×
 

Psykiatrisk verksamhet

KUI har många olika typer av utbildningar inom ämnet psykiatri. Vi erbjuder dels kompetensutvecklande företagsutbildningar för dig som vill fortbilda dig inom olika psykiatriska ämnen. Vi erbjuder även yrkeshögskoleutbildningar för dig som arbetar som undersköterska eller inom psykiatrisk verksamhet och vill ta nästa steg. Sist men inte minst erbjuder vi yrkesutbildningar för dig utan erfarenhet men vill börja arbeta inom psykiatrisk verksamhet. Våra utbildningar skapar, breddar, fördjupar och förnyar din yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Utbildningar inom psykiatri

Psykiatrin är ett område där kontinuerlig forskning ständigt utvecklar och förändrar området. Allt fler diagnoser, kopplingar och behandlingar upptäcks. Socialstyrelsen konstaterar dock att den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Psykisk ohälsa, främst i form av diagnoser som depression och ångestsyndrom, är en av våra stora folksjukdomar. Utbildning och kompetensutveckling i hur man bemöter och hanterar personer med psykiatriska sjukdomar är nödvändigt för att utveckla området och människors välmående på rätt sätt.

KUI ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen inom psykiatrin. Vi erbjuder utbildningar på nivån komvux, yrkeshögskola och företagsutbildning. Vi utbildar både befintliga och blivande chefer, ledare, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, stödassistenter, personliga assistenter, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal .

Olika utbildningstyper inom psykiatri

Inom psykiatrin finns det många olika yrkesroller och titlar som man kan införskaffa sig. Ibland behöver man endast gå en enstaka kurs som fördjupar och utvecklar ens kunskap och ibland kan det behövas en längre utbildning. Vi på KUI har ett stort utbud av olika utbildningstyper för alla behov. Se alla utbildningstyper »

Företagsutbildning för dig som vill gå en heldags- eller kvällskurs

Är du chef eller medarbetare och arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller vård och omsorg? Eller är ni en hel arbetsgrupp eller avdelning som vill kompetensutveckla er i grupp? Då erbjuder vi en mängd olika utbildningar för dig.

Arbetsplatser och personal har alltid behov av fortbildning. Ibland finns behovet att inspireras på nytt och att få ta del av del allra senaste inom sin yrkesroll. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningstyper. Vilken passar dig och din arbetsplats?

Yrkeshögskola för dig som vill ta nästa steg inom psykiatrin

Arbetar du redan som undersköterska inom psykiatri? Är du nyfiken på ditt nästa steg i yrkeslivet? Perfekt! Då har vi yrkeshögskoleutbildningarna för dig. Vi erbjuder både långa program och kortare kurser. Med hjälp av KUI yrkeshögskola kan du specialisera din kunskap och bli attraktivare på arbetsmarknaden - eller få den där befordran som du velat ha länge.

Komvux för dig som vill yrkesväxla eller starta ditt yrkesliv inom psykiatri

Har du noll erfarenhet inom vård och omsorg eller psykiatri, men känner att det är fältet för dig? Bra! Då har vi yrkesutbildningen som passar dig. Vi har utbildning eller enstaka kurser till Undersköterska på gymnasial nivå, där du efter utbildningen bland annat kan arbeta som skötare inom psykiatrisk verksamhet eller många andra titlar. Undersköterskans yrke är varierande och otroligt viktigt. Att hjälpa människor till vardags gör dig till en av vardagshjältarna där omsorg ligger som huvudfokus.

Vad erbjuder vi?

Företagsutbildning

För dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper inom psykiatri! Anmäl intresse »

Yrkeshögskola

För dig som vill ta nästa steg i karriären! Anmäl intresse »

Komvux

För dig utan erfarenhet inom området! Anmäl intresse »

 

Frågetecken

Frågor och svar

Bläddra bland alla våra frågor och svar i kategorier som företagsutbildning, komvux, yrkeshögskola m.fl. Hittar du inte det du söker efter kan du alltid chatta med oss!

Komvux inom psykiatri

För dig som vill starta ditt yrkesliv inom eller yrkesväxla till att arbeta inom psykiatrisk verksamhet erbjuder vi yrkesutbildningar inom komvux / vuxenutbildning. Du kan antingen gå en hel yrkesutbildning hos KUI eller välja ut enstaka kurser. Vad passar dig bäst?

