forskare och verksamheter som utforskat äldreomsorgens utmaningar och möjligheter, med fokus på antidiskriminering, kompetensförsörjning och rekrytering. Och! Du kommer att inspireras och utrustas med konkreta verktyg för att skapa meningsfullhet, engagemang och hög livskvalitet för de äldre samt för att stärka en positiv arbetsmiljö för personal och kollegor. 

Målet är att tillsammans forma en äldreomsorg som möter framtidens behov med passion och professionalism. Vi ser fram emot spännande diskussioner och möjligheten att lyfta fram de mest effektiva strategierna för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Nätverka för framtidens äldreomsorg

Grupprabatt: Gå 4 betala för 3 (gäller t.om 20 april)

Vandringsutställningen ÅRSRIKA

Anmäl intresse »
Har du frågor eller funderingar?
Kontakta KUI Företagsutbildning
08-522 506 90

info@kui.se

Sök ditt svar i vår Kunskapsbank


Ladda ned programblad »
Ladda ned affisch »


FRÅGOR OCH SVAR

Får jag en bokningsbekräftelse?

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Vad är betalningsvillkoren?

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Får jag tillgång till föreläsningarna i efterhand?

Efter konferensens slut kommer du att få tillgång till nedladdningsbar dokumentation (i PDF-format). En länk till sidan där du kommer åt dokumentationen skickas ut till din e-post. Du har därefter tillgång till länken en vecka efter konferensens slut.

Har du problem med nedladdningen av dokumentationen? Vänligen kontakta info@kui.se, 08-522 506 90 eller chatta med oss på kui.se.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas till annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet förbehåller sig rätten att ställa in en konferens vid sjukdom hos arrangören eller om det har kommit in för få anmälningar. Om konferensen ställs in meddelar vi de anmälda deltagarna senast tre veckor före tillfället.

Vill du ställa ut?

Vill du vara med att ställa ut under för konferensen? Kontakta Liv Höglund, se kontaktuppgifter nedan.


LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

08:30 – Registrering och morgonfika.

09:00 – Moderator Kristina Iritz Hedberg öppnar konferensen.

09:05 – Zahra Ebrahimi: Personcentrering som handlingsetik - Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser inom äldrevård och omsorg.

09:50 – Annica Carlsson Bergdal och Henrik Fandén: Presentation och visning av vandringsutställningen ÅRSRIKA.

10.35 – FIKAPAUS MED UTSTÄLLARBESÖK

11:00 – Palle Storm: Antidiskriminering och inkludering inom äldreomsorgen.

11.45 – Publikfrågor med Palle Storm. Leds av moderator.

12.00 – LUNCH

13.00 – Mats Karlsson och Andreas Johansson: Äldreomsorgslyftet – Från arbetslös utrikesfödd till utbildad undersköterska inom äldreomsorgen i Södertälje kommun.

13.45 – Publikfrågor till Mats Karlsson och Andreas Johansson. Leds av moderator.

14.00 – Helena Myöhänen och Beatrice Axlöv: Kungsgården – ett äldreboende och dagverksamhet där lust och kreativitet främjar hälsan.

14.45 – FIKAPAUS OCH UTSTÄLLARBESÖK

15.15 – Therese Waldenborg: PERMA – välbefinnandet kommer först!

16.15 – Moderator Kristina Iritz Hedberg: Summering och avslut.

Therese Waldenborg

Therese är leg. arbetsterapeut med en masterexamen i kriminologi och har arbetat praktiskt i vård och omsorg i 25 år. Senaste åren har hon ägnat mycket tid åt handledning och utbildning kring tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och olika former av stöd med fokus på att skapa goda liv, främst i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar men även äldreomsorg.

Helena Myöhänen och Beatrice Axlöv

Helena Myöhänen är enhetschef på Kungsgården och har arbetat många år som undersköterska både inom äldreomsorg och LSS

Beatrice Axlöv är legitimerad arbetsterapeut, med lång erfarenhet inom äldreomsorgen. På Kungsgården är Beatrice Friskvårdsambassadör och ansvarig för planering och genomförande av aktiviteter för de boende.

Mats Karlsson

Mats är utbildad socionom och resultatområdeschef för Vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun. Han har jobbat med allt inom socialtjänst och omsorg och haft chefsuppdrag i ca 30 år, arbetat i flertalet kommuner i Stockholm, i regionen och i Stockholms stad.

