×
 

Välkommen till Linköping utbildningscenter!

Vår lokal ligger på Tanneforsgatan 8 centralt i Linköping

På Linköping utbildningscenter arbetar rektorer, skoladministration samt engagerade och kunniga lärare med både pedagogiskt kompetens och yrkeserfarenhet inom våra yrkesområden.

Några kommentarer från våra elever (Komvux elevenkät våren 2021)

Jag får alltid hjälp och stöd när det behövs av lärarna och faktiskt nästan direkt

Lärarna finns där och stöttar mig när jag behöver hjälp

Bra, kompetenta och engagerade lärare som gör det ännu roligare och intressantare

Skolan har varit jättehjälpsam och finns alltid vid behov

Jag tycker att allt har varit bra och det känns som mitt hem. Alla är trevliga och lyhörda

Jag lärde mig det viktigaste och känner mig förberedd för arbetslivet!

Man får den hjälp och stöttning som man behöver och lärarna är väldigt kunniga och tydliga

Positivt och peppande bemötande från lärarna

Kompetenta lärare med ett pedagogiskt bemötande

Utbildningen har varit jättebra och lärarna har tagit stor hänsyn och varit empatiska.

Det är ett tydligt upplägg vilka kurser jag ska läsa och vad som är syftet med dem samt ett tydligt upplägg med vad som förväntas av mig

Arbete efter studier
96%

96% av våra elever anser att utbildning ger dem ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Källa: Elevenkät våren 2021.

Likabehandling
93%

93% av våra elever upplever att alla behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, språk, kultur och religion. Källa: Elevenkät våren 2021.

Positivt bemötande
92%

92% av våra elever tycker att lärarna bemöter dem positivt. Källa: Elevenkät våren 2021.

Engagerade lärare
87%

87% av våra elever tycker att lärarna på KUI är engagerade och att de är intresserade och bryr sig om hur det går för elevens studier. Källa: Elevenkät våren 2021

Trivsel och trygghet
93%

93% av våra elever säger att de trivs och känner sig trygga i sin utbildning. Källa: Elevenkät våren 2021

Nöjdhet
93%

93% av våra elever är nöjda med sin utbildning i allmänhet. Källa: Elevenkät våren 2021

Nya kunskaper
98%

98% av våra elever tycker att utbildningen bidrar till att de får nya kunskaper. Källa: Elevenkät våren 2021

Rekommendation
95%

95% rekommenderar andra att läsa samma utbildning som de. Källa: Elevenkät våren 2021

Rekommendation
92%

92% rekommenderar KUI som skola till andra. Källa: Elevenkät våren 2021