Komvux eller vuxenutbildning är en studieform som motsvarar en gymnasial utbildning. Komvux drivs med kommunen som huvudman och du söker till en yrkesutbildning genom din hemkommun. Vi erbjuder komvux inom psykiatri genom yrkesutbildningen till Undersköterska som ger dig formell yrkeskompetens att till exempel arbeta som skötare inom psykiatrisk verksamhet eller liknande. Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens.

Vår utbildning inom vård och omsorg är på ca 1,5 år och erbjuds i flera av våra avtalskommuner. Du kan anpassa dina studier så det passar din livssituation t.ex. om du vill kombinera arbete med studier. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke.

Komvux yrkesutbildning inom psykiatri

Vår yrkesutbildning till Undersköterska är cirka 1.5 år och du väljer (beroende på din hemkommun) den studieform som passar dig bäst. Vi på KUI försöker att största mån anpassa studierna så att de passar våra elevers liv. Studier ska vara roligt och ge dig kunskaperna att skapa en ny framtid eller utveckla dina befintliga kunskaper. Se frågor och svar om komvux »

Validering inom vård och omsorg

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård- och omsorgsverksamhet kan validera din kompetens. Det ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Läs mer »

Omställningsstudiestöd

Du har väl inte missat omställningsstudiestödet? Stödet är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla? Läs mer här »

Kostnadsfria och CSN-berättigade

Alla KUIs utbildningar är CSN-berättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Läs mer »

Utbildningstyper inom komvux

Utbildning för framtiden

Med en yrkesutbildning hos KUI Komvux kan du få en nischad utbildning som leder till en yrkestitel inom våra specialiserade områden vård och omsorg, barn och fritid samt friskvård och hälsa. Denna utbildningsform är perfekt för dig som vet vad du vill.

Yrkesutbildningar går ofta att läsa på plats, på distans eller som lärling på en arbetsplats, det är din hemkommun som bestämmer vilka studieformer du kan välja mellan. Målet med alla utbildningar är att de ska leda till jobb efter avslutad utbildning, alternativt komplettera din nuvarande kompetens.

En yrkesutbildning består av ett antal kurser som branschen och respektive kommun bedömer ska ingå i utbildningen för att ge dig formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb. Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.

APL / Praktik

En speciellt viktig del av en yrkesutbildning är APL eller praktik. Praktiken innebär att man är ute på en riktig arbetsplats och testar på riktiga arbetsuppgifter. En av yrkesutbildningarnas styrkor är just möjligheten att få testa på ett yrke direkt på arbetsplatsen. En annan fördel är att du på så sätt knyter viktiga kontakter för framtiden. Erfarenheten från praktiken väger tungt när du sedan ska söka jobb inom det område du utbildat dig i.

Komvux enstaka kurser

KUI har ett stort urval av olika enskilda kurser inom våra specialiserade områden på gymnasienivå (komvux). Hos oss kan du läsa allt från Anatomi och fysiologi till Skapande verksamhet. De enskilda komvuxkurserna är till för att du ska kunna läsa in de betyg från gymnasiet som du saknar inom ett yrkesprogram, såsom Elevassistent eller Undersköterska. De enskilda komvuxkurserna har som syfte att ge dig en formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb.

Vad är prövning på komvux?

Ett sätt att läsa in en kurs som du blivit nekad till är att be om så kallad prövning. Då betalar du en avgift på cirka 500 kronor, läser in kursen hemifrån och tenterar sedan kursen hos oss på KUI. Prövning ger i allmänhet inte rätt till studiemedel från centrala studiestödsnämnden, CSN. Har man däremot inte läst kursen tidigare kan man få rätt till studiemedel. Kontakta CSN för mer information kring studiemedel.

 

Yrkeshögskola inom psykiatri

Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom psykiatri där du kan specialisera dig som undersköterska. Du kan välja att gå en lång utbildning på 52 veckor där du efter avslutad utbildning kan titulera sig som Specialistundersköterska inom Psykiatri. Du kan även gå korta kurser för att kompetensutveckla dina kunskaper inom suicid eller psykisk ohälsa. Utbildningarna är till för dig som redan arbetar som undersköterska, eller inom psykiatri och kräver vissa förkunskaper för att ansöka. Yrkeshögskola är en framgångsrik utbildningsform som ofta leder till arbete direkt efter studierna. Låter det intressant?