Foto: Christian Ferm

Andreas Johansson

Andreas är beteendevetare med en kandidatexamen i pedagogik och har arbetat med utbildnings och arbetsmarknadsrelaterade frågor i mer än 16 år.  Han har arbetat med utbildning, jobbcoachning/ kärriärrådgivning inom socialpsykiatri som socialsekreterare och arbetskonsulent. Han har även arbetat med arbetsrehabilitering i olika former och arbetar nu som Konsultchef på Telge Tillväxt med ansvar för Branschspår omsorg.

Zahra Ebrahimi

Zahra är legitimerad sjuksköterska med specialist inom vård av äldre, magister i omvårdnad och doktor i medicin på Göteborgs universitet. Hon har mer än 20 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad. Hon har även vidareutbildning inom förbättringskunskap, juridik, hälso- och sjukvårdsorganisation, pedagogik och handledning.

Palle Storm

Palle är socionom,  fil. master och fil. dr i socialt arbete, och lektor vid institutionen för socialt arbete på Stockholm universitet. Merparten av hans forskning har handlat om att studera äldreomsorgen utifrån ett genus- och etnicitets/ rasifieringsperspektiv. Hans intresse för dessa teman bygger på ca 15- års arbetslivserfarenhet som vårdbiträde och undersköterska inom äldreomsorgen. Han har också arbetat som projektledare inom äldreomsorgen samt som externt anlitad utbildare av mångfaldsfrågor inom äldreomsorgen

Annica Carlsson Bergdahl

Annica Carlsson Bergdahl är kulturproducent och dokumentärförfattare.

Foto: Elisabeth Olson

Henrik Fandén

Henrik Fandén är Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda Sydöst.

Personcentrering som handlingsetik

Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser inom äldrevård och omsorg

Hör Zahra Ebrahimi berätta om nuvarande och framtida utmaningar inom hälso- och sjukvården, framförallt när det gäller att skapa god och nära vård för äldre personer. Genom en personcentrerad vård som handlingsetik kan vi hantera utmaningarna och sträva efter att tillsammans skapa den bästa och mest rättvisa praktiken, under rättvisa förhållanden. Allas expertis och perspektiv behövs och gör skillnad. Med exempel från Zahra Ebrahimis forskningsområde (Kultur i nära vård, IHOP-e, SHIP-Nära vård) får vi se hur man kan skapa hälsofrämjande och förebyggande insatser i team med och för sköra äldre personer.

 • Att möta upp utmaningar inom äldrevård och omsorg.
 • Personcentrerad vård som handlingsetik.
 • Pågående forskning om personcentrerad vård med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser med och för äldre personer.

Föredrag av Zahra Ebrahimi.

ÅRSRIKA

En presentation av vandringsutställningen

Vi vet alla att när vi blir äldre blir vi skröpligare, sjukare, kanske ensammare … Men det är långt ifrån hela sanningen. Många gläds åt att åldras. Livslusten, passionen, nyfikenheten finns där också och den enorma livserfarenheten som alltför sällan tas tillvara.

Annica Carlsson Bergdahl kommer att berätta om intervjuerna med de årsrika och om arbetet med det lyckade projektet ÅRSRIKA, som blev utställning och bok. Henrik Fandén kommer att berätta om arbetet med en mindre version av utställningen ÅRSRIKA som visas på äldreboenden, pensionärsföreningar, träffpunkter, varje gång med festligt vernissage och snittar.

Om bilden

"Live today är min melodi. Jag kan vara heltokig i morgon. Jag försöker förgylla vardagen med ett glas punsch eller nystekta kantareller. Ingen grämelse här!” 

ÅRSRIKA FOTOUTSTÄLLNING - KARIN 92 ÅR

Karin är en av de 18 Årsrika mellan 78 och 95 år som Annica Carlsson Bergdahl, kulturproducent och författare, har mött och Elisabeth Ohlson fotograferat.

Antidiskriminering och inkludering inom äldreomsorgen

Personer med utländsk bakgrund är en viktig välfärdsresurs och nästan var tredje vårdbiträde eller undersköterska inom äldreomsorgen har utländsk bakgrund. Utan konkret stöd och kunskap riskerar personal med utländsk bakgrund att mötas av rasism och diskriminering i det dagliga arbetet. Den här presentationen fokuserar på omsorgspersonalens och chefernas erfarenheter kring detta samt strategier för att skapa inkluderande och icke-diskriminerande arbetsvillkor för medarbetarna inom äldreomsorgen.

 • Utmaningar och möjligheter inom äldreomsorgen.
 • Chefernas och ledningens roll i arbetet – var ligger ansvaret?
 • Inkludering och antidiskriminering:
  • förbättrar arbetsmiljön rent generellt
  • höjer kvalitén på omsorgen av de äldre

Föredrag av Palle Storm.

