×
 

Utbilda dig till Undersköterska

För dig som vill arbeta inom vård och omsorg

Gå en undersköterska utbildning och plugga till undersköterska via KUI Komvux som en yrkesutbildning, eller vidareutbilda dig till Specialistundersköterska inom psykiatri eller multisjuka äldre hos KUI Yrkeshögskola. Som undersköterska kan du välja att arbeta inom äldreomsorg, äldrevård, hälso- och sjukvård eller inom LSS som exempelvis personlig assistent, stödassistent och fler titlar. En stor del av arbetet som undersköterska innebär att du jobbar med omvårdnadsinsatser antingen med patienter på sjukhus, äldre på äldreboenden eller för personer med funktionsnedsättning. Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel.

Plugga till undersköterska

Vill du arbeta med att stötta och omvårda sjuka människor och äldre? Är du en empatisk och noggrann personer som är i början av din karriär? Då ska du ansöka till vår undersköterskeutbildning inom vård och omsorg! Att arbeta som undersköterska kan innebära olika beroende på vart du arbetar, men kärnan i yrket är omvårdnad och stöd till sjuka personer. Yrket kräver att du är empatisk som person och brinner för att hjälpa andra. Vår undersköterska utbildning hos KUI Komvux ger dig kunskaper om bland annat människokroppen, levnadsvanor, hälsofrämjande arbete, medicinskt omhändertagande, vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, psykiska sjukdomar, olika funktionsnedsättningar samt äldres hälsa och livskvalitet. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med att ta hand om enklare medicinska uppgifter som provtagning på sjukhus eller vårdcentraler. Vill du arbeta inom hemtjänsten stöttar du äldre personers vardag – från tvätt till matlagning och personlig hygien. Vill du vara med att göra skillnad på riktigt och ta hand om våra sjuka och äldre? Då ska du ansöka till vår vård- och omsorgsutbildning undersköterska!

För att arbeta som undersköterska kan du utbilda dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogrammet. Här hos KUI studerar du som vuxen inom vuxenutbildning eller komvux och vi kallar utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder undersköterska utbildning på många platser i Sverige. Yrkestiteln undersköterska har funnits länge i Sverige. En liknande titel är vårdbiträde, vilket är detsamma som en outbildad undersköterska. Sedan sent 1800-tal har den som vårdar och har hand om den praktiska omvårdnaden av patienter och omsorgstagare kallats undersköterska, ofta förkortat ”uska”. 

Validering undersköterska

KUI erbjuder även validering inom vård och omsorg. Detta innebär att du kan tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet från arbete inom vård och omsorg för att korta ned din undersköterska utbildning. Att ansöka om validering innebär att du har arbetat inom ett yrke men saknar betyg eller intyg på din kompetens. Du behöver ha jobbat minst i ett år på heltid innan du kan ansöka om validering. Läs mer om validering här »

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra utbildningar inom Komvux och Yrkeshögskola är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Vilken undersköterska utbildning ska jag välja?

Det går att läsa till undersköterska via Komvux som en yrkesutbildning. Förkunskaperna är godkända betyg i SFI samt Svenska som andraspråk grundläggande (delkurs 1-4). Läs mer om SFI hos Skolverket. Du ansöker via din hemkommun! KUI erbjuder även en vidareutbildning till Specialistundersköterska inom antingen psykiatri eller multisjuka äldre på yrkeshögskolenivå. Här behöver du ha fler förkunskaper, bl.a. 1 års yrkeserfarenhet från arbete som undersköterska, grundläggande yrkeshögskolebehörighet och vissa särskilda förkunskaper. Till denna utbildning kan vem som helst ansöka och den går på halvfart och distans.

Undersköterska utbildning på distans

Det finns möjlighet att gå vår undersköterskeutbildning på distans, där du har all kontroll över din studietid och kan plugga när, var och hur du vill. Att läsa på distans till undersköterska innebär att du får tillgång till vår lärplattform Omniway. Där har du kontakt med din lärare, lämnar in uppgifter samt får feedback och betyg på allt ditt arbete. Det enda som kan förekomma på plats på ett utbildningscenter är vissa obligatoriska examinationer. Denna studieform är perfekt för dig som vill gå en utbildning oberoende av plats, där du efter avslutad undersköterska utbildning kan arbeta inom vården.

Undersköterskeutbildning i klassrum

Du kan också välja att gå undersköterska utbildning i klassrum, där du går på schemalagda lärarledda lektioner tillsammans med personer som läser samma utbildning på ett av våra utbildningscenter. Att läsa i klassrum är till för dig som vill ha ett striktare schema över dina studier och som vill lära känna dina klasskamrater. Även här arbetar du i vår lärplattform Omniway. Där har du kontakt med din lärare, lämnar in uppgifter samt får feedback och betyg på allt ditt arbete. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater.

Undersköterska utbildning som lärling

För dig som helst vill studera med hjälp av praktiska övningar har vi studieformen lärling. Att gå vår undersköterskeutbildning via studieformen lärling innebär att du studerar en dag i veckan på skolan och fyra dagar i veckan som en lärling på en arbetsplats. På din lärlingsplats har du en yrkesverksam handledare som stöttar dig och ser till att du får lära dig på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt. Denna studieform passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb.