Yrkeshögskola inom psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Göteborg, Linköping

STATUS Öppen för ansökan

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

Ansökan stänger om 1 dagar.
NPF inriktning barn och unga

NPF inriktning barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

VIKTIGA DATUM Ansökan är stängd

NPF och samsjuklighet hos vuxna

NPF och samsjuklighet hos vuxna

Kunskap om bl.a. bakomliggande orsaker till diagnosen och om samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor

STATUS Stängd för ansökan

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2024 (inväntar besked från MYH)

YH erbjuder utbildningar med både teori och praktik

Utbildningar inom yrkeshögskola inom psykiatri innehåller både teoretiskt och praktiskt lärande. Du varvar alltså teori med praktik ute på en eller fler arbetsplatser (detta kallas även för LIA inom YH). När du går på LIA utbildas du i skarpt läge och du får därav erfarenhet och kunskaper inom ditt yrke när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Kvaliteten kontrolleras

Varje yrkesutbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Ansök till Yrkeshögskola

Du ansöker till YH enkelt via utbildningssidan. Där finns en knapp som leder dig till ansökan där du gör din YH antagning. Du kommer behöva göra ett konto på yh-antagning.se. Läs allt om ansökan till YH här.

Kräver vissa förkunskaper inom psykiatrisk verksamhet

För att studera på yrkeshögskola krävs vissa förkunskaper och behörigheter. Dessa ser du mer specifikt på varje utbildningssida. Gemensamt för alla studier är att du måste uppfylla de Grundläggande behörigheterna för YH.

För både våra kurser och program krävs även minst 1 års arbetslivserfarenhet inom det område som är kopplat till utbildningen/kursen. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida. Hitta utbildning »

Yrkeshögskola inom psykiatri på distans

Är du nyfiken på studier inom yrkeshögskola och psykiatri? Du läser alla våra kurser och program på distans. Programmen går på 50-75% studietakt och på distans med vissa närträffar per år. Våra korta kurser går helt på distans och är mellan 10-20 veckor långa. Du kan alltid kombinera dina studier med ett arbete, så länge du är medveten om att du måste avsätta en viss mängd tid för dina studier per vecka. Många föredrar att gå ned i arbetstid för att orka med. Hitta frågor och svar om yrkeshögskola »

Utbildningstyper inom Yrkeshögskola

Vill du ta nästa steg i ditt yrke?

Yrkeshögskoleutbildningar eller YH-program är till för dig som redan är utbildad inom barn och fritid eller vård och omsorg och som ger dig en ny kvalificerad yrkesroll anpassad efter arbetsmarknadens behov. Varje yrkeshögskoleutbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Teori och praktik

Under utbildningarna varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får erfarenhet och kunskaper inom ditt yrke när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

YH korta kurser

En kortare YH kurs är under 100 YH-poäng och du studerar de på cirka 10-20 veckor. Utbildningarna leder inte till en examen utan passar dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Alla våra korta kurser går helt på distans, vilket betyder att du kan kombinera arbete med studier.

Vem är de till för?

De korta YH-utbildningarna är kurser eller mindre kurspaket som riktar sig till dig som vill förnya din kompetens inom ditt arbete, men också till dig som vill ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

En flexiblare väg

YH-Flex erbjuder en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering av din tidigare yrkeserfarenhet. Ansök idag och studera bara det du inte redan kan!

KUI erbjuder flera utbildningar i form av YH-Flex. Studieformen YH-Flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskole­­­­utbildning. ­Syftet är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. Läs mer om YH-Flex »

Vem kan ansöka?

Alla kan ansöka till våra YH-Flex utbildningar, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på halvfart och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

För arbetsgivare och företag

KUI erbjuder alla YH-program och kurser som uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Uppdragsutbildning inom YH är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal.

Flexibelt upplägg

Vi har flexibla lösningar och upplägg på våra utbildningen och vi utgår från uppdragsgivarens önskemål. Däremot måste kursens namn, antal poäng, innehåll och mål vara detsamma som i motsvarande YH utbildning. En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen.

Företagsutbildning inom psykiatri

KUI Företagsutbildning erbjuder en mängd olika kompetensutvecklande utbildningar inom ämnet psykiatri. Med hjälp av KUI kan du som chef vidareutbilda dig själv eller din personal. Är du privatperson som arbetar inom psykiatrisk verksamhet? Ta det lugnt, vi finns till även för dig. Vi har massor av olika "öppna" utbildningar som är bokningsbara även för dig som medarbetare. Med vår spetskompetens inom psykiatri kan vi hjälpa dig med allt från heldagskurser på plats till kvällsföreläsningar på distans. Boka en kurs direkt på hemsidan eller kontakta oss om du söker en utbildning anpassad efter ditt företags behov.

