×
 

Välkommen till Eskilstuna utbildningscenter!

Vår lokal ligger på Kungsgatan 13 i Avesta

På Eskilstuna utbildningscenter arbetar rektor, skoladministration samt engagerade och kunniga lärare med både pedagogiskt kompetens och yrkeserfarenhet inom våra yrkesområden.

Några kommentarer från våra elever (Komvux elevenkät våren 2021)

Min lärare har gett mig stort stöd och respekt och snabb respons om jag någonsin undrat över något.

Kontakten med lärarna är bra och jag får den hjälp jag kan tänkas behöva.

Min lärare strävar alltid efter att alla förstår.

Min lärare har gjort så att utbildningen vart kul och extremt intressant.

Kontakten med lärarna var härlig och de hjälper mycket, man känner sig trygg.

Jag har lärt mig väldigt mycket som ska hjälpa mig i arbetslivet samt i mitt privatliv.

Jag tycker det är bra för att jag kan både jobba, vara mammaledig och plugga samtidigt.

Otroligt duktiga lärare, de får mig att tycka om att studera, de gör det så intressant.

Arbete efter studier
85%

85% av våra elever anser att utbildning ger dem ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Källa: Elevenkät våren 2021.

Likabehandling
86%

86% av våra elever upplever att alla behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, språk, kultur och religion. Källa: Elevenkät våren 2021.

Positivt bemötande
87%

87% av våra elever tycker att lärarna bemöter dem positivt. Källa: Elevenkät våren 2021.

Engagerade lärare
79%

79% av våra elever tycker att lärarna på KUI är engagerade och att de är intresserade och bryr sig om hur det går för elevens studier. Källa: Elevenkät våren 2021

Stöd av lärare
85%

85% av våra elever säger att de får det stöd de behöver av sina lärare. Källa: Elevenkät våren 2021

Trivsel och trygghet
84%

84% av våra elever säger att de trivs och känner sig trygga i sin utbildning. Källa: Elevenkät våren 2021

Nya kunskaper
91%

91% av våra elever tycker att utbildningen bidrar till att de får nya kunskaper. Källa: Elevenkät våren 2021

Rekommendation
84%

84% rekommenderar andra att läsa samma utbildning som de. Källa: Elevenkät våren 2021

Rekommendation
82%

82% rekommenderar KUI som skola till andra. Källa: Elevenkät våren 2021