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1
Ledarskap inom vård och omsorg
Ledarskap inom vård och omsorg dekorativt 3

Inriktning mot Psykiatri

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper från Vård- och omsorgsprogrammet

  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Psykologi 1, 50p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykiatri 2, 200 p

Yrkeserfarenhet
Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

Inriktning mot Multisjuka äldre

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper från Vård- och omsorgsprogrammet

  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Psykologi 1, 50p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet
Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Behörighet Komvux

Undersköterska utbildning

För att kunna läsa vår undersköterskeutbildning behöver du vara klar med SFI samt Svenska som andraspråk grundläggande (delkurs 1-4).

För att bli behörig att arbeta som undersköterska kan du läsa vård- och omsorgsprogrammet redan på gymnasiet. Hos KUI studerar du hela undersköterskeutbildningen från början via Komvux och du behöver enbart ha de förkunskaper som listas ovan.

Undersköterska behörighet

Vad innebär det att arbeta som Undersköterska?

Om du vill gå en yrkesutbildning till undersköterska kan du ta dig an många olika yrkesroller efter avslutad utbildning. Du kan arbeta inom många olika delar inom vården t.ex. på ett sjukhus, psykiatrisk avdelning eller inom äldreboenden, men du kan även bli stödassistent eller personlig assistent inom LSS.

Undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

Som undersköterska inom äldreomsorg ger du individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du är en del av personens vardag. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan handla exempelvis handla om att hjälpa en person att duscha och tvätta sig, serviceuppgifter i hemmet t ex städ och inköp, tillaga maten, göra inköp, städa eller byta kläder.

Undersköterska inom hälso- och sjukvård

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskan inom hälso- och sjukvård observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det kan t.ex. handla om att ta prover, plocka fram provsvar och journaler, förbereda patienterna för behandling samt assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

Stödassistent

Som stödassistent arbetar du med personer som har fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor och självständighet. I arbetet ingår också att dokumentera individens utveckling och behov för att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp. Som stödassistent kan du arbeta på många olika arbetsplatser: ex. på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn och ungdomar. Oavsett arbetsplats utgår du från personens individuella behov och du arbetar för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.

Boendestödjare

Att arbeta som boendestödjare (boendeassistent) innebär att motivera och stödja personer med psykisk funktionsnedsättning Som boendestödjare motiverar, stimulerar och stödjer du personer med psykisk funktionsnedsättning att hantera sin vardag. Insatserna kan omfatta aktiviteter både i och utanför boendet. Du stöttar, peppar och uppmuntrar personen du jobbar med och hjälper hen att få ett bra och självständigt liv. Tillsammans gör ni praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga mat. Din kanske viktigaste uppgift är att träna personens sociala förmåga.

Personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär att du kompenserar och underlättar vardagen för människor med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning. Du kan arbeta på brukarens arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Du vägleder och motiverar och samtalar. Du hjälper till med allt som hör vardagen till och de sysslor måste göras varje dag, till exempel laga frukost och middag, städa och tvätta hemma, handla mat, resa, arbeta, umgås med vänner eller göra annat på fritiden.

Skötare inom psykiatrisk vård

En skötare inom psykiatrisk vård kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. I den vård och omsorg som kommunen är ansvarig kallas skötare ofta boendestödjare eller vårdare. En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal och genom att skötare och patient tillsammans gör vardagliga aktiviteter, t.ex. lagar mat, städar och motionerar tillsammans.

Vårdbiträde

Ett vårdbiträde arbetar inom vård och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra det de själva klarar av.

Specialistundersköterska inom psykiatri

Utbildningens mål är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Efter examen kan du arbeta som Specialistundersköterska Psykiatri boendestöd, Specialistundersköterska Psykiatri hemtjänst och äldreomsorg, Specialistundersköterska Psykiatri i särskilt boende socialpsykiatri, Specialistundersköterska Psykiatri särskilt boende och daglig verksamhet LSS, Specialistundersköterska Psykiatri öppen- och sluten psykiatrisk vård.

Specialistundersköterska inom multisjuka äldre

Sveriges äldreomsorg och äldrevård behövs alltmer eftersom vår befolkning blir äldre än tidigare. Trots att patientgruppen blir allt större ökar inte vårdens förutsättningar och kvalitet i samma takt. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och allt fler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Målet med den här specialistutbildningen till undersköterska är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.

Vilka kurser läser man i en undersköterska utbildning?

Vilka kurser som ingår i undersköterska utbildning är lite olika beroende på vilken kommun man bor i, men det huvudsakliga kursutbudet består av nedanstående kurser. Klicka för att läsa mer om varje kurs.

Undersköterska utbildning
Undersköterska utbildning
Undersköterska utbildning
Undersköterska utbildning
Ledarskap inom vård och omsorg dekorativt
Utbildning Sjuksköterskor

Vanliga frågor och svar