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vi har företagsutbildning inom psykiatri för företag

Är du chef inom psykiatrisk verksamhet och vill kompetensutveckla din personal? Vi erbjuder en mängd olika öppna- och uppdragsutbildningar för er som ni kan anpassa helt efter era egna behov. Vi hjälper till att hålla din personal uppdaterade inom sina olika yrkesroller och ger er chansen att ligga i framkant när det kommer till kompetensnivån på er arbetsplats. Företagsutbildning inom psykiatri går att genomföra på er egen arbetsplats, på våra utbildningscenter runt om i Sverige eller på distans via MS Teams. Hitta utbildning och gör en offertförfrågan direkt eller chatta med oss direkt på hemsidan.

Fortbilda dig som privatperson inom psykiatrisk verksamhet

Är du privatperson som är nyfiken på en av våra kurser? Ingen fara! Vi erbjuder massor av olika bokningsbara utbildningar även för privatpersoner. Du hittar alla öppna utbildningar inom psykiatri här »

Våra utbildningar inom psykiatri ger dig högre kompetens och en extra skjuts i din karriär som kan göra dig attraktivare på arbetsmarknaden. Vi har kvällsföreläsningar på distans och längre utbildningar på cirka 2-3 dagar.

Utbildningar inom kommunikation och ledarskap

Är du chef och nyfiken på ledarskapsutbildningar? Vi erbjuder både öppna- och uppdragsutbildningar inom kommunikation, arbetsmiljö, samarbete, ledarskap och mycket mer för dig som ledare. Vill du utveckla dina kunskaper för att få en fungerande arbetsgrupp? Vill du lära dig hur du ska kommunicera svåra beslut eller situationer? Vill du lära dig om att föra motiverande samtal? Vi har en hel pool av utbildningar just för dig! Bläddra helt fritt här »

Genom utbildning får du inte bara nya kunskaper och insikter du får dessutom chans att dela idéer och visioner med branschkollegor. Vidareutbildning ökar möjligheten att följa med i utvecklingen och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv.

Flexibla lösningar för företagsutbildning inom psykiatri

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt. Se alla frågor och svar om företagsutbildningar »

Våra utbildningstyper

Får det vara lite kunskap?

En öppen/bokningsbar utbildning är till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. Det innebär att du, förutom ny kunskap, även får möjlighet att ta del av många olika sorters erfarenheter och knyta nya kontakter.

Vill du utbilda en hel avdelning eller en större grupp? Gör en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Datumlagd utbildning

En bokningsbar utbildning är datumlagd och oftast mellan 3-8 timmar lång (vi erbjuder även utbildningar som är 2-3 dagar). De erbjuds inom alla våra olika fält. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina fält och du får den senaste kunskapen och forskningen kring olika ämnen inom området.

Stärk din verksamhet genom kompetensutveckling

Är du en arbetsgivare som vill stärka din verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens? Som företag eller organisation kan du anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen.

Färdiga koncept och skräddarsydda utbildningar

KUI Företagsutbildning har 100-tals färdiga utbildningskoncept, men kan även skräddarsy utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Kontakta oss för att få veta mer om våra olika utbildningskoncept och hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Vem kan beställa en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning måste beställas av en arbetsgivare/arbetsplats. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Som privatperson kan du alltså inte beställa uppdragsutbildningar. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt utbud med öppna utbildningar här »

Få unika insikter och kunskaper

En konferens är en större sammankomst för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen. KUI genomför fyra konferenser per år inom förskola, LSS, äldreomsorg samt för Sjuksköterskor. Alla är välkomna att delta!

Senaste forskning och kunskap

Rikskonferenserna är fyllda med föreläsningar som presenterar den senaste forskningen men även problemställningar inom respektive område. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet och är experter inom sitt område och kan därför ge dig kompetensutveckling och fördjupad kunskap om olika ämnen.

Helt digitala utbildningar för dig som vill utvecklas inom din yrkesroll

En webbutbildning är en utbildning som är helt digital och som du genomför via en dator eller mobil. De är på distans och du kan studera när, var och hur du vill. Både arbetsplatser och du som privatperson kan boka en av våra webbutbildningar.

Oberoende av tid och plats

Utbildningarna är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Evidensbaserad pedagogik

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Vi kan även specialanpassa webbutbildningarna enligt era önskemål. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Vanliga frågor och svar

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.