En hållbar modell för rekrytering av nya medarbetare i äldreomsorgen i Södertälje kommun

Södertälje kommun är en av de kommuner Palle Storm jobbat med som projektledare. Här får vi höra Mats Karlsson och Andreas Johansson presentera den modell som kommunen utvecklat och de olika stegen från utrikes född man/kvinna till utbildad undersköterska. De kommer att berätta om resan från 2021 då de startade piloten som nu är en del i ordinarie verksamhet. En viktig framgångsfaktor är de vårdlärare och svenskalärare som är knutna till modellen och som hjälper ”TTX: arna” till äldreomsorgslyftet.

 • En hållbar modell för rekrytering av nya medarbetare.
 • Från arbetslös utrikesfödd till utbildad undersköterska.
 • Vikten av egna lärarresurser.

Föredrag av Mats Karlsson och Andreas Johansson.

Kungsgården - Äldreboende och dagverksamhet där lust och kreativitet främjar hälsan

Kungsgården har återkommande uppmärksammats för sin inspirerande äldreomsorg och dagverksamhet! Lyssna till enhetschef Helena Myöhänen och arbetsterapeuten Beatrice Axbergs erfarenheter och tips för en hälsofrämjande verksamhet för både personalen och deras äldre.  Deras utgångspunkt är att se möjligheterna i varje dag för våra äldre, varje dag räknas och man kan fortfarande uppleva nya saker fast man bor på ett vård-och omsorgsboende.

 • Hälsofrämjande arbetsplats.
 • Inspiration till att fokusera på möjligheterna.
 • Betydelsen av att samverka och arbeta i team.

Föredrag av Helena Myöhänen och Beatrice Axlöv.

PERMA - Välbefinnandet kommer först!

I den här föreläsningen ska vi titta på de olika delarna i PERMA och hur vi kan använda den kunskapen och omsätta den till praktiska handlingar och vardagligt stöd för de vi möter i våra verksamheter. PERMA är en modell som visar vilka fem områden som forskningen identifierat som de viktigaste för lycka och välbefinnande, för alla människor.

Vi pratar om vikten av skratt och ögonblick av stolthet. Och om glädje smittar, kan vi kanske börja med oss själva? Få inspiration till att vara med och skapa goda liv i vardagen.

 • Vad kan engagemang och mening betyda i verksamheter för äldre?
 • Hur påverkar relationer och sociala sammanhang?

Föredrag av Therese Waldenborg.

KONFERENSENS MODERATOR

Kristina Iritz Hedberg

Kristina Iritz Hedberg är Leg. Sjuksköterska, handledare, utbildare, chefredaktör för tidningen Ä, bokförläggare och tidigare ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Kristina ansvarar för att introducera föreläsarna och leda olika sessioner, diskussioner. Moderatorn spelar en viktig roll för att se till att konferensen flyter smidigt och att alla deltagare får möjlighet att bidra och bli hörda.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna.

Plattform för att möta andra yrkesverksamma

En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiva och engagerande

Vi strävar efter att skapa en interaktiv och engagerande miljö där deltagarna aktivt kan delta och vara en del av diskussionen.

Konferens äldreomsorg 2024

Välkommen till vår spännande konferens inom äldreomsorg! Är du redo att vara en del av en unik och tankeväckande händelse som fokuserar på de senaste framstegen och utmaningarna inom äldreomsorgen? Då har du kommit rätt!

Vi är stolta över att erbjuda en inspirerande konferens som samlar ledande experter, beslutsfattare och innovatörer inom äldreomsorgen för att dela insikter, diskutera bästa praxis och utforska framtida trender. Vår målsättning är att skapa en dynamisk och interaktiv miljö där deltagarna kan utbyta idéer och erfarenheter för att främja innovativa lösningar och höja standarden för äldreomsorg över hela världen.

Anställda i äldreomsorgen behöver öka med drygt 30 procent, 58 500 personer fram till 2031, på grund av den demografiska utvecklingen. Hur ser prognosen ut för äldreomsorgen, läs mer på skr:s hemsida »

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vår konferens om äldreomsorg är designad för att ge dig möjlighet att nätverka med likasinnade och få värdefulla insikter som kan bidra till att förbättra vårdkvaliteten och stödet för äldre människor. Oavsett om du är en vårdgivare, forskare, policymakare eller intresserad allmänhet, kommer vår konferens att erbjuda dig en unik plattform för lärande och utbyte av idéer.

Boka din plats för en dag fylld av engagerande diskussioner, intressanta presentationer och ovärderliga möjligheter att forma framtidens äldreomsorg. Tillsammans kan vi göra skillnad för äldre människors livskvalitet och välbefinnande. Missa inte chansen att vara en del av denna betydelsefulla händelse.